Vad innebär dränering?

Dränering är ett ord som många husägare stöter på, men vad betyder det? Vi reder ut begreppet och förklarar när man behöver dränera.

Vad innebär dränering?

Att dränera betyder att man leder bort vatten från husgrunden så att vattnet inte kan orsaka några fuktskador. Det brukar göras på ungefär samma sätt. Man gräver upp läng med huset så att man frigör husgrunden och källaren helt. Sedan gräver man lite till, cirka 15-20 cm ner, och placerar ett ett dräneringsrör där. Ett dräneringsrör är ihåligt upptill så att vatten kan rinna ner i det. Dräneringsröret leder man bort till en dagvattenbrunn eller stenkista. Innan man fyller på med grus och makadam runt huset så ser man till att isolera utanpå huset. Det gör man för att ytterligare minska risken för fuktskador samt för att spara på energikostnader.

Man skall inte glömma att se över avrinningen från taket när man ändå håller på med markarbetet. Ett bra sätt att få bort det vattnet som kommer från taket är att leda ner stuprören till andra rör som leds till samma ställe som dräneringsrören. Man skall inte koppla ihop stuprören med dräneringsrören då detta kan göra mer skada än nytta vid kraftiga skyfall.

När skall man dränera?

Man behöver göra om dräneringen kring ett hus ungefär vart 30:e år men om huset står på lerig mark kan dräneringsrören slamma igen och behöva bytas redan efter 15 år. Det kan vara svårt att veta om man behöver dränera om ifall man inte vet när det senast gjordes. Vid husköp är det alltid bra att fråga säljaren när dräneringen senast gjordes. Dräneringsarbete är omfattande och man bör överväga att lägga ut arbetet på entreprenad. Det är viktigt att det blir riktigt gjort. Fuktskador är kostsamma att reparera. Om du behöver dränering i Göteborg finns det bra och prisvärda alternativ.

Om du märker tecken på fukt i källaren kan du ta dit en fuktexpert som hittar källan till fukten. Tecken på fukt kan tillexempel vara våta märken på källarväggarna, vita saltmärken, mögel eller ovanligt mycket silverfiskar och spindlar. Det kan också lukta jordigt och fuktigt i en källare som är drabbad av fukt.

Hitta en bra markentreprenör

Om du anlitar en entreprenör som gör arbetet skall du se till att det är en seriös aktör som kan visa upp referenser och som har de försäkringar som behövs. Även de hantverkare som är på bygget skall vara försäkrade. Du behöver också kolla igenom dina försäkringar så att du är ordentligt försäkrad ifall något skulle hända under arbetets gång.

Lycka till med ditt hus och dräneringen!

2 Mar 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!