Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvslipning och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

Sida 2

Att anlägga och att bygga

26 feb 2020

Inga byggen kan startas utan markarbeten. Ett korrekt utfört markarbete är en nödvändig förutsättning för en korrekt utförd byggnation och kan förhindra katastrofer, stora och små!

Byggen pågår hela tiden, ändå är de oftast utanför vårt medvetna synfält. När de kommer i vägen för något vi gör - kör bil eller annat - vaknar vi och ser. Byggen och anläggningar ger oss vägar och byggnader, bland annat. Som med det mesta blir inte resultatet bättre än det arbete man lägger ner och ett korrekt skött och utfört markarbete är det som avgör hur resten kommer att bli. En ny väg är otänkbar utan rätt uträkningar som sedan omsätts och utförs och ger en grund som ska hålla i stort sett för alltid. En byggnad där människor ska vistas kan aldrig bli säker utan yrkeskunnande och engagemang från den som skapar grunden.

Vad räknas in i begreppet?

Om vi tänker oss en byggnad som exempel är det ganska självklart att utgrävning och dränering är stället där man börjar. Beroende på hur marken ser ut kan det också bli tal om sprängning innan något annat kan färdigställas. Man önskar en plan yta som dessutom är stabil. Det behövs plats inte bara för en husgrund utan för ventilation, el, VA och en del annat. Det tar plats, det kräver organisation och kunnande. De olika momenten behöver utföras i en bestämd ordning. I vissa fall kan också rivning förekomma i samband med markarbeten, till exempel om det på platsen finns strukturer sedan tidigare. Platsen avgör om det är mest utgrävning eller mest sprängning som behövs men vanligen handlar det naturligtvis om bådadera.

Fortsättning följer

Då ett effektivt och framgångsrikt projekt grundats är saken ganska långt ifrån klar. Däremot kan man känna sig trygg och nöjd med att det går att bygga vidare på det solida arbete som utförts. Vad är nästa steg? I den värld där markarbeten utförs finns också en hel del efterarbeten och så kallat finlir. När en byggnad är klar är få nöjda med att den ligger i en obearbetad lerhög där man får vänta några år på grönska och då i form av ogräs. Det behövs plattsättning, stenläggning, asfalt. Med hjälp av markarbeten har vi sedan åstadkommit inte bara en byggnad utan också en välfungerande och estetiskt tilltalande utemiljö. Gångar och grönytor, ytor där bilar och andra fordon kan köras och stenläggning och plattsättning där människor kan sitta och småhuttra under vår korta svenska sommar.

När det är dags för nybygget

9 feb 2020

Är det dags att bygga ett nytt hus, ett garage, ett Attefallshus? Är det i Nyköping som du har förvärvat en ny tomt eller ska bygga på en befintlig tomt som du redan har ett hus på? Du kanske i och med detta behöver komma i kontakt med en byggfirma i Nyköping. En byggfirma bör i möjligaste mån vara så komplett det bara går, alternativt ha bra kontakter med andra hantverkare så att de kan erbjuda både målare, snickrare, murare och elektriker så att inte bygget stannar upp för att man måste vänta in någon särskilt hantverkare.

Att gå efter referenser är viktigt när man ska anlita en byggfirma. Hur de har byggt tidigare och hur kunderna är nöjda med byggfirman är viktiga saker att ta reda på innan man bestämmer sig. En byggfirma bör alltid lyssna på kundernas önskemål, när det kommer till bostadsbygge i synnerhet. Det är ju de som ska bo i det som byggfirman bygger och leva med de lösningar som byggfirman besltuar sig för. Därför bör de alltid lyssna noga på vad kunderna önskar sig.

Välja byggfirma med totalentreprenad

Det finns byggfirmor som antingen endast fokuserar på den del som de ska bidra med och överlåter till andra att utföra resten, medan det finns de som tar på sig hela ansvaret för att bygget blir exakt som kunderna önskar det. Och är det riktigt duktiga byggare ser de till att göra mer än vad kunderna har förväntat sig och överträffa förväntningarna som kunderna kanske har. En byggfirma med totalentreprenad lämnar heller inte bygget när huskonstruktionen eller taket är på plats. De ser till så att även inredningen blir klar och är på bygget tills huset är inflyttningsklart.

Bygga nytt från grunden ger unika lösningar 

Väljer man att bygga från grunden själv, med lösvirke (inte moduler) kan man få unika lösningar och ta hänsyn till, till exempel terrängen och tomten där huset byggs. Väljer man att bygga i modern eller äldre byggstil? Här är det viktigt att bygga i samma stil som grannskapet så att det nya huset inte bryter av för mycket mot resten av grannskapet. Ska ett byggföretag komma på egna eller lösa unika problem, krävs det att byggarna är erfarna och har gjort liknande saker för ut och vet hur de kan lösa olika problem som de kan ställas inför under byggets gång. I behov av att komma i kontakt med en byggfirma i Nuýköping? Läs då mer här: byggfirmanyköping.se

Takmålning är en smart investering

4 feb 2020

Hustak utsätts för en hel del påfrestningar och slitage till följd av vädrets makter. Skydda ditt tak och förläng livslängden på det avsevärt genom att behandla det med en takmålning.

Ett tätt och bra tak är en mycket viktig del av ett hus, och en absolut förutsättning för att väggar och andra delar av huskonstruktionen ska skyddas från väder, vind, kyla och fukt. Skandinaviens varierande och tidvis ganska stränga klimat innebär onekligen många tuffa påfrestningar som taket på ditt hus måste vara utrustat för att tåla. En takmålning är ett utmärkt sätt att bättra på och förstärka takets befintliga skydd, och göra det mer motståndskraftigt för slitage, fuktskador och påväxt av t.ex. mossa. Behandlingen kan göras på såväl tak av tegel- eller betongpannor, som plåttak och i vissa fall också papptak. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på ditt tak, och slippa stora och kostsamma renoveringar. Eller i värsta fall - ett helt takbyte.

Låt en professionell takfirma göra jobbet åt dig

Takarbeten är något man helst ska undvika att ge sig i kast med på egen hand. Detta gäller oavsett om du har en enplansvilla, eller en kåk med flera våningar och en taknock många meter ovanför marken. Risken för att falla och göra sig riktigt illa är helt enkelt för stor. Dessutom är det förstås väldigt viktigt att man vet precis vad man håller på med, så att jobbet blir ordentligt utfört. Önskar du få ditt tak målat, är det därför allra smartast att ta hjälp av en bra och kompetent takfirma. De har erfarenheten, kunskapen och verktygen som behövs för att ge ditt tak en ny rustning av bästa kvalitet.

Vad innebär målning av tak?

När ett tak ska målas inleds arbetet med att hela taket tvättas och rengörs mycket noggrant. Detta för att färgen ska få en så ren yta som möjligt att fästa på, för optimalt skydd. Taket målas sedan med en speciell färg, framtagen för att vara vattenavvisande och ge ditt tak ett skyddande hölje mot snö, is, regn och påväxt. För bästa resultat krävs oftast två behandlingar. Efteråt är ditt tak inte bara bättre rustat och mer motståndskraftigt - färgen gör förstås att taket dessutom ser som nytt ut igen. Målningen kan upprepas ungefär vart tionde år, men ett tips är att hålla lite koll på om du ser tecken på flagnande färg eller sprickor. Då är det förmodligen dags igen. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.takmålning.net

Svårt att lägga asfalt själv?

29 jan 2020

Är det svårt att lägga asfalt själv? Inte om man har tillgång till en grävmaskin, en lastbil, handvält och en ångvält. Oftast är det bristen på tillgång av detta som hindrar folk från att lägga asfalten själv där hemma. Sedan krävs det att man är flera som arbetar med asfalteringen då man behöver kunna arbeta snabbt och med olika delar medan asfalten är het. Helst bör man vara minst 3-4 stycken för att asfaltera en yta på 20 kvadratmeter.

Först börjar man med underlaget som man måste gräva ut. Man lägger sedan ut en fiberduk eller en materialavskiljande duk på marken där man har grävt och där man ska asfaltera. Efter det bör man lägga på olika skikt med ett förstärkningslager med bergkross, sedan lägger man på ett lager med finare bergkross.

Gräva ut delen som ska asfalteras

Börja med att mäta ut den delen av vägen som ska asfalteras. Något som är bland det viktigaste är att ta reda på om det finns ledningar eller tunnlar under marken som man tänker sig gräva ut. Framför allt måste man gräva om garageinfarten har betongplattor, shingel eller något annat material som kan göra så att asfalten kan spricka. Ju mer som man arbetar med garageinfarten desto bättre kommer sedan asfalteringen att bli; cirka 30 centimeter djupt bör området grävas ut, för att bli bra. Alla stenar måste bort från det område som man vill asfaltera, annars kommer stenarna att förstöra asfalten.

Lägga fiberduk på området

När man väl har grävt ut hela området är det sedan dags att lägga på en fiberduk som skyddar området från vegetation att förstöra det asfalterade området. Är området för stort för en hel fiberduk och du behöver skarva den, bör delarna lappa över varandra med minst 40 centimeter. När väl duken är på plats så är det sedan dags att lägga på bergkrossen. Den bör packas riktigt hårt och det gör man genom att packa området med en markvibrator med minst 6 överfarter. När bergkrossen ligger på plats och täcker hela platsen, lägger man sedan på den finare bergkrossen. Raka ut området, använd gäran en rak bräda så att du kan se till så att ytan blir jämn. Packa den sedan med en markvibrator.

Lägga på asfalter på området

När området är packat och vibrerat med en markvibrator så lägger man normalt ut 4 centimeter med asfalt. Lämna ungefär 5 centimeter på sidorna till kantstenar, till garagedörren eller liknande så att asfalten inte blir för tunn, eller för hög så att du inte kan öppna garagedörren sedan. Det vore ju lite dumt. När väl asfalten är lagd måste man använda en handvält för att den ska blir riktigt jämn. Efter det använder man ångvälten för att få hela ytan riktigt jämn och fin. Här kan du läsa mer om du hellre vill anlita en asfalteringsfirma som arbetar i Stockholm på: https://www.asfaltstockholm.se.

Ska du renovera badrum själv?

9 jan 2020

Det är vissa saker som man faktiskt kan göra själv om man vill renovera sitt badrum. Man kan oftast riva det egna badrummet, bara man är försiktig så att man inte förstör för många saker i badrummet med rivningen. Har man kaklat tidigare borde det inte vara för svårt att kakla och lägga klinkerplattor. Vad man däremot inte bör göra, är att lägga golvvärme. Inte heller de elektriska installeringarna. Allt sådant måste en professionell elektriker utföra.

På samma sätt bör man inte heller bygga golvet på egen hand. Golvet måste ha en viss lutning för att vattnet som rinner ner på golvet, ska rinna ner i golvbrunne och inte ge sig iväg någon annanstans. Sådant bör en utbildad VVS-montör göra för att det ska bli rätt. Dessutom kan försäkringsbolag alltid krångla med ersättningar om det skulle hända någon skada med badrummet om allt går fel. Får de veta att man gjort det själv, kan de vägra betala ut ersättningar.

Man bör heller inte bygga våtutrymmen själv

Våtutrymmen ska inte heller byggas på egen bevåg. Här är det mycket viktigt att våturymmena byggs av utbildade hantverkare. Här är det viktigt att man bygger ytorna tätt och inte fuskar med materialet eller själva handlaget. Hantverkaren som ska bygga våtutrymmena bör arbeta på ett noggrant sätt. Det viktiga är att bygga på ett sätt som förhindar vatten och fukt att ta sig in genom kaklet och klinkern. Man måste vara noggrann med läggning, fog och underlag. Fuskar man här kan man åstadkomma stor skada.

Inredningen kan man sedan montera själv

Har man sedan fått en hantverkare som har lagt plattorna på plats efter att de har lagt golvet, eventuellt med betonggjutning, så kan man sedan montera inredningen själv, om man vill det. Det gäller bara att man vet hur man kopplar in vatten och saniteten så att det inte blir fel. Är man det minsta osäker är det bättre att en hantverkarfirma gör hela arbetet istället för att det blir fel. Det är nämligen mycket viktigt att rören kopplas på, på rätt sätt så att det inte ger upphov till risk för någon vattenskada i rören. Här är det ju viktigt att vattnet leds på rätt sätt och att saniteten leds på rätt sätt. Skulle det bli fel i just detta, kan det orsaka stor skada. Vid minsta osäkerhet är det bäst att rådfråga professionella hantverkare. Här kan man läsa mer om hur man kan renovera badrum i Nyköping på: https://www.renoverabadrumnyköping.se.

Är det svårt att sätta plattor?

29 dec 2019

Det finns så många gör-det-själv-program i olika TV-tablåer. Det är snickare som visar hur man snickrar, lägger plattor, bygger hus och renoverar. Men det som man som tittare inte ser är alla snickare som arbetar bakom kameran. Det ser ju så enkelt ut när snickaren visar hur man gör, framför kameran. Men bakom kameran är det oftast någon annan snickare som arbetar. Det blir bra TV av det hela, men något missvisande helt enkelt. Vi är inte riktigt lika duktiga som de. Mes undantag, förstås. Det finns många riktigt duktiga lekmän som kan snickra.

Det är dock vissa saker som vi lekmän inte ska prova på. Ett är att dra elektricitet hur som helst. Det ska alltid till en elektriker för att dra ny el. Alla sladdar som går utanför väggarna kan vi själva dra, men elsladdar som ska dras innanför väggarna, ska en elektriker göra. Det andra är alla våtutrymmen. Dem ska vi helst inte befatta oss med överhuvudtaget.

Låt plattsättarena sköta våtutrymmets byggen

Skulle vi ändå vara sugna på det, så kan det vara försäkringsföretaget som ska ersätta för skador som uppkommer på grund av okunskap eller slarv i arbeten som har med våtutrymmen att göra. Skulle det bli fuktskador i badrummet och det kommer fram att man har gjort det själv, blir man tvungen att riva upp allt och göra om. Dessutom kan det ta ännu längre tid att göra om arbetet om fukten har fått fäste i ett badrum då allt måste torka innan man kan göra något annat.

Hur får man tag i bra plattsättare?

Ska man få tag i en duktig plattsättare ska man helst gå på referenser. Man kan ju alltid börja med att googla "plattsättare Täby" om det är är i Täby som man behöver en plattsättare. Annars skriver man in den ort där man bor, efter "plattsättare" när man googlar. Eller så frågar man släkt och vänner, grannar och bekanta. Men om de inte känner till någon bra plattsättare just i Täby så är det bara att googla. När man sedan får tag i kontaktuppgifter till en plattsättare är det bara att fråga efter offerter och referenser så att man kan välja den med bäst referenser. Det är faktiskt viktigare attt man får tag i en bra plattsättare än att man får tag i en billig sådan. En duktig plattsättare som kan sätta plattor rätt är guld värd. Läs mer om plattsättning i Täby på: plattsättaretäby.se.

När det är dags för fasadrenovering

9 dec 2019

Bor du i Göteborg och behöver en fasadrenovering? Då kanske du behöver få tag i bra hantverkare som kan kavla upp ärmarna och ta sig an din viktiga husfasad? Fasaden på ett hus är ju jätteviktigt då det är ju de som skyddar huset. Det sista man vill ha på ett hus är en fasad som släpper igenom väta och vind. Ibland kan man behöva isolera fasaden bättre plus fönster när man ändå ska arbeta med den.

Att isolera fasaden är ett bra sätt att investera i bostaden. Ett väl isolerat hus, kräver mindre resurser för sin uppvärmning, och uppvärmningen brukar vara den största utgiftsposten i en villa. Kan man isolera det och sedan bygga på en fasad är det bästa sättet att sänka uppvärmningskostnaderna.

Så hittar du duktiga hantverkare

En fasadrenovering blir inte bättre än de hantverkare som utför den. Så även i Göteborg. Så behöver man få tag i duktiga hantverkare som både kan isolera fasaden och bygga på en ny, kan man alltid googla "fasadrenovering Göteborg" så att Googles sökmotorer tar fram några kontaktuppgifter till hantverkare som erbjuder sig att renovera fasader och som arbetar i Göteborg. När du väl har fått några sådana kontaktuppgifter kan man ringa dem och fråga om offerter, och vilka referenser som de har. Då kan man själv sedan i lugn och ro, gå genom de olika offerterna och följa upp referenserna innan man bestämmer sig. 

Viktiga kriterier vid val av hantverkare

  1. Kunskap om de olika fasadmaterialen. De behöver kunna de material som de ska arbetar med. Har de dessutom de certifikat för olika material visar det på att de tycker att kunskap och vidareutbildning är vitkigt. De bör kunna visa upp vilka olika utbildningar som hantverkarna har gått.
  2. F-skatt för Rot-avdrag. Det är viktigt att firman har F-skattebevis. Annars blir Rot-avdraget ogiltigt. Det visara också att firman är seriös, då man alltid måste kunna uppvisa F-skattebevis och därmed betala in alla giltiga skatter och avgifter.
  3. Ansvarsförsäkrade hantverkare. Skulle det hända hantverkarna något under arbetets gång, ska de vara fullt försäkrade så att inte det ekonomiska ansvaret vilar på dig som deras kund. Det kan ju hända även huset, eller fasaden, att något skadas. Skulle det hända ska inte heller det falla på en kunds ansvar.
  4. Pålitlighet och punktlighet. En seriös firma ska man kunna komma i kontakt med och de ska både arbeta punktligt och komma när de har sagt att de ska komma. Märker kunden att det går en massa tid då de inte är på plats, bör kunden få veta varför och inte behöva betala för den tid då de inte jobbar med det som har med huset att göra.

Läs mer om hur du kan få tag i hantverkare för en fasadrenovering i Göteborg: https://www.fasadrenoveringgöteborg.se

Inredningstrender 2020

29 nov 2019

Vad blir nästa års stora trend när det kommer till färger och inredning? Ska vi tro färghandlarna, som satsar på nästa års inköp av väggfärg, så blir det mycket färger. Rosa fortsätter att dominera även under nästa år. Liksom gult, men nu i en ljus nyans, liksom grönt. Men det ska vara de rätta nyanserna av rosa, gult och grönt. Nästa års färger kan sammanfattas i ett enda ord; smakfullt.

Rosa inredning som går mot grått

Rosa färg verkar inte alls bli tröttsamt alls. Den har nu redan u minst det senaste decenniet dominerat både i klädsel och i inredning. Och vi verkar inte tröttna på den under nästa år heller. Det som förändras är nyanserna av rosa. Eftersom vi strävar efter harmoni i inredning, väljer vi den rosa färg som går mot grått. Beckers har inspirerats av 1970-talets rosa estetik och har både puderrosa, och rosa som mer går mot grått

Härligt gul och harmonisk inredning

Tvärt emot rosa, ser vi även gult som kommer starkt nästa år. Det är inte den senapsgula färgen som dominerade under 1990-talet. Istället ser vi den ljusa solgula färgen som också går mer mot frått än rött. Även trämönster blir populärt under nästa år. Därför tar vi ofta fram det gamla trägolvet under linoleummattan eller plastmattan. På väggarna ser vi ljust gula nyanser som även passar beige och gråa nyanser.

Grön inredning som går mot blå-grått

Vi ser också, att precis som rosa, fortsätter grönt att vara innefärg även under nästa år. Då blir det grönt som går mot blått, grått. Ett tag var det den Salvia-gröna färgen som var populär, men nästa år ser vi att den gröna inredningsfärgen går ännu mer mot grått och blått än förut. Här hoppas vi att du har blivit inspirerad att måla om där hemma. Det är ju så fina färger som kommer nästa år och som finns ute i färghandlarna nu. Nordsjö har en grågrön ton som de kallat "tranquil Dawn" som de siar kommer att bli nästa års färg.

Välj hantverkare som kommer och målar om hemma

Antingen greppar man målarburken och penseln själv eller så tar man hem en hantverkarfirma som skapar de färggranna väggarna hemma. Här vill vi verkligen uppmuntra till att skapa färger hemma. Färger som man blir glad över och som man gärna kommer hem till. Eller så anlitar man hantverkare som målar om åt en där hemma. Läs mer om hur du får tag i målare i Täby på: https://www.målaretäby.com.

Behöver du en golvläggare i Borlänge?

20 nov 2019

Vill du ha nya golv och råkar bo i Borlänge? Då kanske du vill få tag på en golvläggare i Borlänge? Att skaffa sig nya golv gör otroligt mycket för rummet och för resten av bostaden, då man höjer värdet på hela huset, radhuset eller lägenheten. Med nya och fräscha golv så vet man att standarden har höjts avsevärt i huset. Man ser på så sätt till att behålla och underhålla sin bostad.

Nya golv är värdefulla för inomhusmiljön och det blir genast renare inomhus. Det blir lättare att rengöra ett nytt golv och man slipper det gamla dammet och de slitna ytorna. Det bästa golvet är det som man river ut och lägger nytt underlag på. Sedan lägger man på det nya och fräscha materialet.

Så går en golvläggning till

  • Googla golvläggare Borlänge – känner man inte till någon golvläggare redan som arbetar i Borlänge så kan man behöva googla en golvläggare så att man kan ta kontakt och be om offert och referenser. Sedan väljer man den som har bäst referenser. Man vill ju ha tag i duktiga golvläggare som är noggranna och lyssnar på sina kunder, eller hur?
  • Bestäm golvmaterial och tid – är det en seriös golvläggare så vill de säkert komma ut och titta på det befintliga golvet och sedan ge tips och råd om vilket slags golv som skulle kunna passa hos dig, om du vill det. Sedan är det upp till dig att bestämma vilket slags golv det är som du önskar dig.
  • Golvet ska acklimatiseras – innan man kan lägga ett golv, kan de behöva lägga det nya materialet som ska bli det nya golvet hemma hos dig. På så sätt får det nya materialet samma fuktighet och anpassas till den slags luft som du har hemma hos dig.
  • Det gamla golvet rivs ut – en seriös golvläggare river ut det gamla golvet och lägger på ett nytt underlag till golvet. När det är klart kan det nya golvet läggas.
  • Det nya golvet läggs – att lägga ett golv tar inte särskilt lång tid för en golvläggare. Det som tar tid, brukar vara att riva ut det gamla och förbereda golvet för ett nytt material. Sedan ska man alltid behandla det nya golvet med lack, hårdvax, lut eller olja.

För att man ska få dra av arbetskostnaden på Rot-avdraget är det viktigt att golvläggaren har en F-skattsedel. Endast då får man dra av på inkomstskatten som mest 50.000 kronor per person och per år.

Vad är gräsarmering?

9 nov 2019

Har du någon gång sett en jättefin gräsmatta, men som efter några år sjunker ihop och blir vågig, eller ojämn? Oftast blir den det, just på de ställen där man kör med bil på gräset. Har man en snygg gräsmatta som man gärna vill ska behålla sin släta och jämna yta kan man använda sig av en gräsarmering för detta. En gräsarmering är just vad det låter som; en armering av gräset.

En gräsarmering kommer i fyrkantiga plattor som man lägger ner i gräset. På så sätt gör man hela gräsmattan stabil. Då kan man köra på gräset utan att det sjunker ihop. Man måste inte köra bil på gräset för att vilja armera gräset. Det kan man även göra när man endast vill försäkar sig om att gräsmattan behåller sin jämna och fina yta.

Lätt att lägga själv

Det som gör gräsarmeringen så bra är att man lätt kan lägga den själv. Man börjar med att mäta ut hur stor ytan är som man önskar att armera. Sedan beställer man hem materialet materialet. Sedan lägger man ner fyrkanterna precis som man önskar det. Man bör lägga dem tätt, tätt invid varandra för bästa resultat. Man kan lägga ner dem, antingen på en gräsmatta som redan finns, eller så väljer man en variant som man kan lägga ner i marken som ännu inte har såtts på. Då lägger man ner armeringen, och sedan fyller på med jord och sår i själva armeringen, så börjar gräset sedan att växa mellan hålrummen i armeringen. På så sätt får man en mycket fin gräsmatta som dessutom håller mot förändringar i jorden, vatten som påvekar gräset, om fordon kör på gräsmattan eller om något annat händer. Den behåller sin jämna och släta form ändå.

Gräsarmering som kan användas till odlingar

Det som är bra, är att man faktiskt kan odla längs vägggarna också. Man kan bygga en vägg med gräsarmering längs väggen. Då gäller det att plantera längs marken och sedan låta växterna klänga längs väggen. Vill man odla längs väggarna, på grund av utrymmesbrist så kan man låta en hel vägg blir grön. Något som har blivit allt mer populärt, särskilt i storstäder där man behöver allt fler plantor som kan ta upp koldioxiden i luften. Har man då inget utrymme för planteringar, kan man plantera längs väggar och låta dem blir helt gröna. På så sätt kan man även få hela gator som är gröna av planteringar.

När du behöver dränering i Stockholm

29 okt 2019

Att genomföra en dränering kring sitt hus, behövs med jämna mellanrum. Vill man se till så att all fukten, nederbörden och all väta rinner bort från sitt hus, så bör man se till så att dräneringen är up-to-date. Alla hus borde egentligen byggas på toppen av ett berg. Det vore egentligen det enda sättet att se till så att huset aldrig kan drabbas av fuktproblem.

Nu är det inte alla hus som kan byggas på en höjd, som gör att vatten och snö leds bort. Då får man hitta ett annat sätt att hålla fukten borta från husen. Att dränera är ett sådant sätt, och lägga ner avledande dräneringsrör eller dräneringsskivor. Det bör göras minst vart 20:e år.

Gräva först – sedan lägga dräneringsrör

Antingen bör man hyra en grävmaskin och gräva själv, eller så bör man anlita en firma som kommer och gräver åt en. Att hyra en grävmaskin är svårare än man tror. Det ser kanske enkelt ut, när man ser andra göra det, men det krävs mycket övning innan man blir så duktig på att hantera en stor grävmaskin på egen hand. Det är lätt hänt att man skadar både husfasad och saker som finns i närheten när man ska gräva. Vet man inte hur den ska hanteras på rätt sätt, har man snabbt som ögat lyckats skrapa upp fasaden eller slå sönder saker som man inte tänkt sig.

Ibland kan man behöva dika kring tomten

Har man stora problem med väta i sin trädgård, kanske det inte räcker med att gräva runt huset. Då kanske man behöver gräva runt trädgården och göra riktiga dikningar så att vätan har någonstans att ta vägen. Att dika kring trädgården är inte så dumt alls. Det är många gånger hänt att det kommer så mycket väta ner från himlen att marken inte klarar av att göra sig av med den utan att bostadshuset kommer till skada. På sikt kan man även se till att göra planteringar i trädgården, förträdesvis stora träd som har stora rötter och som kan suga upp stora mängder med vatten. 

Planera för kommande väta

Det bästa som man kan göra är att vara förekommande som villaägare. Det gäller då att förutse kommande problem och bygga bort eventuella och kommande problem. Ser man att naturen sluttar och har en sluttning som slutar precis vid husknuten kan man enkelt räkna med att vätan kommer att leta sig in i källare eller husgrund. Då kan man behöva dika, innan vätan hittar till huset. Läs mer på: https://www.stockholmdränering.se.

Behöver du en målare i Stockholm?

15 okt 2019

När man behöver en målare i Stockholm kan man börja med att googla och använda sökorden "målare" och "Stockholm", eller byta ut "Stockholm" mot "Stenungsund" eller den ort där man råkar behöva få tag i en målare. När man sedan får några sådana förslag på en målare som arbetar i Stockholm, Stenungsund eller i Göteborg, så är det sedan bara att ta kontakt och fråga om offert och referenser.

Det finns minst 4.500 hantverkare som antagligen kan måla om, men är alla de 4.500 hantverkarna verkligen noggranna när de arbetar? Lyssnar de på dig som kund? Kommer de när de har sagt att de ska komma? Antagligen inte. Målare är väl som folk i allmänhet; vissa är noggranna och håller tider, andra gör det inte. Så då vill man ju ha tag i en målare som både är noggrann och som är pålitlig, eller hur? Därför bör man alltid följa upp de referenser som man får när man frågar efter dem. Bara så kan man välja den som är bäst lämpad för upppgiften.

Välj miljömedvetna målare

Det är ju så viktigt att vi alla agerar miljömedvetet. Vi behöver alla tänka igenom hur vi lever våra liv, och vilka konsekvenserna det blir av det slags liv som vi lever. Om vårt avtryck på jorden och de resurser som vi använder blir negativa och för stort, är det dags att agera annorlunda. Därför bör man ju alltid anlita hantverkare som är medvetna om detta och som är villig att göra något åt det. Man kan välja målarfärg som inte förstör vår natur. Det finns till exempel linoljefärg, som man kan blanda till själv och som ingår i kretsloppet. Linoljefärger, till exempel, innehåller inga kemikalier, inga plaster som inte tas upp av naturen. Allt i linoljefärg går tillbaka till naturen och belastar den inte, som plastfärger gör.

Välj målare som är kommunikativ

Många har varit med om hantverkare som säger att de ska komma en viss tid och som aldrig dyker upp. Som kund har man aldrig vetat när de slutligen dyker upp. Men har man turen hittar man hantverkare som kan kommunicera och tala om att de antingen är sena eller tidiga, så hittar man en hantverkare som är kommunikativ kan man skatta sig lycklig. Hittar man då en målare som gör varje arbete noggrant och lägger ner sin prestige i det de gör, då kan man känna sig lycklig över en hantverkare som tycker att varje arbete är viktigt.

Så hittar du duktiga rörmokare i Göteborg

19 sep 2019

Den som behöver en rörmokare i Göteborg gör bäst i att först googla "rörmokare Göteborg" om man är ledig på internet och van vid att söka via Googles sökmotor. Annars kan man ju alltid fråga släkt och vänner om de känner någon som är duktig på VVS-tjänster, som det numera heter. VVS står för vatten, ventilation och sanitet, och VVS-montörerna kan arbeta med alla dessa saker. Vissa är bättre på det ena, andra bättre på det andra. Alla rörmokare är ju olika och har sina styrkor och svagheter inom olika fält. Här tar vi upp några viktiga kriterier som kan definiera VVS och vad som är bäst för kunderna.

1. Kan garantera arbetet

Det finns de rörmokare som kan ge garantier på sitt arbete. De arbetar tills deras kunder är nöjda och ser till att arbetet tar rimligt lång tid och som ser till att informera sina kunder så att de är delaktiga i arbetet. Det finns fall där rörmokare har kommit överens om en sak med sin kund, och sedan gjort något annat, vilket inte är bra alls. Kan en rörmokare garantera sitt arbete, innebär det att arbetet håller en så pass hög kvalitet att de kan ge garantier på hållbarhet.

2. Erbjuder totalentreprenad

En rörmokare kan alltid i sin tur anlita andra hantverkare, eller om det är ett större VVS-företag så har de kanske anställt hantverkare som kan komplettera VVS-montörerna. På det sättet behöver inte kunden fundera ut hur arbetet ska ske, göra ett arbetsschema för de olika hantverkare som ska komma och utföra sin syssla i arbetet. Då tar rörmokaren ansvar för hela arbetet och informerar sin kund om vad som händer. På så sätt behöver inte kunden oroa sig över arbetet, som man kanske inte har kompetens för.

3. Har goda referenser

En duktig rörmokare bör ha goda referenser. Är man noggrann som rörmokare, kommunikativ till sina kunder, får man för det mesta idel goda referenser. Att en rörmokare har goda referenser innebär att de arbetar på sådant sätt att kunderna blir nöjda, håller en hög kvalitet, har en service-anda som gör kunderna bekväma med att anlita dem. Det bör vara en seriös rörmokares främsta fokus att göra kunderna nöjda och kunna ge garantier på sitt arbete vad gäller hållbarhet. Känner man sig ännu osäker även när man har synat referenserna, kan man även kontrollera företaget hos Allmänna reklamationsnämnden, Skatteverket och Kronofogden för att vara riktigt säker. Läs mer om en duktig rörmokare i Göteborg på: https://www.rörmokaregöteborg.biz.

Poppis med nya golv i nya bostäder

29 aug 2019

Funderar du på att skaffa nytt trägolv i din bostad? Det finns numera så många fina golv som man kan lägga. Till och med plasten som för några år sedan var rejält utskällda, har blivit bättre och materialet är inte lika "plastiga" längre. Här går vi igenom vilka material som passar på golv och för- och nackdelar med dessa olika material.

Linoleumgolv och plastgolv

Linoleumgolv passar bäst i moderna rum, i moderna bostäder. Det blir ofta ett ganska strävt golv och är tillverkat av lin. De flesta linoleumgolv har olika fina mönster och här kan du välja mellan färger och mönster precis som du själv önskar. Det är samma med de plastgolv som man numera kan lägga. Plasten kan man till och med anpassa så att det ser ut som ett trägolv, med samma utseende men inte lika känsliga för stötar och slag.

Stengolv och klinkergolv

Golv som är lagda med stenmaterial och klinker är golv som håller mycket länge. Om man väljer ett golv i de hållbara materialen har man golv som kan hålla i 70-100 år, beroende förstås på om man ser till att sköta om golven och inte tappar tunga saker på golvet så att det spricker, men om man behandlar golvet och bara går på det, så kan det hålla i minst en generation om inte längre. Här beror tjockleken på stenen och klinkermaterialet på om det håller för så lång tid. Ofta lägger man golv med relativt tunn sten

Parkett, lamell- och klickgolv

Att lägga ett golv i parkett av ek, till exempel är bland det absolut snyggaste som man kan lägga ett golv i. Oftast ser man det i gamla bostäder från 1950- och 60-talet i flerfamiljshus. Trägolv håller mycket längre när man behandlar det med de olika träbehandlingsmedel som numer finns. Hittar man rätt golvläggare kan man få minst 5 års garanti på trägolv. Dessutom kan man få service på sina trägolv, om man så önskar. Särskilt i nya bostäder vill man ofta lägga in fina och nya trägolv. Då får man golv som är fräscha och fina.

Byggföretag som bygger nya hus, vill oftast anlita professionella golvläggare som är experter på att lägga fina trägolv. Då blir köparna nöjda och man får golv med hög kvalitet och man kan sälja varje bostad för flera miljoner, särskilt i storstäder som Stockholm, Göteborg eller i Malmö. Här kan du läsa mer om golvläggare i Stockholm.

Få renoverat badrum i Dalarna

19 aug 2019

Bor du i Dalarna? Om du har en villa någonstans i Dalarna, kan du behöva komma i kontakt med duktiga hantverkare som kan utföra olika renoveringar i Dalarna. Antingen googlar du till exempel "badrumsrenovering Dalarna" eller frågar grannar, släkt och vänner om de känner någon som både är VVS-montör och kan renovera badrum. Det är ju viktigt att anlita rätt hantverkare som är kompetent, kunnig och som vet hur man ska göra för att få till stånd ett renoverat badrum. Man behöver kunna system för sanitet, man behöver en elektriker som kan dra elen och någon som kan kakla och lägga nytt golv i badrummet. Det är saker som en vanlig lekman inte klarar av på egen hand, utan bör utföras av en utbildad rörmokare, elektriker och kaklare.

Kontrollera hantverksfirman innan du anlitar

Det finns lite olika saker som man kan göra innan man bestämmer sig för att anlita någon som kommer och renoverar badrum. Det bästa är att fråga firman självt, hur de arbetar, vilka referenser de har och sedan förstås kontrollera referenserna. Har en hantverkarefirma bra referenser är det en bra indikator, även om det inte säger allt, säger referenserna en hel del om hur de arbetar och hur de är mot sina kunder. Man kan även läsa på om företaget, på olika omdömessajter. Dem får man ta med en nypa salt, då det verkligen är kleti och pleti som skriver på de sajterna och man vet inte riktigt vilka avsikter som de har när de skriver omdömen om olika företag.

Så gör du om du inte blir nöjd

Skulle du ha otur och råka ut för en hantverkare som du inte tycker är så bra, bör du först ta det som du inte är nöjd med, direkt med hantverkaren. Det är det viktigaste. Den som arbetar för dig och jobbar på badrumsrenoveringen måste få en chans att förbättra arbetet, rätta till det som du inte är nöjd med, och göra om och rätt. Men om det inte hjälper, och hantverkaren är ovillig att ändra på sitt arbete, eller sätt att arbeta, då kan du alltid klaga hos Allmänna reklamationsnämnden. Det är ett statligt organ som är till för konsumenter och som har rätt att bestämma om man som kund måste betala för misstaget som en hantverkarfirma har gjort sig skyldig till, eller om det är så att hantverkaren har rätt och du har fel. Det vet man ju inte om det är så.

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!