Upptäck mögel- och fuktskador med en OVK-besiktning

Givetvis ska du andas frisk och ren luft även inomhus. Läs mer om hur du låter inomhusluften i din bostad mätas och vilka krav du kan ställa på fastighetsägaren. Gör en OVK-besiktning.

“Ut i friska luften med dig!”. Så brukar man säga till någon som har suttit inomhus alldeles för länge och har blivit trött och dåsig. Och visst, det är alltid en framgångsrik rekommendation till någon som har stängt in sig i en bostad. Det är alltid vettigt att komma ut och andas utomhusluft. Men samtidigt spenderar vi oerhört mycket av vår vakna tid – och ännu mer av tiden vi sover – just inomhus utan något större val. Då är det väl rimligt att den luften inte är sämre än någon annan? För det krävs ett fungerande ventilationssystem och det kan man kontrollera med en OVK-besiktning. Ingen ska behöva andas dålig luft i sitt hem eller på sin arbetsplats.

Särskilda regler för ventilationskontroller

Att man inte ska behöva stå ut med dåligt ventilerad inomhusluft eller radonhalter i luften förstår regeringen och riksdagen också. Det var därför man satte upp regler 1991 för fastighetsägarna att följa när det kommer till att värdera luften som finns i lokalen eller byggnaden.

Självklart är människorna som vistas i fastigheten de som är första prioritet när man genomför en OVK-besiktning. Det kan vara rentav farligt för en familj att vistas i ett radonfyllt hem. Att som arbetsgrupp arbeta i en lokal där luften känns som om den står stilla är såklart ingen melodi för framgång. Men även fastigheten i sig står i fokus: upptäckter av brister i ventilationen förebygger långtgående fukt- eller mögelskador.

Kravet på fastighetsägaren

Varför måste man ha ett ventilationssystem? Kan man inte bara öppna fönstret eller ställa fram en fläkt? Tyvärr fungerar det inte så. Det är lite som att sätta ett plåster på ett brutet ben. För att luften ska flöda och hålla hög kvalité och inte skapa kolmonoxid krävs alltså ett fungerande ventilationssystem.

Den avgörande frågan att ställa är nog hos vem ansvaret ligger att se till att luften håller just god kvalité. Det är fastighetsägaren och ingen annan. Bor du till exempel i en hyresrätt kan du alltså kräva av din hyresvärd att försäkra gott luftflöde. Hyresvärden kan dock inte genomföra kontrollen själv utan måste alltså enligt reglerna boka en certifierad besiktningsperson till att utföra en obligatorisk ventilationskontroll – eller det vi förenklat kallar OVK.

13 Jul 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!