Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvslipning och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

Sida 2

RSS

Högtrycksspolning i Stockholm – håll rören rena

9 Dec 2022

Ett utmärkt sätt att undvika problem med skador i avloppsrör är att låta rengöra dem regelbundet. Anlita en firma som utför högtrycksspolning i Stockholm.

Du är anställd som fastighetsskötare i ett bolag som äger flera hyreslägenheter. Om du upptäcker skador i exempelvis trapphus, tvättstuga och sophus, åtgärdar du det omedelbart. Men hur förhåller det sig med skador och slitage på avloppsrör? Den typen av skador blir du inte varse förrän hyresgästerna börjar klaga.

De hyreshus du sköter är byggda i början av 1950-talet. Om husens avloppsrör kunde tala, skulle de klaga över allt som hänt dem under sjuttio års tjänst. De har fått ta emot matavfall med mängder av fett som bildat proppar i rörkrökar och skarvar. Några hyresgäster har löst proppar med kaustiksoda som gett rören frätskador. Och vad som spolats ner i toaletten vill rören inte ens nämna.

Högtrycksspolning i Stockholm – inspektera och spola

Du tänker ta itu med fastigheternas avloppsrör. Du vill helst inte byta dessa gamla trotjänare utan istället kontrollera hur de mår och därefter vårda dem. Av din fastighetsägare får du tillåtelse att kontakta en firma som kan utföra effektiv högtrycksspolning i Stockholm. Det första steget är att inspektera rören och fotografera dem med hjälp av en specialkamera.

Du får en dokumentation som visar om och i så fall var det finns skador på rören. Bara på några ställen behöver rören bytas. När reparationen är utförd kommer avloppssystemet att bli rengjort med högtrycksspolning. Nu slipper du klagomål från hyresgäster och din fastighetsägare undviker framtida stambyten.

Pålning – för en stabil grund

20 Nov 2022

Med pålning skapas en stabil grund för olika slags byggen. Det finns lite olika varianter. En fackman kan avgöra vilken som passar bäst i det enskilda fallet.

“Pålning” kan kanske, för den oinvigde, låta som någon medeltida tortyrmetod, men den som tror det tror fel. Det som det handlar om är att med hjälp av pålar förbättra grunden för olika typer av byggen eller anläggningar. Det är en teknik som man tar till när de övre jordlagren inte är tillräckligt stabila för att utgöra pålitlig grund.

Det finns lite olika varianter av pålning, som alla syftar till att skapa en förankring i berg eller mer solida jordlager. Det man kanske tänker på i första hand är användning av betongpålar. Det är en tillförlitlig metod, under rätt förutsättningar.

Pålning med KV-pelare eller stålkärna

Om inte förutsättningarna är de rätta för betongpålning så kan det ibland göras så kallade KC-pelare istället. Det innebär att man borrar så djupt ned i marken som det behövs, för att sedan fylla borrhålet med cement. Vid ytterligare en variant av pålning använder man sig av en stålkärna istället för betong eller cement.

Vilken typ av pålning som passar bäst vid olika förutsättningar är inte så enkelt att veta för den som är lekman. Det behövs både erfarenhet och rätt utrustning för undersökningar av marken, för att ta reda på det. Naturligtvis besitter de som arbetar med pålning den rätta kompetensen både för att avgöra vilken metod som passar bäst och för att genomföra den.

Stenläggare Stockholm - tips och råd

17 Nov 2022

Har du tröttnat på hur din trädgård och tomt ser ut? Villaägare har olika förutsättningar vad gäller den egna tomten och olika saker att ta hänsyn till. En liten backe, ett knöligare parti eller ett större område som man inte riktigt ser någon användning för - allt detta kan skapa lite problem.

Man vill ha en oas och man vill att den egna tomten ska vara en förlängning av den egna villan. Genom att kontakta en stenläggare i Stockholm kan du få professionell hjälp med att skapa den oas du drömmer om.

En stenläggare i Stockholm är till mångt och mycket att jämföra med en konstnär. Detta gäller oavsett om du vill ha hjälp med att bygga upp en mur eller om du vill anlägga en vacker gång mellan exempelvis villan och garaget - eller om du vill lägga natursten snarare än trall runt din pool. Det finns stora fördelar med att använda sten som material och hållbarheten är den mest talande. Sten håller för evigt och blir dessutom bara vackrare med åren.

Grundarbetet avgörande vid stenläggning

Men, det handlar också om vad stenen i fråga läggs på. Oavsett vilken typ av sten du väljer och oavsett vilket mönster din stenläggare i Stockholm placerar stenarna i fråga i så måste grund- och markarbetet genomföras på ett korrekt sätt.

Det är ofta där den stora skillnaden syns mellan olika stenläggare. En skicklig sådan utför ett mark- och grundarbete som gör att resultatet av en stenläggning håller sig vackert i ett tjugotal år. En sämre stenläggare i Stockholm tar genvägar initialt och detta visar sig sedan inte sällan i samband med att tjälen får marken att röra sig - något som gör att stenläggningen också rör sig och förstörs.

Be alltid om referenser

Det svåra här är att resultatet kan se väldigt bra ut från början och att man som kund alltså kan vara väldigt nöjd till en början. Efter något år så ser man bristerna och då kan det vara för sent att anmärka på jobbet. Rådet när du söker en stenläggare i Stockholm är att du alltid ser till att få referenser och då gärna så långt tillbaka i tiden som möjligt.

Be om kontaktuppgifter och be gärna om referensbilder från tidigare projekt. Med rätt stenläggare i Stockholm får du ett resultat som står emot tidens tand. Med fel sådan så kommer arbetet inte att hålla i längden.

Riva hus i Stockholm – vilka valmöjligheter finns?

8 Nov 2022

Ska du riva hus och bor i Stockholm? Då behöver du en säker och professionell husrivning. Anlita en firma som kan det där med att riva det som andra byggt upp.

Den stora trenden att riva hus spreds i Sverige under åren 1960–1970. Vem kommer väl inte ihåg den omdebatterade genomgripande rivningen i Klarakvarteren i Stockholm. En stor del av det svenska kulturarvet revs för att ge plats åt det nya och moderna.

Välj en professionell partner som kan branschen, är miljövänlig och kostnadseffektiv om du har beslutat att riva huset. En partner som finns vid din sida från start till mål. Självklart ska inte ett spår finnas kvar efter rivningen, inte en tegelsten, planka och definitivt inget avfall. Det gamla är demolerat och bortforslat för att ge plats åt det nya.

Vem väljer att riva hus idag?

Frågeställningen kvarstår – varför väljer man att riva hus? För att ge plats till något nytt? Är huset en rivningskåk bortom all räddning? Det finns många olika anledningar. Beslutet om rivning bör vara väl genomtänkt och förankrat. Vid husrivning i Stockholm som ligger inom detaljplanelagt område behövs dessutom rivningslov.

Idag debatteras det igen, nu gällande vara eller icke vara för förorternas miljonprogramsområden. Förespråkarna för rivningarna anser att bostäderna är slitna och gamla efter 30 år. Trots debatter och olika åsikter så är det i många fall faktiskt nödvändigt att riva hus. Ibland behöver man helt enkelt riva. Se då till att ha en trygg och professionell rivningsentreprenör vid din sida.

Säkerheten är viktig vid trädfällning

7 Nov 2022

Att fälla ett träd på ett felaktigt sätt är ett mycket farligt arbete. För en effektiv och säker trädfällning kan du anlita en arborist som har rätt kunskap.

Visst är träd mycket vackra, men ibland måste de fällas även om det kan kännas mycket tråkigt. Ett träd kan drabbas av sjukdom och i vissa fall går trädet inte att rädda. Då kan det vara nödvändigt med en trädfällning. Det kan även vara läge för det om ett träd står i vägen av någon anledning.

Det kan låta som ett enkelt arbete att ta fram en motorsåg och fälla trädet på egen hand. Men givetvis så är det inte så. Hur vet man när, var och hur man ska såga för en säker trädfällning? Någon som har det exakta svaret på det är en arborist som du bör anlita när det är dags att ta ner ett träd.

En korrekt utförd trädfällning minskar risken för skador

Det finns många orsaker till att en trädfällning måste genomföras. Det kan till exempel handla om ett döende träd, ett träd som står i vägen eller ett träd som skymmer solen. Oavsett anledning är det stor risk att skada människor, djur eller egendom om trädet inte fälls på rätt sätt.

Om du låter en arborist utföra det farliga arbetet kan du känna dig trygg. Dessa välutbildade yrkespersoner har en bred kompetens av den visuella aspekten av trädarbeten men också säkerheten. Ett träd som fälls felaktigt kan falla över en bil, ett hus, en människa eller någonting annat. Läs mer om trädfällning på denna sida: wasatradfallning.se

Markarbeten i Uppsala kräver kompetens

3 Nov 2022

Markarbeten är inte enkla. De kräver planering, kompetenta arbetare och maskiner. Ta hjälp med ditt projekt i Uppsala för att få bästa möjliga resultat.

Ett markarbete kan behövas i många olika situationer. Behöver du dränera ditt hus för att undvika fuktskador? Är du i behov av nya rör under din tomt? Eller ska du bygga ett attefallshus på tomten och behöver en stabil grund till detta? Inget av dessa projekt är något du enkelt kan lösa själv genom att vifta med en trollstav.

Oavsett varför du behöver få gjort ett markarbete så är det viktigt att du får bra hjälp av folk med erfarenhet. Det behövs kraftfulla maskiner som är anpassade till just ditt projekt, bra planering och arbetare som vet vad de håller på med. Riskerna vid markarbeten är alldeles för stora för att lägga det i händerna på någon utan erfarenhet.

Få hjälp med markarbeten i Uppsala från start till mål

När du ska utföra markarbeten är det många steg som ska bli rätt. Genom att ta hjälp med ditt markarbete kan du få stöd från början till slut, med alltifrån planering och hela vägen fram till slutfixet. För när hela tomten är uppgrävd är det inte så trevligt att den bara lämnas så.

Med professionella markarbeten i Uppsala får du din tomt helt färdig. Till och med stenläggning och grusgångar kan du få hjälp med. Tveka alltså inte att hyra in proffs till ditt markarbete, för med deras långa erfarenhet kommer de att ge precis det resultat du vill ha.

Golvslipning av trägolv i Täby

29 Oct 2022

Inom området golvslipning kan man slipa alla gedigna golv som finns i Täby. Men vad ska man tänka på när man ska slipa ett trägolv, för bästa resultat?

Gedigna golv har många fördelar. De är ofta tåligare än golv med ett tunt ytskikt och dessutom går de att slipa om. Med gedigna golv menar man golv som är helt i ett stycke trä, som plankgolv eller parkett och med gjutet golv menar man betonggolv, terrazzo och liknande.

Men att slipa ett trägolv kan skilja sig mellan olika typer av golv och olika träslag. Den som arbetar med golvslipning i Täby är kunnig inom området och vet hur slipningen ska ske, av alla olika typer av trägolv. Men det kan vara intressant att som beställare veta hur det skiljer sig.

Perfekt golvslipning i Täby

När ett företag som arbetar med golvslipning tar sig an ett projekt så är det en del information man vill veta i förväg. Man vill ha koll på vilket träslag det är i golvet och hur många gånger golvet har slipats förut. På det viset kan man utföra en slipning som kunden blir nöjd med. Och även ge en offert, ifall kunden önskar det.

Som kund kan man tänka på att mjuka träslag i större partier, som furuplank, är mjuka och därför kan det behöva slipas bort ett tjockare lager. Den som arbetar med golvslipning får också vara mer försiktig på de mjukare golven, för att resultatet ska bli det bästa på alla sätt.

Rätt målare på Östermalm

24 Oct 2022

Finns det ett målningsprojekt? Hur hittar man rätt målare? För det bästa resultatet är det viktigt att man väljer rätt målare på Östermalm. Här kommer tips.

Att en målare arbetar med att påföra färg på en yta råder nog ingen tveksamhet om. Men att det finns ett flertal olika typer av målare, och målningsområden, är kanske mindre känt. Det handlar om färger med olika funktioner, som exempelvis brandskyddsfärg eller rostskyddsfärg och är oftast områden som målare specialiserar sig inom.

Men hur vet man då att man får en målare med rätt kunskaper till det efterfrågade projektet? Det är egentligen så enkelt som att man är tydlig med vilket projekt man vill utföra när man bokar målaren. Men även där kan det vara klokt att göra lite efterforskningar gällande målare på Östermalm. Som att exempelvis kontrollera deras hemsida eller att be om referenser.

Målare med kontaktnät

När man anlitar en målare så har det ofta skett något annat projekt i förväg. Som att en vägg har byggts, köksskåp har monterats eller ett golv har lagts. Om man väljer att anlita en snickare först, så kan man därför ofta få tips på en riktigt bra målerifirma på Östermalm. Någon som de känner till och vet är duktiga.

Genom att ta till alla dessa sätt så kan man få tag i rätt målare för projektet. Någon som vet hur målningen ska gå till, vilket underlag som krävs och vilken färg som passar för den funktion och det utseende man eftersträvar.

Bli din egen lyckas smed i Stockholm

17 Oct 2022

En smed som är verksam i Stockholm arbetar med smide på alla slags sätt. Det kan vara riktigt små detaljer men även stora balkar som ska svetsas samman.

Stål, aluminium och rostfritt är material som inte är främmande för en smed med lite erfarenhet. De som valt att arbeta inom industrin tillverkar stålställningar som ska klara av att hålla uppe flera tusen ton. Då gäller det att vara säker på handen och veta hur man svetsar ihop det så att det blir bra.

Efter en utbildning till smed i Stockholm kan du som är klar välja om du vill arbeta med konsthantverk eller om det lockar dig mer att vara på ett större bygge inom industrin. Det senare ger troligtvis lite mer i börsen när månaden är slut men det är ibland lika viktigt att bli konstnärligt tillfredsställd av det utförda arbetet.

En smed i Stockholm är ofta en tusenkonstnär

Att behärska en hel del olika svetstekniker samt ha talang för att arbeta i alla slags material kräver att man är lite av en tusenkonstnär. Utöver svetsningen bör en smed kunna lite om konstruktioner och klara av att räkna ut saker oavsett om det är raka eller svängda delar det handlar om.

Att ha med kurvor och vinklar i sin beräkning hör till en smeds vardag. Det är inte bara svetsen som ska hanteras. Här gäller det att vara skärpt och veta precis hur du ska räkna ut var och i vilken vinkel saker och ting ska sitta fast efter utfört arbete. Ta professionell hjälp med smide via detta företag: www.smedstockholm.se

Slipa golv på rätt sätt i Stockholm

12 Oct 2022

Hur går det till att slipa ett golv i Stockholm? Och hur vet man att golvet blir slipat på rätt sätt? Kan man slipa golv själv eller bör man anlita en firma?

Den som har ett gediget golv kan då och då fräscha upp sitt golv genom att anlita en firma som arbetar med att slipa golv i Stockholm. Proffs som vet exakt hur man ska göra för att golvet ska se ut som nytt igen. Även om det kanske ser hemskt slitet och fult ut före golvslipningen.

Vid en golvslipning slipas några millimeter bort av ytan på golvet. Det innebär att golvets ytbehandling tas bort, samt en liten del av själva golvmaterialet. Då brukar man komma ner till ett material som är helt slätt och lika fint som golvet var den dagen det var helt nylagt.

Proffs på att slipa golv i Stockholm

Bland dagens hemmafixare finns det de som vill prova på att slipa sitt golv själva. I vissa fall går det bra, men om man aldrig har slipat ett golv förut så är det inte så lätt som det ser ut. Därför är det många som väljer att anlita ett proffs för att slipa golvet i bostaden i Stockholm.

För att ett golv ska slipas på rätt sätt så ska allt som står på golvet avlägsnas, och helst även golvlisterna. Hur ser då ett golv ut som är slipat på rätt sätt? Jo, som om det var helt nylagt och aldrig slipat. begär kostandsfri offert på golvslipning här: www.slipagolvstockholm.se

Specialister på konstruktionsritningar hjälper dig

7 Oct 2022

Att bygga nytt kan vara krångligt, oavsett om det är för privat bruk eller för företag. Anlita specialister på konstruktionsritningar för att få hjälp.

Ibland behöver man något större. Kanske har familjen fått tillökning, eller företaget expanderat. Eller båda. Ditt företags behov har kanske ändrats och ni behöver bygga ut, eller bygga garage? Oavsett vad behovet är kan det vara en lång väg till byggstart. Då kan det var en bra idé att anlita specialister på konstruktionsritningar.

För att få bygglov krävs konstruktionsritningar, bygglovsritningar, energiberäkningar, kontrollansvarig och mycket mer. Det kan kännas överväldigande och frustrerande när du samtidigt behöver fokusera på ditt företag eller din familj. Tack och lov finns det företag som specialiserar sig på konstruktionsritningar och kan ge dig en helhetslösning, så att du kan lägga din tid och energi där den verkligen behövs.

Konstruktionsritningar för smidigt byggande

För dig är det viktigt att bygget kommer igång så snart som möjligt, så att du kan nyttja ytan. Man bygger ju oftast för att man behöver det, inte för att processen är så rolig. När du vet vad du är ute efter kan du kontakta specialister på konstruktionsritningar, så sköter de resten. De har kontakterna och erfarenheten.

Genom att anlita specialister går processen inte bara smidigare, det kan även bli billigare. När samtliga konstruktionsritningar, byggplaner och kalkyler är noggranna och korrekta sparar du både material och pengar. En noga avvägd byggplan och korrekta ritningar gör att bygget flyter på smidigare, eftersom samtliga inblandade vet precis vad som ska göras. Det minskar även spillmaterial och du är på så vis både miljömedveten och ekonomisk.

Så väljer du rätt firma för blästring i Stockholm

27 Sep 2022

Blästring är rätt val för dig som vill få en känslig yta helt ren, utan risk för repor eller fula märken. I Stockholm finns firmor som gör jobbet på rätt sätt.

Du som behöver få något riktigt rent från färg har säkert övervägt flera alternativ för hur detta ska gå till. Särskilt om det är viktigt att undvika repor eller skador kan ett sådant arbete vara lite klurigt. Slipning och skrapning för tyvärr ofta med sig just fula märken och repor på det underlag som ska rengöras.

Då kan blästring vara ett mycket skonsamt alternativ, som dessutom ger ett jämnt och fint resultat över hela ytan. Sandblästring kan anpassas helt efter vilken typ av rengöring det handlar om, och kan utföras med både grov och mycket finkornig sand. Det krävs dock goda kunskaper, för att få precis det jämna och skonsamma resultat som önskas.

Blästring – helt rent utan fula märken eller jack

Anlitar du en kompetent och erfaren firma som Blästrix kan du vara säker på att resultatet blir det du förväntar dig. Handhavandet av blästringsmaskinen är mycket viktigt, och ett känsligt blästringsjobb är inget för amatörer. Du kan med andra ord lägga din DIY-energi på något annat än just blästringen.

Men med rätt hand vid rodret, kommer du snabbt få ett utmärkt resultat. Sandblästring innebär att medlet skickas med högtryck mot ytan, och polerar den helt ren. En stadig blästrare kommer kunna göra underverk med till exempel en pool som ska målas om, eller en båt som behöver bli skrovren för att få bort gammal giftig bottenfärg.

Sprinklersystem för bevarande av kulturarv

15 Sep 2022

Sprinklersystem gör att brandkåren hinner fram i tid för att släcka innan en eld hunnit sprida sig. Trähus kan till och med förses med utvändiga system.

I många av Sveriges städer har den ursprungliga och genuina bebyggelsen i trä brunnit, ofta vid mer än ett tillfälle. Inte sällan har den ersatts av praktiska men väldigt fula betongklossar till byggnader. Ibland har liknande så kallad förnyelse gjorts även utan bränder som bakomliggande orsak. De vackra gamla trähusen har fått stryka på foten för det moderna.

Det finns dock några gamla fina trästäder kvar i vårt avlånga land. De kanske också har brunnit i omgångar men har sedan byggts upp i samma stil. När man nu tittar på att träfasaderna och deras vackra pastellfärger så är det svårt att förstå att man oftast inte har prioriterat deras bevarande högre.

Sprinklersystem för träfasader

En stad som värnat och fortfarande värnar om sina vackra gamla trähus är Eksjö i Småland. Här har man till och med lyckats kombinera det gamla med moderna säkerhetssystem för att förebygga risken för nya storbränder. Ett av de viktigaste sätten att göra detta har varit att installera sprinklersystem. Här finns till och med utvändiga sprinklersystem, så kallade fasadsprinklersystem.

Om olyckan skulle vara framme och ett intilliggande hus skulle börja brinna, så kommer fasadsprinklersystemet att aktiveras på detta hus och husen bredvid. Det blir ett väldigt effektivt sätt att begränsa brandens spridning till dess att räddningstjänsten hinner komma fram och påbörja det operativa släckningsarbetet. Att på detta sätt säkerställa bevarandet av trähusen gynnast staden. Bland annat så utgör kvarteren med trähus en säker turistmagnet. Läs vidare om sprinklersystem här: maxcon.se

Så hittar man rätt byggställning

6 Sep 2022

En byggställning ska anpassas efter projekt. Hyr man en byggställning får man hjälp med att hitta rätt ställning. Man kan även få den levererad och monterad.

Många renoverings- och byggprojekt går inte att göra utan en bra byggställning. Vid både en takomläggning och fasadrenovering måste man använda sig av en byggställning. Dels för att man ska kunna arbeta säkert men också för att arbetet inte ska ta alltför lång tid. Det går att hyra eller köpa byggställningar.

Då alla byggprojekt är unika måste man anpassa byggställningen efter projektet. Förutom byggställningar finns det också arbetsplattformar, rullställningar och skylift. En klassisk byggställning, eller fasadställning som det också kallas, förankras alltid i fasaden. Det gör den mycket säker att arbeta på. En fasadställning passar ofta bra för lite större projekten.

Flera fördelar med att hyra byggställning

För den som inte själv vill äga sin byggställning går det bra att hyra. Då får man också hjälp med att hitta rätt typ av byggställning. Fördelen med att hyra är att man slipper fundera över var man ska förvara den då den inte används. Inte heller behöver man oroa sig för att den ska bli stulen. Har man inte möjlighet att själv hämta byggställningen kan man mot en avgift få den levererad.

Då säkerheten är viktig får man också hjälp med att montera och förankra byggställningen. Både privatpersoner och företag kan hyra en byggställning. Hyr man som privatperson kan man använda rotavdraget på monteringskostnaden. Hur mycket det kostar att hyra en byggställning beror annars på på hur länge man behöver hyra. Se till att hyra en byggnadställning utav detta företag när det finns behov för en sådan: rentgreen.se

Massagolv för ställen där det dansas i Göteborg

25 Aug 2022

Massagolv funkar fint i dansstudior i Göteborg. Hårt isatta klackar kan sätta spår i både fötter och golv. Slipp onödigt slitage, satsa på ett golv som håller.

Du som gillar att dansa mycket har säkert märkt hur aktiviteten kan sätta spår i både fötter och golv. Att välja rätt underlag till en dansstudio är helt klart av yttersta vikt och dignitet. I alla fall om du inte vill att dina instruktörer ska slita ut sina leder i förtid. Eller om du själv vill slippa att lägga om golven med jämna mellanrum.

En bra lösning kan vara att rikta blicken mot industrin. I många verkstadsindustrier används fogfria massagolv, som både tål en hel del hårda tag och som samtidigt är relativt skonsamma för de som tillbringar sina långa arbetsdagar gåendes i verkstaden.

Sätt ned klackarna utan att sätta spår i ett massagolv i Göteborg

För att beställa ett fogfritt massagolv i Göteborg behöver du alltså inte vara en viss typ av företag. Det är inte bara traditionella industrier som kan lägga in en order på ett industrigolv. Ring runt och be att få in offerter som gäller för även en jämförelsevis mindre golvyta, som din dansstudio.

Självklart ska dina dansare kunna smälla ned klackarna i golvet utan att behöva få dåligt samvete över märkena de lämnar efter sig. Det behöver nämligen inte bli några märken, så länge som golvet är rätt anpassat till verksamheten. Det är inte bara inom industrin som det kan gå hårt till ibland. Det gäller på dansgolvet också.

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!