Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvslipning och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

En lastbil som skiftar lastyta

25 aug 2020

Lastbilar kommer i alla möjliga storlekar och utrustning men en del är lite mer flexibla än andra. En lastväxlare är en lastbil som kan förändra sin last-yta, men vilka olika flak finns det?

De flesta lastbilar kommer med ett flak eller ett kapell som är fastmonterat. Men så finns det också de lastbilar som man kan byta flak på beroende av vilken typ av last som man ska transportera. Fördelen är att man med endast en lastbil kan variera sig och därför slipper man lägga pengar på det som är dyrast, det vill säga själva lastbilen. Skillnaden mellan en lastväxlare och en trailer är att lastväxlaren har hela underredet intakt men endast byter ovandelen på flaket, medan en trailer endast består av en hytt som man fäster något typ av släp på. Fördelen med en lastväxlare är att den är mindre än trailern och även kan användas till att forsla massor på, vilket sällan är något man vill använda en trailer till på grund av dess storlek. För det ovana ögat kan det vara svårt att se om det är en lastbil eller en lastväxlare som det rör sig om, men för det tränade ögat så är det lätt att se skillnaderna som finns.

Olika typer av flak

Ett lastväxlarflak kommer i många olika varianter som exempelvis lättdumperkorg, dumperkorg, lastväxlardumper, lämflak, maskinflak, containerram och LVX-ram. På ett dumperflak brukar man forsla olika typer av massor eftersom det är ett flak som kan tippas så innehållet töms ut. Vilken av dessa typer man vill använda beror på vilken sorts arbete man ska utföra och vilka massor som ska fraktas. Ett maskinflak är skapat för att man ska kunna köra upp olika slags maskiner på det, som exempelvis grävmaskiner eller hjullastare. På containerramen kan man, som namnet avslöjar, frakta containers av olika slag.

Lastväxlaren i vardagen

Genom sin flexibilitet kan lastväxlaren byta skepnad under veckan och chauffören köra en mängd olika grejer och material. Däremot brukar inte lastväxlaren själv fylla sitt flak när det kommer till massor av olika slag. Det är istället någon typ av maskin som exempelvis en grävmaskin eller trakto som fyller flaket med det som ska fraktas. För att ha största möjliga nytta av lastväxlaren så kan man vid behov frakta bort massor som grävs ut och på återresan frakta tillbaka fyllnadsmassor som ska ersätta jord och lera som grävts ut. Som transportföretag brukar man ha flera lastväxlare som kan alternera frakt-sorterna.

Söker du en lastväxlarflak? Då tipsar vi dig att besöka denna sida: https://www.lastväxlarflak.nu

En badrumsrenovering kräver sin hantverkare

21 aug 2020

Badrummet är det rum som hemmafixaren bör hålla sig borta från. Tätskikt och golvbrunn måste bli bra. Därför är det viktigt att man anlitar kompetenta och certifierade hantverkare.

En lyckad badrumsrenovering kräver både bra planering och rätt hantverkare. Ett dåligt tätskikt eller en felaktigt installerad golvbrunn leder inte sällan till kostsamma fuktskador och att man på nytt måste renovera badrummet. Har man heller inte använt sig av våtrumscertifierade hantverkare gäller inte hemförsäkringen. Det är alltså mycket att tänka på inför en badrumsrenovering. Men det finns byggföretag som enbart jobbar med badrum och som dessutom kan hjälpa till med alla moment från planering och design till att bygga och installera. Men det är ändå bra att först fundera över hur man vill att badrummet ska se ut. Vilken stil man vill ha och vad man vill ska finnas där.

Sätt en budget och gör en önskelista

När man planerar ett badrum är det viktigt att även sätta en budget. Kakel och inredning finns i alla möjliga prisklasser och ser man inte upp springer kostnaderna lätt iväg. Det är inte så ofta man renoverar ett badrum så det är viktigt att planeringen blir rätt och att det blir som man vill ha det. Gör därför en önskelista utefter storleken på badrummet. Ska det finnas dusch eller badkar eller kanske både och? Vill man även få in en tvättmaskin och kanske någon smart förvaring? Ta med önskelistan till en badrumsspecialist som gärna även har visningsrum. Att leta inspiration på nätet och i inredningstidningar är bra men man bör även titta i en butik. Där kan man både se och känna på olika kakelplattor och jämföra om olika material ser bra ihop. Ibland ser också det man har sett på bild annorlunda ut i verkligheten.

Begär in offerter från några olika badrumsspecialister

En badrumsspecialist vet hur man gör ett praktiskt och funktionellt badrum, men även hur man gör det där lilla extra som lyxar till det så att det även blir ett rum för avkoppling. Små saker som att även installera dimmer på lampor och att lägga in golvvärme kan betyda mycket och kostar idag inte så mycket. Men det kan vara bra att först vända sig till ett par olika badrumsspecialister och begära in offerter innan man bestämmer sig för vem man vill anlita. Att även titta på referensobjekt ger en fingervisning om hur deras designers och hantverkare arbetar. Läs mer om badrumsrenovering på denna sida: https://www.renoverabadrumstockholm.nu/

Fönsterrenovering är slitsamt

14 aug 2020

En fönsterrenovering kan vara både kostsam och tidskrävande. Det är oftast ett slitsamt jobb som kräver allt från kunskap till tålamod. Därför är det smartast att anlita en hantverkare.

Att renovera gamla fönster kan bli både kostsamt och slitsamt om det inte görs på rätt sätt. Med gamla fönster menas det i det här fallet träfönster som fortfarande förekommer relativt ofta i byggnader, hus och villor. Först och främst börjas det med rengöringen. Gamla tätningslister, alger och mögel tas bort. Sedan följer skrapning för att avlägsna den flagnande färgen, men även för att slipa ytan jämn. Steg nummer tre är att grundmåla när träet har torkat. Om kittet har spruckit, byts det ut. Sista arbetsmomentet är målningen som oftast görs i två omgångar. Är det nu så att fönstren är av PVC, så gäller helt andra arbetsmoment vid renovering. Oftast byts ramarna eller fönsterglasen ut mot mer energieffektiva sådana. Hur en renovering fortlöper beror helt och hållet på fönstertyp och ursprungligt fönstrets skick.

Att renovera själv eller att söka hjälp?

Om du har erfarenhet inom fönsterrenovering så är det bäst att anlita en specialist. Vissa arbetsmoment vid renovering av träfönster kan visserligen skötas av en person utan någon kompetens, såsom skrapning och målning. Men det är lätt hänt att det blir fel. Därför är det alltid smartast att anlita en hantverkare. Reparationer av PVC kräver däremot alltid kvalitativ hjälp då det oftast handlar om ram-, och fönsterbyten som man inte kan utföra själv.

Totalrenovering sparar pengar

Anledningarna till att göra en fönsterrenovering är många då den främsta är uppvärmningskostnader. Att isolera gamla träfönster och avlägsna onödigt tvärdrag leder till bättre inomhusklimat och självklart till lägre kostnader för uppvärmning. Att spara pengar genom att förbättra isoleringen på dina fönster kan idag göras på olika sätt. Det första som du bör ta hänsyn till är vilka typ av fönster du har och vilket skick de är i. Modernare fönstertyper ger en möjlighet att byta ut fönstren mot energiglas som garanterar lägre uppvärmningskostnader under höst -, och vinterhalvåret. PVC-ramarna är det perfekta exemplet för scenariot som just beskrevs. Ramarna förblir desamma men glasen byts ut mot energiglas. Dessa i kombination med de energisnåla ramarna gör den perfekta isoleringen. Självklart, går det att få samma effekt med äldre modeller, men dessa kräver en mer djupgående renovering och utbyte av flera befintliga delar. En fönsterrenovering kan vara kostsam men brukar löna sig i längden just tack vare de energibesparingar som den leder till.

Lev ett säkrare liv

10 aug 2020

Det finns områden man aldrig bör ta sig an i hemmaprojekt. El är den viktigaste av de områdena. Felkopplingar och installationer kan vara farliga och dyra. Ta hjälp av en behörig elektriker.

Det finns alldeles för många bostäder som har el som inte är godkänd och säker. Ibland beror det helt enkelt på att huset och eldragningen är gammal och föråldrad. De bestämmelser som fanns för femtio år sedan tog inte samma hänsyn till vår säkerhet som de nuvarande. Sedan åldras material. Sladdar och övrig utrustning som var fräscht och fungerande blir spröd och går till slut sönder med åren. En annan vanlig anledning är rent hederligt svenskt slarv. Någon hade inte lust att lägga tid och resurser på att göra rätt. Man valde de billigaste materialen och lösningarna istället för de säkra varianterna. Anledningarna kan vara flera men lösningen blir densamma. Låt proffsen se över dina installationer.

Försäkringspengar och säkrare liv

Det händer inte sällan att bränder uppstår där el inte installerats på rätt sätt. Förutom att detta är uppenbart livsfarligt kan det också få ekonomiska konsekvenser. När ett scenario uppstår med brand och el inblandat önskar och behöver man såklart ersättning från sitt försäkringsbolag. Om det visar sig att brand och skada beror på att elinstallation utförts på ett icke säkert sätt av ej behörig elektriker kommer ersättningen att sänkas eller helt utebli.

De flesta är medvetna om detta fast kanske inte direkt tänker att det är något de själva kommer att drabbas av. När behöver vi mer elektriker? Ett givet tillfälle är förstås nybyggen och tillbyggen. Den som behöver utöka bostadens storlek planerar sällan att låta nytillskottet vara utan el vilket man kan förstå. Ofta kan byggfirman man anlitar låta någon känd elfirma ta den delen. I de fall när det inte är aktuellt behöver man få kontakt med en kompetent elektriker. Det kan också vara läge att se över elen i resten av byggnaden när man ändå håller på.

Hur känner man igen en behörig elektriker?

Det gör man nog inte. De finns i det fördolda och man kan endast hitta dem genom att fråga. På en elfirma ska minst en elektriker ha full behörighet. En icke behörig elektriker kan också installera elen, men då bör en annan med behörighet sedan kommer och inspekterar och godkänna arbetet. Elinstallationer, reparationer och larminstallation, elektrikern är din trygghet för att allt ska fungera korrekt. Säkerheten måste alltid komma i första hand. Läs mer om hur en elektriker kan hjälpa dig på denna sida: https://www.elektrikerstockholm.biz/

Alla naturens material

6 aug 2020

I utemiljöer brukar man vilja ha naturens alla material som vatten, växter och stenar. Stensättning används ofta som gångar men även som murar och avgränsare mot rabatter eller dammar.

En trädgård eller annan utemiljö är en plats där man kan styra över växter och funktionella platser som uppfarter, gångar och uteplatser. Och även fast det finns en mängd olika material som är tillverkade kemiskt, som exempelvis plast, så är det oftast naturens egna material som man helst använder sig av. Stensättningarnas hårda material i dovare färger och ofta hårdare former gör att de färgglada och mjuka växterna får mer uppmärksamhet. Kombinationen ger helt enkelt en extra fin kontrast åt de båda materialen. Detsamma gäller ifall man omger det blåa mjuka vattnet med någon typ av stensättning som får vattnet att se extra lockande ut. Stenen får växter och vatten att ramas in och ger en kontrast och ordning på de andra materialens ofta lite ostyriga och okontrollerade former. Vissa filosofier inom trädgårdsdesign säger att en trädgård ska innehålla alla element som jord, vatten, luft och eld. Då menar man ibland att jorden består av jord eller sten och att luften består av luft och växtlighet som rör sig med vinden.

En väldoftande uteplats

Sten är ett tacksamt material som är hårt och hållbart men som också går att hugga i den form man vill och som finns i en mängd olika färger. Det är många som använder sig av trä för att bygga uteplatser, men väljer man istället någon slags sten så får uteplatsen genast ett mer rustikt utseende. Man kan även välja att lägga stenen med lite mellanrum och plantera någon tålig växt som backtimjan i mellanrummen. På det sättet kommer man snart att ha en uteplats som är både stark och på sommaren har mörkrosa skarvar som doftar underbart.

Bygga med sten

När man gör gångar av sten kan man välja att leka med färg och form genom att blanda olika formade stenplattor med sjösten eller grus. Men det kan även vara vackert ifall man använder sig av endast en slags stenplatta och istället lägger dem i lite olika mönster. Om man gör ett bra underarbete och lägger en markduk som skydd under stengången så man inte behöver arbeta så mycket med ogräsrensning. En stenkant runt rabatterna ger en känsla av ordning och accentuerar blommorna. Men det stoppar även gräsmattans utbredning och håller den på sin plats. Vi tipsar att läsa mer om stensättning på denna hemsida: https://www.stensättninggöteborg.se

En snickare av rätta virket

5 aug 2020

Vid alla olika typer av renoveringar så behövs det en person som vet vad hen gör. Har du kunskaper själv så klarar du dig kanske på egen hand, annars får du helt enkelt anlita en snickare.

Som snickare har man en väldigt bred kunskap om olika typer av renoveringar och byggen. En snickare brukar kunna ta sig an både de små och de lite större byggena och kan hjälpa både större företag såväl som privatpersoner med hemmabyggen. Ska ni till och renovera och inte känner att ni har de rätta kunskaperna för att kunna slutföra det själva så kan ni ta hjälp av en snickare som har både rätt utbildning och erfarenhet nog att kunna hjälpa er. I arbetet som snickare så får man arbeta väldigt brett och det kan handla om både inomhusarbete såväl som utomhus. Man får lite av varje så att säga och ingen dag brukar se likadan ut som den andra.

Utbildning till snickare

Det är många ungdomar idag som dras mot yrket som just snickare. Det är ju ett sådant jobb som det alltid kommer att finnas behov utav. Vill man utbilda sig till snickare så ska man välja en inriktning på gymnasiet som passar, till exempel byggprogrammet. Sedan kan man välja inriktning när man väl går där och välja åt vilket håll man vill gå. Utbildningen inom bygg är väldigt bred och du kan bli både målare, snickare och murare för att ge några exempel. Många lockas att arbeta inom bygg som snickare just på grund av dess oförutsägbara arbetsdagar. Man får lov att jobba med kroppen och röra på sig om dagarna, samt vara både ute och inne när man arbetar.

Snickare med erfarenhet

Snickare finns i stort sett i varje stad och i varje kommun, oavsett hur stor eller liten den än må vara. Det brukar finnas gott om snickare även i de mindre kommunerna, kanske till och med fler än vad som behövs egentligen. Se till att kolla över både priser och referenser till de olika firmor som finns tillgängliga hos just er. Ska ni anlita snickare i Göteborg till exempel så finns det både små och stora firmor som kan hjälpa er. Kolla vad tidigare kunder har att säga om firman och se till att få en offert på vad arbetet kommer att kosta innan ni skriver på något kontrakt eller liknande. Skaffa er en pålitlig snickare med erfarenhet för ert bygge eller renovering.

Ett kvalitetsgolv med oslagbar stil

31 jul 2020

Fiskbensparkett är en klassiker inom såväl äldre som modern svensk inredning. Golvet är mycket vackert att se på, men även ett ypperligt val ur kvalitets- och hållbarhetssynpunkt.

För många inredningsintresserade är fiskbensparketten något av det finaste som finns. Om du också drömt om att flytta in i en gammal lägenhet med imponerande takhöjd, stora fönster, och trägolv som knakar trivsamt för varje steg, så vet du vad vi talar om. En fiskbensparkett bidrar till att sätta den där klassiska patinan i äldre hem, tillsammans med kakelugnen, mässingsbeslag och stuckaturer, som andas 1800-tal och som romantiskt lagda hemmafixare fortfarande hungrar efter idag. Misströsta dock inte om du i din jakt på boende inte lyckats lägga vantarna på ett klassiskt inrett hus eller lägenhet, det går nämligen att lägga fiskbensparkett även i moderna hem. Möjligen knakar den inte på samma sätt som dess äldre släktingar, men icke desto mindre skapar den en hemtrevlig miljö i odödlig stil.

De rejäla stavarna garanterar ett långt liv

Som om fiskbensparkettens utseende inte vore nog, så är den här typen av golv dessutom ett utmärkt val vad gäller kvalitet och hållbarhet. En klassisk fiskbensparkett byggs nämligen upp av kraftiga stavar som är cirka 16 millimeter tjocka, som tillsammans bildar ett mycket stabilt och slitstarkt golv. Det passar därmed både i stillsamma hem och hos till exempel barnfamiljer, där underlaget oundvikligen blir utsatt för viss prövning. Visst innebär det en stor investering att lägga ett nytt golv, men om du sköter fiskbensparketten på rätt sätt behöver du troligtvis aldrig göra om jobbet. När du väljer fiskbensparkett kan du känna dig trygg i att du gjort ett bra ekonomiskt val, och se fram emot en hel livstid tillsammans med ditt nya golv.

Anlita en sakkunnig för bästa resultat

Fiskbensparkett skulle kunna ses som en konstform, och att lägga fiskbensparkett är definitivt ett hantverk. Det krävs god kunskap och erfarenhet för att resultatet ska bli bra. Eftersom stavarna läggs på plats som ett pussel är det av yttersta vikt att beståndsdelarna har exakt rätt dimensioner, och att de inte har några defekter, eftersom det påverkar golvets slutgiltiga mönster. Fiskbensparkettens charm ligger just i dess vackra mönster, och därför riskerar ett bristfälligt utförande att helt omintetgöra den sinnebild som startade projektet. Tänk därför igenom beslutet noggrant på förhand innan du bestämmer dig för att lägga en fiskbensparkett själv. Som tur är finns det experter där ute som kan garantera dig ett proffsigt och snyggt resultat. Är du intresserad i att lägga fiskbensparkett så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.läggafiskbensparkett.se

Omsorgsfull målning i Göteborg

16 jul 2020

När något ska målas måste man vara noggrann, både när man förbereder jobbet och när man utför det. Professionella målare gör garanterat målningen på ett hållbart och tidseffektivt sätt.

Behöver du måla ditt hus i Göteborg, finns det många duktiga yrkesmålare du kan anlita. Ska man göra ommålningar som privatperson, måste man ha både kunskaper, tid och utrustning.

Vill du slippa ifrån att göra jobbet själv, kan du dessutom utnyttja ditt ROT-avdrag för delar av arbetskostnaden. Dessutom frigör du tid för annat, som du hellre vill göra. Det kan visa sig vara en bra affär för dig, för arbetet blir välgjort och du kan vara ledig, eller jobba med något annat som är lönsamt och roligt.

Snygga ytor som håller sig fina

Målaren har rätt verktyg och vet vilka ytor som ska rollas, målas med pensel eller sprutmålas. Han har rutin och yrkeskunskaper, metodik och effektivitet med sig när han kommer för att utföra ett målningsarbete. Man kan lita på att det blir gjort på ett fackmannamässigt sätt, utan bubblor eller kladd. Oavsett om det är ett staket som behöver sprutmålas eller ett hus som ska få en ny färg, görs jobbet på ett effektivt sätt. Med en ordentligt utförd målning klarar sig ytorna en mycket längre tid innan de behöver målas igen. Yrkesmålare har både tillgång till bra färger och proffsig utrustning. Som privatperson är det lätt att man tröttnar efter ett tag. Först måste man åka iväg och köpa rätt färg och utrustning, och det är lätt att det leder till irritation för att man känner sig tvungen att göra något som man egentligen inte har någon vana av.

Stora målningsarbeten i Göteborg görs effektivt

Det är svårt som privatperson att få tiden att räcka, och stora projekt kan ofta dra ut på tiden. Den som gillar att måla själv, kan ju ge sig på en stol eller en byrå, som är begränsade projekt och som man snabbt kan få färdiga. Ska man måla mera, är det kanske inte så smart att offra hela semestern på en sådan arbetsuppgift. När det är stora reparationsarbeten på gång medför det mycket stök och det krävs också en rationell och proffsig planering. Därför är det skönt att kunna lämna ifrån sig det ansvaret till rutinerade målare, som gör jobbet på en bråkdel av tiden. Anlita därför en bra målare i Göteborg för nästa projekt, som känns lite väl krävande för dig att göra själv.

Använd gipsputs för ett perfekt resultat på dina väggar!

14 jul 2020

Är det dags att renovera och ni är i full gång med att välja tapeter och färg? Tänk då på att det inte bara är färg och mönster som är viktigt. Förarbetet är också en viktig del i att få fina väggar.

Hur kan man få de mest perfekta väggarna i rummet, med hjälp av olika medel och tekniker som används i renoveringen? Det är faktiskt inte så svårt som det låter. Man kan få till verkligt perfekta resultat om man innan tapetsering till exempel, använder sig av gipsputs. Genom att man använder gipsputs så förfinas slutresultatet på ett sätt som inte hade kunnat vara möjligt om man inte hade använt den metoden. Det här är något som många hantverkare kan och har koll på. De som arbetar med just målning och tapetsering om dagarna i sitt yrke kan det här och kan ge er väggar av perfektion.

Vad är gipsputs?

Gipsputs är ett ypperligt val att putsa upp antingen befintliga väggar med eller sådana som ska göras helt på nytt. Själva materialet är otroligt lätthanterat och behändigt att arbeta med. Man stryker på tunna lager av gipsputsen på den vägg som ska behandlas och sedan går det också bra att lägga extra lager på varandra om man behöver tjocka till väggen lite grann. Om man vill förhindra att det ska uppstå sprickor så är det gipsputs man ska använda sig utav. Själva materialet kommer ursprungligen från gipssten och är av den naturliga sortens material. Från stenen bryter man ned gips och maler det sedan till ett fint pulver. När det sedan ska till att putsas på något så blandar man enkelt pulvret med vatten tills den rätta konsistensen uppstår.

Kan jag använda gipsputs överallt?

Det är ett material som går att använda både på väggar men även på golvytor av exempelvis betong. Har huset många svängda hörn eller snedtak till exempel så fungerar just gipsputs allra bäst för de ändamålen. Det användningsområde som många tänker på när man pratar om gipsputs är nog antagligen för badrumsrenoveringar, där man putsar upp underlaget inför kakelläggning. Men den har som sagt många fler användningsområden än så och är perfekt för lite svåra och oåtkomliga ytor. Det är ett formbart material vilket även gör det lätthanterligt. Prata med er närmaste hantverkare för att se om de kan hjälpa er att putsa upp väggar eller golv vid er renovering.

Upptäck mögel- och fuktskador med en OVK-besiktning

13 jul 2020

Givetvis ska du andas frisk och ren luft även inomhus. Läs mer om hur du låter inomhusluften i din bostad mätas och vilka krav du kan ställa på fastighetsägaren. Gör en OVK-besiktning.

“Ut i friska luften med dig!”. Så brukar man säga till någon som har suttit inomhus alldeles för länge och har blivit trött och dåsig. Och visst, det är alltid en framgångsrik rekommendation till någon som har stängt in sig i en bostad. Det är alltid vettigt att komma ut och andas utomhusluft. Men samtidigt spenderar vi oerhört mycket av vår vakna tid – och ännu mer av tiden vi sover – just inomhus utan något större val. Då är det väl rimligt att den luften inte är sämre än någon annan? För det krävs ett fungerande ventilationssystem och det kan man kontrollera med en OVK-besiktning. Ingen ska behöva andas dålig luft i sitt hem eller på sin arbetsplats.

Särskilda regler för ventilationskontroller

Att man inte ska behöva stå ut med dåligt ventilerad inomhusluft eller radonhalter i luften förstår regeringen och riksdagen också. Det var därför man satte upp regler 1991 för fastighetsägarna att följa när det kommer till att värdera luften som finns i lokalen eller byggnaden.

Självklart är människorna som vistas i fastigheten de som är första prioritet när man genomför en OVK-besiktning. Det kan vara rentav farligt för en familj att vistas i ett radonfyllt hem. Att som arbetsgrupp arbeta i en lokal där luften känns som om den står stilla är såklart ingen melodi för framgång. Men även fastigheten i sig står i fokus: upptäckter av brister i ventilationen förebygger långtgående fukt- eller mögelskador.

Kravet på fastighetsägaren

Varför måste man ha ett ventilationssystem? Kan man inte bara öppna fönstret eller ställa fram en fläkt? Tyvärr fungerar det inte så. Det är lite som att sätta ett plåster på ett brutet ben. För att luften ska flöda och hålla hög kvalité och inte skapa kolmonoxid krävs alltså ett fungerande ventilationssystem.

Den avgörande frågan att ställa är nog hos vem ansvaret ligger att se till att luften håller just god kvalité. Det är fastighetsägaren och ingen annan. Bor du till exempel i en hyresrätt kan du alltså kräva av din hyresvärd att försäkra gott luftflöde. Hyresvärden kan dock inte genomföra kontrollen själv utan måste alltså enligt reglerna boka en certifierad besiktningsperson till att utföra en obligatorisk ventilationskontroll – eller det vi förenklat kallar OVK.

Saker att ta hänsyn till vid byte av fönster

10 jul 2020

Behöver era fönster renoveras eller funderar ni på att byta ut dem helt och hållet? Det finns både för- och nackdelar med nya fönster och ibland lönar det sig faktiskt mer att behålla de gamla.

Fönster är lite som husets ögon. Valet av fönster påverkar hela husets utseende och karaktär, och den arkitekt som en gång har ritat huset har säkerligen valt fönster med stor omsorg. Därför ska man vara noga med att välja fönster som passar husets stil när det är dags att byta dem. I lite äldre fastigheter med originalfönster brukar det dock löna sig att i stället renovera befintliga fönster med jämna mellanrum. Även ur energisynpunkt anses detta vara det bättre alternativet. Ända fram till sena sextiotalet tillverkades fönster av det bästa träet. Har man en fastighet med riktigt gamla fönster så ska man vårda dem med omsorg och regelbundet kitta om och måla dem.

Praktiska saker att tänka på

Från sena sextiotalet fram till åttiotalet tillverkades fönster av lite sämre virke. Dessa fönster bör man byta ut då de även ur energisynpunkt inte är särskilt bra. Ta hänsyn till husets stil när ni väljer nya fönster. Material i bågar och karmar kan ha betydelse, och likaså spröjs eller inte spröjs. Viktigt att tänka på är också hur fönstren öppnas: om de ska gå inåt eller utåt och gå att vrida eller vara fasta. Praktiska saker som att kunna tvätta fönstren utan att behöva stå på en stege kan också spela in. Det finns även fönster som är mer säkra mot inbrott än andra och fönster som håller buller ute.

Olika slags material och glastyper

Att tänka på energiförbrukningen vid fönsterbyte är viktigt. Dagens moderna fönster är alla välisolerade och står emot både kyla och värme. Några av de olika glastyper som finns är energiglas, isolerglas, härdat glas, laminerat glas och lågemissionsglas. Det kan vara svårt att välja bland dem, men en firma specialiserad på fönsterbyten i Stockholm kan hjälpa till med val av fönsterglas. De kan även ge råd om materialval till fönsterkarmar och bågar. Det är stor skillnad mellan de olika materialen då det kommer till underhållskrav och livslängd. De skiljer sig också åt en hel del utseendemässigt. Naturligtvis beror val av material också på vilken budget man har. De olika material som finns att välja mellan är trä, aluminium, trä och aluminium i kombination och PVC-fönster.

Låt ditt hus nå sin fulla potential

26 jun 2020

Våra hem är för oss en källa till både glädje och bekymmer - valda för att passa oss perfekt men tiden går och livet förändras ständigt. Ibland är det dags för att bygga om och bygga till.

Många av oss kan dagligen glädja oss åt förmånen att äga vår bostad. När denna bostad är en fristående villa finns alla möjligheter till att skapa något annorlunda och något bättre. Det kan vara så att tiden sprungit iväg och behoven ser annorlunda ut än när vi köpte huset. Familjen kanske har blivit större eller mindre eller annorlunda sammansatt. Ibland är det bara en längtan vi vill följa. Den extra boden som ger utrymme åt din hobby eller dina redskap. Gästhuset som tillåter fler övernattande gäster med lite lagom distans. Altanen som ger utrymme för umgänge utomhus. Garaget som gör bilens viloplats lite tryggare och mindre utsatt för väder och vind. Allt börjar som en tanke och en längtan inom dig.

En rimlig planering

Den krassa verkligheten följer tätt i hälarna på dina drömmar. Det är ibland högst osäkert om byggnadsnämndens tankar överensstämmer med dina egna. Bor man inom ett detaljplanerat område gör man bäst i att i ett tidigt skede tala med rätt personer för att få klarlagt vad som får göras utan tillstånd, vad som får göras med tillstånd och vad som inte får göras alls. När presenterar sin dié behöver man ha koll på projektets omfattning, typ av material man tänkt använda och gärna kunna presentera en korrekt ritning. Allt fungerar mycket bättre om man är överens! Redan i detta stadie är det bra att involvera en byggfirma. Dels brukar de ha koll på vad som godkänns och inte, och dels kan de föreslå konstruktioner och material som är rimliga i sammanhanget.

Kvalificerad hjälp ger snyggaste tillbyggnaden

En tillbyggnad bör gå i harmoni med din nuvarande fastighet och alltså inte bestå av en betongklump fastsatt vid ett skirt trähus från 1800-talet. Även här kan förstås byggfirman stoppa din experimentlusta innan byggnadsnämnden skriker i fasa. Det ska du nog vara tacksam för! Om du inte själv är oerhört kunnig med utbildning och erfarenhet i bagaget så är en byggfirma alltså att föredra. Planering, offert, genomförande och slutbesiktning; i byggföretagets trygga famn kan du slappna av och anta rollen som rådgivare. Projektet är ditt och det är din fastighet där du ska bo och känna dig nöjd. Du låter bara andra göra grovjobbet!

Från mörker till ljus

11 jun 2020

Vad gör du när strömmen har gått och lamporna slutat lysa? Hur hanterar du situationen med en frys som inte längre har någon ström? Vet du vem du ringer när du behöver en duktig elektriker?

Plötsligt sitter du där i mörkret och kan inte se något. Strömmen har gått och du får sakta men säkert börja famla dig fram. Det kanske är då du börjar fundera på hur det hänger ihop med att du normalt sett bara kan slå på en strömbrytare så har du allt ljus du behöver. Ja hur går det till att få allt det ljus in i våra hem, ett ljus som vi alla tycker är självklart att det finns. Det hör snart till en historisk tid när vi satt runt elden och hade eldvakter. Både för värmens skull och för att kunna se. Men även för att hålla rovdjur borta. Idag har vi i industriländerna gott om el. Den är kopplad för att antingen lysa upp vår tillvaro eller för att värma våra hus och lägenheter.

Vem uppfann glödlampan?

Thomas Edison är mannen bakom denna strålande uppfinning. Han föddes, levde och dog i Amerika. Hans uppfinningar förändrade livet för ett stort antal människor. Han är mest känd för fonografen och glödlampan. Han var en pionjär på många sätt och hans ständiga frågor till lärarna slutade med att han fick hemundervisning av sin mor. Kemi och fysik var det som fångade honom mest. Redan som 12-åring började han arbeta för att hjälpa familjen med försörjning och samtidigt kunna spara ihop till sina första experiment. Det tog honom senare i livet 2000 försök innan han konstruerat en fullt fungerande glödlampa. Han drogs in i flera patentstrider och vissa hävdade att han stulit deras ideer. Faktum kvarstår att han patenterade över 1000 uppfinningar och anses vara en av de största uppfinnarna som någonsin funnits.

Vad gör en elektriker?

Om det bara gäller en glödlampa så kan du byta den för egen hand. Skulle du behöva ha hjälp med mer avancerade arbeten när det gäller ström, el och värme är det bäst att anlita en elektriker. De drar kablar och ledningar och utför service av elinstallationer. Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning, reparera det som blivit trasigt eller på annat sätt inte längre fungerar. Montering av belysning vid evenemang, i nya byggnader, utomhus, eller byta belysning i redan befintliga hus. För att kunna göra en elinstallering krävs det behörighet att arbeta med stark ström.

Boka tid för en radonundersökning

20 maj 2020

I Sverige räknar man med att 250.000 villor har för höga halter av radon i sig. Då radon varken syns eller luktar så innebär det att många svenska familjer lever i en riskzon. Radon är, näst efter cigarettrökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Hur ser det ut i din bostad? Boka in en tid för en radonundersökning och få ett tydligt svar.

Radon kommer primärt från två stycken källor. Byggmaterial eller från marken. Det senare är absolut vanligast; markradon är något som drabbar flest hus. Detta innebär att radon från marken tränger in i bostaden och här kan man se att åtgärderna för att lösa problemet ofta handlar om att täta till grunden. Kompletterar man den tätningen med radonsug eller en så kallad radonbrunn så blir luften renare och fri från de höga halterna av radon- och radondöttrar som andas in och sätter sig i våra lungor.

Vid radon i byggmaterial så handlar det nästa uteslutande om blåbetong - ett material som inte används idag; men som var vanligt mellan åren 1929-1975 (ibland längre in på 80-talet). Blåbetong avger radon konstant och här är lösningen att öka på ventilationen i huset. En tumregel är nämligen att dubblerat insläpp av luft genom ökad ventilation kan halvera halterna av radon. Det ger effektiva lösningar.

Vi ska även peka på en tredje källa i form av vattenburen radon. Detta är ovanligare och syns primärt om man borrat efter en egen brunn. Har du det så bör du också genomföra en radonundersökning.

Radonundersökning ger svar och möjlighet till sanering

Det första steget är att anlita ett företag för en radonundersökning. Vid en mätning av radon så måste man använda sig av auktoriserat material - av SWEDAC - och mätningen i fråga ska ske under en viss period. Mellan 1:april och 30:e oktober så infaller den så kallade eldningssäsongen och det är under denna period som en radonundersökning ger de mest exakta svaren. Gränsvärdet för hur mycket radon som får finnas i en villa ligger på 200 Bq/m3 och som vi nämnde ovan så är det inte ovanligt att den gränsen överskrids.

Skulle en mätning och en radonundersökning visa på att din villa de facto har ett för högt gränsvärde så är det ingen katastrof. Först och främst: det kostar pengar att både undersöka och åtgärda radon. Men, det handlar om en ren investering i den egna hälsan.

Undersökningen påverkar dessutom inte vardagen på något sätt. Instrumenten som används placeras ut på platser i bostaden där de inte syns och då de dessutom är väldigt små till formen så märks de knappt överhuvudtaget. Det handlar inte om större maskiner som lever om och blinkar.

Ansökan om radonbidrag innan sanering

Idag kan man ansöka om radonbidrag. Det innebär att du som privatperson kan söka ekonomisk stöd i händelse av att en radonundersökning visar på halter högre än 200 Bq/m3. Viktigt att påpeka är att radonbidrag handlar om sanering - inte undersökning - och att man ska lämna in sin ansökan till boverket innan saneringen äger rum. Storleken på ett radonbidrag ligger på maximalt 50% av 25000 kronor.

Det viktiga är att man agerar. Misstänker du radon i ditt hem så finns det ingen anledning att vänta - ingenting gällande radon blir bättre av sig självt. Det är bara att boka in en tid för en radonundersökning och utifrån svaret på denna vidta lämpliga åtgärder.

Tips och råd för dig som ska måla själv

16 maj 2020

Att måla om hemma är ett enkelt sätt att snabbt förnya bostaden på. Med rätt färg kan man lätt förändra atmosfär och känsla. Och till och med få ett mindre rum att se större ut än det faktiskt är.

Det är enkelt och billigt att måla om ett rum. Detta gör att man också kan unna sig att byta kulör på väggen lite oftare än om man hade haft tapet. Dessutom kan man göra jobbet själv bara man planerar lite innan. Då går arbetet hyfsat snabbt och enkelt och man har snart ett uppiffat hem. Idag kommer de flesta märkesfärgerna med olika kollektioner årligen där de senaste färgerna och kulörerna presenteras. Deras olika kataloger kan vara en bra inspirationskälla när det kommer till val av kulör precis som inredningsmagasinen kan vara. Vissa av färgföretagen har också appar som man kan ladda ner till sin mobil och där man enkelt via mobilkameran kan se hur rummet skulle se ut i olika kulörer.

Provmåla på en lös skiva och se hur ljuset påverkar kulören

Färger finns även i olika glansgrader, från matt till superblank. En matt färg kan vara vacker i sovrummet men är inte praktisk för köksväggen som helst ska gå att torka av ibland. Men innan man bestämmer sig för färg och kulör kan det vara bra att först göra en moodboard där man samlar kulörer, mönster och bilder som man tycker om för att se om man hittar en gemensam nämnare. Då brukar det vara enklare att hitta rätt kulörer och man går inte vilse i färgdjungeln. Man kan också först provmåla på en lite större skiva som man sen enkelt kan flytta runt i rummet för att se hur ljuset påverkar kulören.

Slarva inte med förarbetet

Det viktiga förarbetet är ej heller att förglömma. Avtorkade väggar fria från damm och smuts samt igenspacklade hål och sandpapprade skarvar är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. Det är verkligen värt att lägga ner tid på detta eftersom det även gör själva målningen enklare sen. Också att skruva bort eluttag och strömbrytare gör att målningen blir snyggare - men stäng av strömmen innan ni gör detta. Det är också viktigt att man tejpar övergången till tak, lister och golv. Då slipper man ojämna färgkanter och att i efterhand få skrapa bort torkad färg som hamnat utanför. För att få snyggast linje ska man ta bort tejpen innan det sista lagret färg torkat. Om du behöver hjälp så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.målareupplandsväsby.se

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!