Vilken årstid är bäst för att fälla träd?

Står du inför ett tråkigt beslut? Nio gånger av tio är det bäst att avstå men den tionde gången kan du behöva fälla ett träd. Det är mycket som ska stämma innan jobbet kan göras men det finns hjälp att få.

Ett fullt utväxt träd ska aldrig fällas i onödan. Varje bevarat träd betyder en vinst för klimatet och även för din omgivning. Träd hjälper till med dränage av mark och luftväxling. Träd ger även skugga och vindskydd. De är vackra och fungerar som insynsskydd. Ändå händer det emellanåt att ett eller flera träd måste fällas. De kan ha nått slutet av sin livslängd eller fått någon sjukdom. De kan vara på väg att falla och hota liv och egendom. De kan behöva lämna plats åt olika byggen och strukturer. Den dag detta inträffar krävs noggrann planering innan du börjar fällningen.

Saker att tänka på och förbereda

Om det uppstått ett akut läge kan det vara bråttom, men man kan ändå inte bara rusa iväg och fälla ett träd. Det allra första som måste kontrolleras är att du har rätt att fälla trädet. För det mesta är det självklart en rätt du har på din egen mark, men i vissa fall behöver kommunen eller annan myndighet godkänna projektet - så kontrollera saken. Om saken gäller fällning utan speciella skäl behöver man tänka efter vad man vill uppnå med fällningen. Träd reglerar värme, vatten och mikroklimat. Det är inte säkert att man uppnår den effekt man tänkt genom en fällning. Ibland kan det ge oönskade effekter att exempelvis glesa ut kronan eller kapa en viss gren. Mindre träd kan flyttas. Att fälla ett större träd är inte ett jobb för amatörer. Det kräver kunskap och det innebär fara om man exempelvis behöver klättra upp i trädet i sällskap av en motorsåg. Rätt skyddsutrustning är nödvändig.

Rätt tillfälle och rätt metod

Om man har möjlighet att välja är det att föredra att fälla träd vintertid. Anlitar du en professionell firma med utbildade arborister kan du dessutom vara ganska säker på att allt kommer att fungera som planerat. De har rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt redskap. Den planering du gjort innan behöver också innefatta det fällda trädet. Vem ska kvista av och dela trädet? Ska allt tas tillvara och omvandlas till ved? Ett fällt träd tar otroligt med plats och är skräpigt. Rätt planering garanterar en lyckad fällning!

7 Apr 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!