Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvslipning och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

Sida 2

Förr eller senare behövs en fasadrenovering

27 apr 2020

Är du lycklig ägare till ett putsat hus? Glöm inte kolla standarden på husets fasad. Dags att byta kulör? Prata med kunniga hantverkare om behovet av underhåll och renovering av utsidan.

Många drömmer om ett hus med tegel eller puts på utsidan. Det är vackert och ofta är planlösningen bra, med hörnrum och mycket ljus. Inte sällan ligger den här typen av bostäder på äldre tomter med uppvuxen trädgård, vilket också är ett stort plus. Naturligtvis har det byggts stenhus under alla tider och det är ett byggnadsmaterial som är aktuellt i nyproduktion också. Självklart är materialet lättare att leva med än målat trä, men då och då bör du ändå ta en titt. Inte minst för att kunna planera för en renovering i tid. Väder och vind, men också utsläpp från trafik eller industrier påverkar hållbarheten.

Lär dig lyssna på fasaden

En duktig och erfaren murare vet hur det låter när putsen håller på att lossna. Det kan verka märkligt, men är sant. Ljudet uppkommer eftersom det är luft innanför det yttersta skiktet. I bästa fall räcker det med att laga just det skadade området, är det större delar av fasaden som rasat kanske det är lika bra att ta hela väggen eller huset. Ofta är det fukt och frost som skapar problem. Om du vet med dig att taket läcker eller stuprännan har lossnat är det hög tid. Ta hem någon som kan fasadrenovering för att få en bedömning. Då får du hjälp med det akuta, men också en uppfattning om hur du ska underhålla kåken för att undvika liknande situationer i framtiden.

Puts har olika egenskaper

Det första steget när en skada på fasaden ska lagas, är att avgöra vilket puts som använts tidigare. Tyvärr finns en lång rad historier om när man valt fel och fått börja om igen. Anledningen är att olika puts har olika hårdhetsgrad. Man brukar prata om cement-bruk, kalk-bruk eller en mix av de båda. Cement-typen är den hårdaste och bör inte användas på en kalkyta. Kalkputs är lätt att finfördela, blir nästan som mjöl mellan fingrarna. Typen av färg har också betydelse. Det är viktigt att du pratar om renoveringen i förväg, men någon som kan saken. Red ut om du bör använda organiska eller oorganiska ytskikt på ditt putsade hus. Om du tar hjälp första gången, kan du kanske göra jobbet själv nästa gång.

Grunden för ett lyckat husprojekt

19 apr 2020

Att köpa ett hus är ingen konst men att bygga ett är desto mer komplicerat. Både budget och planering måste göras noga. Det är många viktiga beslut att fatta innan drömhuset står där.

Grunden för ett lyckat husprojekt är planering och ganska så mycket tålamod. Det gäller först att hitta den optimala tomten och att dessutom sen få tillstånd att bygga där. Det är inte heller säkert att det är möjligt att bygga på tomten men detta kan Stadsbyggnadskontoret ge er svar på. Det tillkommer alltid en massa extra kostnader förutom material och arbetskostnader. Det är lätt att glömma dessa då man räknar på sin budget för husbygget men det är viktigt att räkna med dem. Det är kostnader som exempelvis bygglov, markundersökning, gatuutbyggnad, anslutning till vatten, avlopp och el. Kanske måste man gräva egen brunn och avlopp om man inte kan ansluta till det kommunala nätet?

Ett väl utfört markarbete gör att huset står stadigt i många år

Den geometriska undersökningen eller markundersökningen är av största vikt innan själva bygget kan påbörjas. Den talar om vad som finns i jorden där huset ska stå men berättar även om lutningar och avstånd och hur mycket jord och sten som måste fraktas bort. Denna undersökning görs innan det viktiga markarbetet påbörjas. De flesta anlitar en firma specialiserad på markarbete inför husbygget. Detta för att det är ett tungt arbete som dessutom kräver rätt kunskap. Ett bra markarbete är av största vikt annars kommer inte huset eller det som byggs ovanpå att stå stadigt. En markentreprenör gräver och fraktar bort matjord och sten så att man kommer ner på rätt djup och gör sen marken slät där huset ska stå. Det händer även att markentreprenören måste spränga bort sten eller berg.

Dränerande material som grus packas hårt där betongplattan ska gjutas

Själva dräneringen är A och O då man bygger ett stadigt hus. Innan man kan gjuta betongplattan packas grus och makadam hårt med hjälpa av speciella maskiner. Detta är ett tidskrävande arbete och det går åt en hel del grus och makadam innan marken är helt platt. Gruset gör att vatten lätt passerar och inte skadar huset. Markentreprenören bygger även upp med dränerande material runt själva huset så att avrinningen av vatten blir optimal och rinner från huset och inte mot. I arbetet ingår även att gräva för vatten, avlopp och el. Markarbetet är själva grunden och helt avgörande om det ska bli ett lyckat husprojekt.

Behöver du isolering i Karlstad?

19 apr 2020

Är det så att du håller på och bygger hus i Karlstad, eller renoverar huset i Karlstad. Då kanske du behöver isolera huset och letar efter isolering i Karlstad? Att isolera huset är alltid bra då man på så sätt investerar i huset som ökar i värde när man ser till att husets isolering blir ännu bättre.

Beroende på vilket slags hus och vilken slags isolering som man behöver kan man behöva utföra isoleringen på olika sätt. Dels kan man lägga in isoleringen i skivor och sedan bygga in materialet i rutor på tak, väggar eller golv. Sedan bygger man på med isoleringsskivor ovanpå. På så sätt bygger man in luft mellan isoleringsmaterialet och själva väggen, taket eller golvet.

Spraya med isoleringsspray

Man kan även använda en särskild isoleringsspray, som man adderar på isoleringen. På så sätt får man en väldigt tät isolering även på ställen som kan vara svår att komma åt. Man får en tunn isolering med en isoleringsspray. Och med sprayen behöver man inte addera lister eller bygga in med luft. Dock så är det bättre att alltid isolera med luft, för att huset behöver "andas" precis som vi människor och att bygga med riktiga luftspalter är alltid bra för hållbarheten. Men vill man ha en tunn isolering så kan man alltså få det med en isoleringsspray.

Sänk uppvärmningskostnaderna

Oftast är det energibesparingar som är orsaken till att man vill isolera sitt hus mer. Dessutom får man ett bättre inomhusklimat när man inte behöver bo i dragiga hus, och heller inte behöver elda för kråkorna. Har man till exempel kaminer eller spisar som har öppna rökgångar så förlorar man otroligt stora mängder värme som går rakt upp i rök, så att säga. Kan man istället isolera rökgångarna så att de leds ut genom taket men med isolerade gångar så förhindrar man värmen från att gå till spillo. På samma sätt måste man isolera fönster, ventiler och dörrar.

Isolera till passiva hus

Vill man kan man även isolera så pass mycket att man får ett passivt hus. Det innebär att man i så fall inte behöver mer värme än den som man får via varmvattnet och de värmekällor som vi använder för matlagning. Men vill man ha ett passigt hus innebär att det är svårt att uppnå detta i stora hus. Än så länge kan man endast uppnå detta i mindre hus.

Betydelsen av en välfungerande ventilation i Stockholm.

14 apr 2020

Ventilation i Stockholm – är det dags att se över den? Hur vet man att ventilationen fungerar som den ska? Har du ordning på ditt ventilationssystem?

En god ventilation är en förutsättning för ett trivsamt hem, såväl som en behaglig kontorsmiljö. Vare sig det gäller din bostadsrätt, villa eller större fastighet är boningens luft av största vikt för en skön inomhusmiljö. Många ser på frisk luft som en självklarhet som de inte ägnar någon extra fundering över. Ofta tänker man inte på hemmets eller lokalens ventilation förrän det redan är för sent. En ofullständig ventilation är något som man märker av extra mycket i städer och tätorter med mycket utsläpp – i städer som Stockholm är det speciellt viktigt att hålla koll på sin ventilation. Utan regelbunden besiktning riskerar du både fuktskador, mögel och andra föroreningar i inomhusmiljön, vilket i sin tur kan komma att påverka den personliga hälsan negativt.

Hur vet du att det är dags att se över fastighetens ventilationssystem?

En dåligt ventilerad lokal kan ta sig uttryck på flera olika sätt och vis. De tydligaste tecknen på detta kan vara immiga fönsterrutor, fuktiga badrum och mögliga källarutrymmen. Ett ofullständigt ventilationssystem kan även yttra sig genom fysiska krämpor, såsom trötthet och tung, rasslig andning. I allra värsta fall kan fastigheten drabbas av förhöjda halter av det cancerframkallande ämnet radon. Det finns kort sagt många anledningar till att hålla koll på att ventilationssystemet fungerar som det ska. För att förebygga de olika riskerna finns lagen OVK, som står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll. Lagen är till för att regelbundna kontroller av bostäder och fastigheter görs. Kontrollen ska utföras var 3:e eller 6:e år, beroende på vilken typ av ventilationssystem man har. Bor du dock i ett mindre hus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning krävs bara en besiktning.

Hur får man koll på sin ventilation?

Bra luft och välventilerade lokaler är alltså mycket viktigt. Genom att se efter sin ventilation och se till att regelbunden service utförs så minskar man riskerna för allvarliga problem. Men att installera, besiktiga eller se över sin ventilation i Stockholm är ingenting man gör själv. För det krävs någon med kompetens och erfarenhet som kan se till att allt går till på rätt sätt. Vare sig du har problem med ventilationssystemet eller är i behov av service, eller en OVK- besiktning, så behöver du ta kontakt med en specialist.

Dränering

11 apr 2020

Har du sett otrevliga fläckar i källaren? Eller luktar det ofräscht i huset du funderar på att köpa? Ta hjälp av någon som är proffs på dränering. Att hålla husgrunden torr är avgörande.

Har du funderingar på att köpa hus? Kanske har du ett eller två objekt som du verkligen är intresserad av. Då är tipset att be en duktig byggare att se över fastigheten. Tillsammans går ni igenom de svaga punkterna, inte minst för taket och grunden. En erfaren entreprenör vet var man ska leta och vad man kan göra åt det. Naturligtvis är det säljarens ansvar att informera om problem, men det är bra att du försäkrar dig om att själv ha läget under kontroll, innan det blir affär. Det finns en del generella risker som kan ge dig en fingervisning om huset är en pärla eller om det finns dolda fel.

Hitta varningssignalerna

Vissa typer av hus har visat sig få problem med fukt och mögel. De enplansvillor som byggdes på 1960-talet är en riskkategori. Orsaken är att man hade bråttom att få upp dem och nya oprövade material användes. I många fall fick de så kallad krypgrund och ofta lades reglar av trä direkt i cement eller betong. Definitivt en mindre bra lösning. Under den här tiden diskuterades inte energipriser och energikonsumtion särskilt mycket, men när oljekrisen slog till på 70-talet började många husägare att isolera. När de här husen tätades, blev ventilation och utvädring av fukt sämre. Vad blev resultatet? Fukt och mögel. Tyvärr är det inte ovanligt att det finns asbest och andra giftiga ämnen i sådana här byggen. Börja aldrig riva i detta själv. Anlita alltid en erfaren dränerare. Då går jobbet snabbare och är säkrare.

Dränering runt huset

För att lösa problemen med alltför välisolerade hus brukar man göra en utvändig dränering. Det innebär vanligtvis att det kommer en grävmaskin och frilägger grunden. Dels kan man se direkt var angreppen är, men man kan också bygga en lösning som skyddar för framtiden. Tanken är att huset ska kunna “andas” men samtidigt ha ett stopp mot fukt utifrån. De som utför den här typen av jobb brukar använda fiberduk och värmeisolerande skivor. På utsidan läggs ibland singel, ibland leds vatten och fukt till en så kallad stenkista. Ibland påverkar detta utseendet på trädgården, eftersom du närmast huset får en gång med stenar eller grus. Faktiskt något som kan vara både av nöden tvunget och riktigt snyggt. Vi tipsar om denna sida: https://www.dräneringgävleborg.se

Vilken årstid är bäst för att fälla träd?

7 apr 2020

Står du inför ett tråkigt beslut? Nio gånger av tio är det bäst att avstå men den tionde gången kan du behöva fälla ett träd. Det är mycket som ska stämma innan jobbet kan göras men det finns hjälp att få.

Ett fullt utväxt träd ska aldrig fällas i onödan. Varje bevarat träd betyder en vinst för klimatet och även för din omgivning. Träd hjälper till med dränage av mark och luftväxling. Träd ger även skugga och vindskydd. De är vackra och fungerar som insynsskydd. Ändå händer det emellanåt att ett eller flera träd måste fällas. De kan ha nått slutet av sin livslängd eller fått någon sjukdom. De kan vara på väg att falla och hota liv och egendom. De kan behöva lämna plats åt olika byggen och strukturer. Den dag detta inträffar krävs noggrann planering innan du börjar fällningen.

Saker att tänka på och förbereda

Om det uppstått ett akut läge kan det vara bråttom, men man kan ändå inte bara rusa iväg och fälla ett träd. Det allra första som måste kontrolleras är att du har rätt att fälla trädet. För det mesta är det självklart en rätt du har på din egen mark, men i vissa fall behöver kommunen eller annan myndighet godkänna projektet - så kontrollera saken. Om saken gäller fällning utan speciella skäl behöver man tänka efter vad man vill uppnå med fällningen. Träd reglerar värme, vatten och mikroklimat. Det är inte säkert att man uppnår den effekt man tänkt genom en fällning. Ibland kan det ge oönskade effekter att exempelvis glesa ut kronan eller kapa en viss gren. Mindre träd kan flyttas. Att fälla ett större träd är inte ett jobb för amatörer. Det kräver kunskap och det innebär fara om man exempelvis behöver klättra upp i trädet i sällskap av en motorsåg. Rätt skyddsutrustning är nödvändig.

Rätt tillfälle och rätt metod

Om man har möjlighet att välja är det att föredra att fälla träd vintertid. Anlitar du en professionell firma med utbildade arborister kan du dessutom vara ganska säker på att allt kommer att fungera som planerat. De har rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt redskap. Den planering du gjort innan behöver också innefatta det fällda trädet. Vem ska kvista av och dela trädet? Ska allt tas tillvara och omvandlas till ved? Ett fällt träd tar otroligt med plats och är skräpigt. Rätt planering garanterar en lyckad fällning!

De vanligaste misstagen du gör när du byter tak

4 apr 2020

Taket är husets mössa. Det är där vatten kan tränga ner i huset och även där som värme kan läcka ut. Att elda för kråkorna brukar man säga. Hur gör man för att inte lägga ett tak fel och få problem?

Både för en van eller ovan person är det hur lätt som helst att lägga ett tak om man är noggrann och följer instruktionerna för taket och takbeläggningen. Men om huset har tillbyggnaden, går i vinkel, har takfönster eller andra variationer som gör att takbeklädnaden inte bara kan läggas i ett rakt svep, så kan det bli utmanande även för en van takläggare. Detsamma gäller om taket är ett platt tak, där det finns utmaningar att få till fall och avrinning, eller om takbeklädnaden är av ett ovanligare slag som har mer detaljerade och svåra beskrivningar. Men när det gäller takläggning generellt så är några av de vanligaste misstagen följande:

1. Man slarvar med plåtar vid skarvar på taket.

2. Takpappen läggs inte med tillräcklig överlappning.

3. Spik slås in snett i takpappen vilket ger hål där fukt kan tränga in.

4. Tyngre takbeläggning än vad som fanns tidigare läggs utan att man kompenserat med korrekt förstärkningar under.

5. Man dröjer med hängrännor och stuprör, vilket gör att regnvatten rinner längs med fönster och ytterväggar och orsakar skador.

6. Fel eller inget fall på hängrännor som orsakar att fukt går upp under taket.

Våga fråga flera

Antingen man väljer att lägga tak själv eller anlita någon, så är det viktigt att man inte är rädd för att fråga om råd. Anlitar man någon så ta gärna referensobjekt och referenser, för att vara säker på att det är ett företag som vet vad de gör. Läs gärna på själv också för att kunna göra stickkontroller och se att det ser rätt ut. Och gå inte emot råd som gäller bärighet och fuktspärrar eller annat som kan bli kostsamt i längden.

Problem vid fel takläggning

Om ett tak läggs fel så kan takbeläggningen i värsta fall flyga iväg vid nästa storm eller rämna vid nästa snöfall. Men det vanligaste problemet som uppstår är det svåraste eftersom det tar tid innan det syns. Nämligen fuktskador. Fuktskador på innertak och bärande konstruktion kan ta år att upptäcka och vara av så betydande grad när de väl upptäcks, att reparationerna blir enorma och kostnaderna blir gigantiska. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.takläggaregöteborg.nu

Därför bör du anlita en målare i Solna

2 apr 2020

När det är dags att måla om huset eller byta tapeten i vardagsrummet så tycker man att det är lika bra att ta saken i egna händer. Men detta bör man inte göra, istället anlita en målare i Solna.

Man har en tendens att ta saken i egna händer när det kommer till att måla och tapetsera. Detta gäller inte när man ska byta rör, dra el eller kakla om. Men just när det kommer till färdigheter inom måleri så tror man kunna hantera situationen utan att behöva anlita en målare. Detta bör man dock vara försiktig med, ofta har man inte den kunskapen som krävs för att göra ett jobb som håller i längden. Man köper fel material och man går lite på känsla utan att egentligen veta vad man sysslar med. Visst, det må se fint ut när det är färdigt, men hur länge håller det?

Måla plankor med grå färg

Vanliga misstag man gör

Det första misstaget man tenderar att göra är att inhandla fel material. Det finns tusentals olika typer av färg och annat material att tillhandahålla som blir direkt avgörande för slutresultatet. Att man som icke-kunnig skall ge sig in i denna värld är högt vågat, och ofta hälften vunnet. Det andra misstaget man tenderar att göra är att inte riktigt ha koll på vad man faktiskt gör. Man använder fel penslar på fel ställen, man skyddar inte parketten tillräckligt väl och man slarvar i förarbetet med skrapning, spackling och slipning. Detta leder till att jobbet man utför ibland kostar mer än vad det tjänar. Det tredje felet och det som kanske är grunden till denna dårskap är att man underskattar målerifirmor. Målare är experter på sitt område och vet exakt vad som krävs för att få jobbet gjort.

Experter inom måleri

Målerifirmor finns inte bara där för att se till att få det jobbet du beställt gjort. De är experter på måleri och kan hjälpa dig redan från första blotta tanken på att måla om föds. De kan exempelvis hjälpa med val av färg; de vet exempelvis att ett mindre rum kan ges rymd med hjälp av ljusare färger, och de vet vilken typ av spackel som passar för ditt ändamål. Så står du i begrepp att måla om något och bor exempelvis i Solna, så bör du först och främst börja med att söka på målare i Solna och redan vid första början få den hjälp du kan få.

När du behöver snickare i Nacka

9 mar 2020

Behöver du få tag i bästa snickaren just i Nacka? Ska du renovera, eller behöver du bygga ut, bygga till, eller bygga nytt? Oberoende så vill man få tag i en duktig snickare, och i synnerhet om man ska bygga ut så kommer man att behöva fler hantverkare än snickare. I synnherhet kommer man att behöva en elektriker, men handlar det om att renovera kök och badrum kan man även behöva en VVS-montör. Ska man då välja endast ett företag, eller flera olika?

Det finns flera fördelar med att välja ett enda hantverkarföretag. Gör man det, blir det inte så rörigt att hålla kontakten med flera olika hantverkare som ska infinna sig rätt tid, efter varandra. Väljer man ett enda hantverkarföretag är det viktigt att de då har alla de kompetenser som behövs för att hela renoveringen ska utföras.

Andra viktiga kriterier för snickare

Är det verkligen så svårt att arbeta som snickare? Arbetar inte alla på samma sätt? Nej, alla snickare arbetar inte på samma sätt, även om man kan tycka att det vore bra om alla gjorde det. Men snickare är ju lika olika som alla andra. Vissa är duktiga, pålitliga, noggranna och servicevänliga, andra är det inte. Vissa kommer som de har sagt och lovat, andra försvinner som uppslukade av jorden när det väl är dags att dyka upp. Vissa snickare arbetar noggrannt, och tar tid för att alla detaljer ska bli så bra som möjligt. Andra gör inte det. Så är det med det, därför är det viktigt vilken snickare som man väljer. Det finns till och med snickare vars tapeter börjar släppa i skarvarna, efter något år. Så vill ingen ha det.

Ta referenser och kontrollera dem

Ska man hitta de där snickarna som man önskar sig till sin egen renovering eller bygge, så bör man därför ta referenser och sedan följa upp dem. Bara så kan man hitta just den snickare som man önskar sig ha till renoveringen och bygget. Sedan bör man alltid välja någon som är ansvarsfull, och har försäkring som täcker det som eventuellt kan hända när man ska renovera. Välj hantverkare med F-skattsedel så man får dra av på Rot-avdraget och får ner arbetskostnaderna. Man kan inte dra av på arbetsmaterialet eller på tjänsteresor, så välj därför en lokal hantverkare så blir inte tjänsteresorna så dyra. Kontrolla gärna kompetenser och certifieringa som visar att hantverkarna följer med i utvecklingen. Läs mer här om snickare i Nacka.

Bygga fritidshus - perfekta sättet att skapa en egen oas

6 mar 2020

Drömmer du om ett eget semesterställe för ledig tid och lata dagar? Varför inte bygga fritidshus? Då har du chansen att välja precis hur du vill ha det, så att det passar just dina drömmar!

Ett eget fritidshus är för många den ultimata platsen för avkoppling, återhämtning och härliga avbrott från vardagen. En plats att spendera sommarloven på, samla släkten för julfiranden och kanske t.om. åka till på helgerna om inte avståndet är alltför långt. Många har äldre fritidshus och stugor som gått i arv, medan andra köper något alldeles eget. Men alternativet att bygga helt nytt finns också. Fördelen med det är att man då får möjligheten att bestämma precis hur man vill ha det från början. Dessutom blir det ju 100% nytt och fräscht, vilket förstås inte alls är så tokigt. Men vad ska man då tänka på om man går i tankarna att bygga ett fritidshus från scratch?

Välj läge med omsorg

Allra första steget mot ett nybyggt fritidsboende, är förstås att hitta en plats man tycker särskilt mycket om. Läget är viktigt - kanske t.o.m. det viktigaste av allt. Själva bygget går nämligen alltid att förändra och göra om så mycket man önskar, men läget är däremot mycket svårare att göra någonting åt. Ett hett tips är därför att skynda långsamt när det gället val av plats för ditt nya fritidsboende. Kika runt på några olika tomter, jämför för- och nackdelar och gå på både känsla och förnuft. Miljön och naturen runt omkring är förstås viktig, men kanske också avstånd till exempelvis badplats och livsmedelsbutik?

Bygg från grunden eller köp ett modulhus

Det finns lite olika vägar att gå om man vill bygga sin egen stuga. Har man väldigt specifika krav och önskemål i fråga om design, material och utformning - är det oftast smidigast att bygga helt från grunden. Då får man bestämma alltifrån minsta skruv till panel och fönstertyp. Ett snabbare och enklare alternativ är annars att välja ett modulhus som sedan sätts ihop med hjälp av färdiga byggsatser. Det finns gott om företag som säljer modulhus, och massor av fina varianter att välja mellan. Husen håller hög kvalitet, är oftast tillverkade av trä från svenska skogar och erbjuder också bra möjligheter till egna anpassningar och tillval. Känn efter vad som passar just dig bäst, och sätt igång med planeringen för ditt alldeles egna semesterparadis!

Anlita en arkitekt för utbyggnad

4 mar 2020

Byggnation av hus är något som känns svårt för många. Men även om man är en hejare på hammare och spik så är det inte bara att slänga ihop ett hus eller tillbyggnad hur som helst utan en ritning.

Att anlita en byggfirma för att göra en utbyggnad kan låta som allt man behöver, men fast de är proffs och kanske byggt till hus många gånger så är det sällan de gör något i nybyggnation utan att ha ritningar. Det handlar inte om att de ska veta hur man bygger utan det handlar om att kunden ska vara säker på att resultatet blir det bästa möjliga och något som man önskat sig. En arkitekt kan ta det befintliga huset, plussa på önskemålen och på det viset kunna se hur man på bästa sätt kan komma till det önskade resultatet. Kanske bör utbyggnaden vara på en annan plats än man ursprungligen tänkt sig. Kanske kan man slå ut en vägg och på det viset få det man önskar med en mindre utbyggnad än man trott, eller så kommer det fungera så att man istället bygger in uteplatsen för att få den önskade ytan.

Vad en arkitekt gör

En arkitekt ritar inte bara ett hus eller en tillbyggnad. Man tar även i åtanke alla byggregler för ventilation, brandsäkerhet med mera. El, vs och övriga funktionella dragningar ritas också in. Hänsyn tas till bärighet, väderstreck, tomtens placering, närhet till grannar och så vidare. Om man anlitar någon för att göra en ritning för tillbyggnaden så kan man känna sig helt trygg med att det kommer bli den bästa möjliga planritningen och att alla regler kommer följas för ett godkänt och säkert boende. Man tar även hänsyn till vilken budget som finns, för att det ska vara genomförbart för kunden.

Lyxigt och speciellt

Arkitektritade hus låter lyxigt och speciellt, men det behöver inte alls vara dyrare att ta den hjälpen. Beroende på husets storlek och komplexitet, blir räkningen dyrare eller billigare, men den kostnaden kan man spara in genom smarta val i byggnationen eller att man gör vissa saker själv. Är det en enklare ritning för en mindre utbyggnad exempelvis, så kan notan landa endast på några tusenlappar. Och det är pengar man tjänar in på att den som bygger vet exakt vad som ska göras så att man inte ångrar sig när byggnationen är klar.

Fördelar med att bygga hus

2 mar 2020

Drömhuset – det kan vara en perfekt skapad villa, anpassad efter just de önskemål och behov man har och vad man uppskattar. Låt husdrömmarna bli verklighet på den tomt du själv har valt.

Plötsligt kommer man till insikten att ett eget hus vore bästa bostaden. Givetvis kastar man sig över diverse bostadssajter och scrollar igenom utbudet av bostäder där man kan tänka sig att bo. Men hur mycket man än scrollar, hittar man inte alltid rätt. Är huset rätt, är läget eller tomten fel. Är tomten eller läget rätt, så är inte huset rätt. Det är en djungel, och ibland känns det som om man aldrig kommer hitta rätt drömbostad. Någonstans där börjar också tankarna spira – om de inte gjort det innan – att bygga ett eget hus! Tänk att få vara med och skapa precis hur huset ska se ut i alla vinklar och vrår!

Innan man startar byggnationen

Det första man behöver göra är att hitta drömtomten. Oavsett om man vill bygga hus i Helsingborg eller Örnsköldsvik, gäller det att känna in tomtläget. Hur ser markområdet ut runt omkring, blir det mer byggnation och fler grannar i framtiden? Undersök också om den aktuella kommunen har planer för området, innan du bestämmer dig. När tomten är köpt bestämmer man vilken arkitekt och hustillverkare man vill anlita. Sedan är det dags att kontakta kommunen för att söka bygglov. Det kan ta upp till tio veckor att få det godkänt, men när det vunnit laga kraft startar projekteringen för byggnationen. Håll koll på ekonomin och att det finns en budget. Det kan lätt hända saker under byggprocessen som drar upp kostnaderna, allt från bygglov och markarbete till insikten om att det behövs fler eluttag i huset. Därför är det bra att ha en extra buffert att kunna ta till så man inte plötsligt står på bar backe.

Vem skall bygga huset?

Det är viktigt att fundera igenom vem som skall bygga själva huset och göra markberedningar. Kortfattat kan man säga att det finns tre olika former av entreprenad att välja mellan.

  • Generalentreprenad – man har flera olika entreprenörer, en entreprenör som ritar huset och en entreprenör som bygger det.
  • Totalentreprenad – entreprenören både ritar och bygger huset samt har ett totalansvar för bygget
  • Delad entreprenad – där kan husbyggare välja vilka entreprenörer man vill samarbeta med samt göra lite, eller mycket, av byggnationen själv beroende på egen kunskap och förmåga.

Ett smidigt och lättskött alternativ

27 feb 2020

Vem gillar att kratta grus, rensa ogräs eller att ha en smutsig och geggig uppfart hemma? Jag tror nog att de allra flesta skulle vilja ha en fin gård som inte kräver så mycket omvårdnad.

Många väljer att ha grus på sina uppfarter hemma vid huset eller kanske stenplattor. Men dessa tio kanske till och med hundratals plattor måste rensas på ogräs som växer upp emellan, säkert flera gånger per säsong. Och gruset är många noga med och känner att de vill kratta och göra fint i, samt att det även bland gruset växer upp ogräs då och då. Det kräver mycket jobb, tid och engagemang att hålla på med både grus och plattor. Tid som man kanske hellre skulle vilja lägga på annat. Det finns faktiskt alternativ. Många väljer idag att lägga asfalt på sin uppfart, hela vägen bara, för att kunna ha tid över till annat och för att slippa ligga där på knä och rensa ogräs i tid och otid. Asfalt är ett smidigt och väldigt lätthanterat alternativ.

Kräver litet underhåll

Självklart så måste även en asfalterad uppfart få sin omvårdnad och underhåll, om den ska hålla sig fin och fräsch i många år framöver. Men det krävs långt ifrån lika mycket tid och arbete som om man hade stenplattor eller grus på sin uppfart. Med en asfalterad uppfart så räcker det gott och väl om man spolar av den då och då, kanske drar några varv med sopborsten för att få undan skräp, pollen och eventuella oljerester eller liknande, från bilen. Det kräver alltså minsta möjliga underhåll att ha en asfalterad uppfart, det är verkligen en rekommendation.

Värt att tänka på

Någonting som är värt att tänka på när man väljer att asfaltera sin uppfart är att innan själva asfalten ska läggas, så måste underarbetet vara väl gjort. För att asfalten ska hålla i längden och i många många år framöver så behöver det läggas på en stabil grund. Själva asfalteringen måste ske ganska så snabbt på grund av att materialet härdar ganska så fort efter att det har kommit ut ur fordonet, asfalten kyls ner nästan direkt och på grund av detta så blir härdningsprocessen snabb. Man är ute efter ett jämnt och snyggt slutresultat vilket gör att man måste vara både snabb och väldigt noggrann när asfalten läggs. Inga skarvar eller hålor får finnas efter att jobbet är gjort.

Att anlägga och att bygga

26 feb 2020

Inga byggen kan startas utan markarbeten. Ett korrekt utfört markarbete är en nödvändig förutsättning för en korrekt utförd byggnation och kan förhindra katastrofer, stora och små!

Byggen pågår hela tiden, ändå är de oftast utanför vårt medvetna synfält. När de kommer i vägen för något vi gör - kör bil eller annat - vaknar vi och ser. Byggen och anläggningar ger oss vägar och byggnader, bland annat. Som med det mesta blir inte resultatet bättre än det arbete man lägger ner och ett korrekt skött och utfört markarbete är det som avgör hur resten kommer att bli. En ny väg är otänkbar utan rätt uträkningar som sedan omsätts och utförs och ger en grund som ska hålla i stort sett för alltid. En byggnad där människor ska vistas kan aldrig bli säker utan yrkeskunnande och engagemang från den som skapar grunden.

Vad räknas in i begreppet?

Om vi tänker oss en byggnad som exempel är det ganska självklart att utgrävning och dränering är stället där man börjar. Beroende på hur marken ser ut kan det också bli tal om sprängning innan något annat kan färdigställas. Man önskar en plan yta som dessutom är stabil. Det behövs plats inte bara för en husgrund utan för ventilation, el, VA och en del annat. Det tar plats, det kräver organisation och kunnande. De olika momenten behöver utföras i en bestämd ordning. I vissa fall kan också rivning förekomma i samband med markarbeten, till exempel om det på platsen finns strukturer sedan tidigare. Platsen avgör om det är mest utgrävning eller mest sprängning som behövs men vanligen handlar det naturligtvis om bådadera.

Fortsättning följer

Då ett effektivt och framgångsrikt projekt grundats är saken ganska långt ifrån klar. Däremot kan man känna sig trygg och nöjd med att det går att bygga vidare på det solida arbete som utförts. Vad är nästa steg? I den värld där markarbeten utförs finns också en hel del efterarbeten och så kallat finlir. När en byggnad är klar är få nöjda med att den ligger i en obearbetad lerhög där man får vänta några år på grönska och då i form av ogräs. Det behövs plattsättning, stenläggning, asfalt. Med hjälp av markarbeten har vi sedan åstadkommit inte bara en byggnad utan också en välfungerande och estetiskt tilltalande utemiljö. Gångar och grönytor, ytor där bilar och andra fordon kan köras och stenläggning och plattsättning där människor kan sitta och småhuttra under vår korta svenska sommar.

När det är dags för nybygget

9 feb 2020

Är det dags att bygga ett nytt hus, ett garage, ett Attefallshus? Är det i Nyköping som du har förvärvat en ny tomt eller ska bygga på en befintlig tomt som du redan har ett hus på? Du kanske i och med detta behöver komma i kontakt med en byggfirma i Nyköping. En byggfirma bör i möjligaste mån vara så komplett det bara går, alternativt ha bra kontakter med andra hantverkare så att de kan erbjuda både målare, snickrare, murare och elektriker så att inte bygget stannar upp för att man måste vänta in någon särskilt hantverkare.

Att gå efter referenser är viktigt när man ska anlita en byggfirma. Hur de har byggt tidigare och hur kunderna är nöjda med byggfirman är viktiga saker att ta reda på innan man bestämmer sig. En byggfirma bör alltid lyssna på kundernas önskemål, när det kommer till bostadsbygge i synnerhet. Det är ju de som ska bo i det som byggfirman bygger och leva med de lösningar som byggfirman besltuar sig för. Därför bör de alltid lyssna noga på vad kunderna önskar sig.

Välja byggfirma med totalentreprenad

Det finns byggfirmor som antingen endast fokuserar på den del som de ska bidra med och överlåter till andra att utföra resten, medan det finns de som tar på sig hela ansvaret för att bygget blir exakt som kunderna önskar det. Och är det riktigt duktiga byggare ser de till att göra mer än vad kunderna har förväntat sig och överträffa förväntningarna som kunderna kanske har. En byggfirma med totalentreprenad lämnar heller inte bygget när huskonstruktionen eller taket är på plats. De ser till så att även inredningen blir klar och är på bygget tills huset är inflyttningsklart.

Bygga nytt från grunden ger unika lösningar 

Väljer man att bygga från grunden själv, med lösvirke (inte moduler) kan man få unika lösningar och ta hänsyn till, till exempel terrängen och tomten där huset byggs. Väljer man att bygga i modern eller äldre byggstil? Här är det viktigt att bygga i samma stil som grannskapet så att det nya huset inte bryter av för mycket mot resten av grannskapet. Ska ett byggföretag komma på egna eller lösa unika problem, krävs det att byggarna är erfarna och har gjort liknande saker för ut och vet hur de kan lösa olika problem som de kan ställas inför under byggets gång. I behov av att komma i kontakt med en byggfirma i Nuýköping? Läs då mer här: byggfirmanyköping.se

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!