Viktigt med bra ventilering och luftcirkulation

En byggnad behöver ett bra flöde av luft för att må bra, men det behövs även för att de som vistas i byggnaden ska må bra och fungera. Hur gör man då för att uppnå en bra ventilation i byggnaden?

Om man kör bil och stänger av fläkten så ser man snabbt vilken påverkan det gör; rutorna kommer snart imma igen och luften bli tjockare. Samma sak händer i en större byggnad, även om effekterna inte är så tydliga och snabba att visa sig. Med avsaknad av ventilation kommer byggnaden också påverkas av fukt och den stillastående luften. Det blir fuktskador och det kan även uppstå mögel. En attack på ytskiktet som kan framkalla dåligt mående och till och med sjukdomar hos de som vistas i byggnaden. Cirkulation och utbyte av inomhusluften är därför mycket viktig.

Ute och inne

Det enklaste sättet att få bra luft inomhus är att koppla ihop inomhusluften med utomhusluften. I villor och andra bostäder sköts detta oftast genom ventiler i ytterväggen. Det är helt enkelt hål i väggen där man sätter ventiler för att det inte ska bli ett rakt drag utifrån. Istället kan man kontrollera flödet manuellt. I större byggnader där det kan vara långt från ytan till en yttervägg så sköter man ventilationen genom stora trummor i taket. De mynnar fortfarande ut genom ytterväggen, eller taket, men behöver också lite hjälp för att få igång ett ordentligt flöde. Man brukar därför använda sig av fläktar som drar ut luften inifrån. Läs mer om ventilationsföretag på denna sida: https://www.ventilationsföretagstockholm.se 

18 Nov 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!