Värdefulla resurser under tomtytan

Det finns mycket gott som man kan hämta från den egna tomten. Under gräsmattan döljer sig ett flertal resurser som kan göra att man i övrigt kan dra ner på hushållets många olika kostnader.

När man köper en tomt eller ett hus så är det inte bara markytan och det som är ovan mark som man blir ägare till. Det är även det som finns därunder. Och där finns en mängd olika resurser som man kan dra nytta av om man vill det. En av resurserna är jordvärme eller bergvärme. Det innebär att man antingen lägger ner slingor en bit under gräsmattan, eller att man borrar en bra bit rakt ner. I båda fallen drar man nytta av den ökade temperaturen som finns under markytan. Med hjälp av den kan man värma upp sitt hus till en mycket billig peng. Och får man ett överskott så kan det gå att till och med tjäna pengar på sin investering. Men det går även att borra en brunn för att kunna ta upp dricksvatten. Det är en åtgärd som gör att man även där sänker hushållskostnaderna.

En fri energikälla

Med ett fastighetsägande kommer ett ansvar. Det man gör på sin egen tomt påverkar även alla som bor runt omkring. Och det gäller även resurserna som kommer ovanifrån eller nedifrån. När det gäller vattnet så ska man respektera bevattningsförbud, även om man har en egen brunn. Men om man har jordvärme eller bergvärme så är det en resurs som inte påverkas det minsta av att man delar med sig. Det är därför, tillsammans med solceller, en mycket bra energikälla som sparar på miljön. En egen brunn för vatten kan också vara besparande av miljön. Det är vatten som kommer direkt från källan och som inte har behövt krävande resurser för att slutligen hamna i bostadens kran.

Kunskap inom markförhållanden

Den som arbetar med brunnsborrning är inte enbart någon som vet hur arbetets maskiner fungerar. Det är någon som även är expert på alla typer av markförhållanden och hur man på bästa sätt kan dra nytta av de rikedomar som finns därunder. Men för att kunna bli framgångsrik inom yrket så bör man även vara lyhörd för uppdragsgivarens behov och önskemål. Det är till exempel lämpligt att ha en diskussion med fastighetsägaren innan man börjar borra en brunn. Även om det inte är någon stor påverkan på ovansidan så tar ändå pumpen plats på tomten. Lär dig mer om brunnsborrning på denna hemsida: https://www.brunnsborrningstockholm.com/ 

23 Nov 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!