Få full kontroll på bygget

På större byggen och byggprojekt är det viktigt att man följer alla lagar och regler som finns i branschen. Och det finns anledning till alla förordningar på våra byggen, det är bland annat för att se till att säkerheten följs så inga olyckor sker samt att bygget fortlöper så smidigt som möjligt. 

Det finns till och med lagar som kräver att nybyggnationer har en kontrollansvarig redan i ett tidigt skede, för att se till att allt går rätt till.

Kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig sätter upp en kontrollplan innan bygget startar och finns med under hela processen och ska ses som ett bollplank och stöd. Under byggets gång kontrolleras kontinuerligt att kontrollplanen följs för ett så effektivt byggprojekt som möjligt.

Många byggherrar och byggföretag tar hjälp av en extern kontrollansvarig för att få en professionell byggprocess. Många tycker det är bra med en extern blick utifrån på bygget som är ansvarig för kontrollerna. Det är lätt att bli hemmablind om man sköter det själv och det kan vara känsligt att påtala brister för de egna kollegorna.

Viktigt att lagar och regler följs

En kontrollansvarig har ett stort ansvar på byggen. En certifierad kontrollansvarig har alla den erfarenhet och kunskap som krävs för uppgiften. Det borgar för kvalitet och ett lönsamhet med minskad risk för komplikationer under resans gång.

Det är viktigt att SITCO:S hårda krav på tekniskt kunnande följs och att man följer bygglovslagstiftningen noga.   

Viktigt att man litar på den som är kontrollansvarig

Självfallet är det avgörande att man följer tidplanen som man satt upp. Och när man följer en korrekt kontrollplan så minskar risken för förseningar och negativa överraskningar under projektet. Självklart presenteras kontrollplanen för byggledaren och andra inblandade innan bygget påbörjas för feebback. 

Detta kommer att innebära regelbundna besök på bygget för att säkerställa att kontrollplanen följs. När avvikelser upptäcks blir byggledaren omgående informerad och kan således åtgärda dessa direkt utan att deadlinen förskjuts med ökade kostnader som följd.

Vad gör en kontrollansvarig i praktiken?

Den ansvarige fungerar som ett projktstöd genom hela processen. Som tidigare nämnts görs en grundlig kontrollplan tidigt som sedan ligger som grund undr hela bygget. Personen säkerställer att gällande krav och lagar följs och finns hela tiden som ett stöd på själva bygget. 

Allt dokumentaras noggrant under resans gång och kan enkelt följas hela vägen. Det är en bra grund till slutbeskedet när bygget är klart och självklart har den även en viktig roll för att tidsplanen ska hållas. 

21 Feb 2019

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!