2017 ökade tvister om hyresrenoveringar

Med hyresrenovering menas att en fastighetsägare renoverar deras fastigheter och därefter höjer hyrorna för de som bor i lägenheterna. Att det kommer en hyreshöjning efter en större investering (exempelvis badrumsrenovering) är väntat men många hyresgäster i Stockholm vittnar om oväntat höga höjningar. Detta till den grad att antalet ärenden som gått till Hyresnämnder ökade drastiskt under 2017.

Bara i Stockholms län gick 449 ärenden till hyresnämnder år 2017. Det kan jämföras med 119 år 2000. Ökningen har alltså skett mycket fort vilket ofta hänvisas till att hyreshöjningarna generellt har varit mycket höga oavsett om det genomförts en mindre badrumsrenovering, trapprenovering eller ett helt stambyte.

Hyresgästen måste godkänna

Fastighetsägaren kan själv bestämma när, och i vilken omfattning som renoveringar ska ske. När det sedan kommer till hyreshöjningar har hyresgästerna en chans att säga sitt. I alla fall rent teoretiskt. För att en hyreshöjning ska få gå igenom måste hyresgästerna godkänna detta. Gör man det inte går ärendet till Hyresnämnden. Av de fall i Stockholm som gått dit under 2017 var det 88% som gav fastighetsägaren rätt, detta enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

Tanken är alltså att lagen ska skydda hyresgäster mot att renoveringar sker i den utsträckningen att hyreshöjningarna blir mycket stora. Men något skydd har det knappast varit. Enligt Erika P Björkdahl beror detta delvis på att lagen tillämpas på fel sätt. Detta säger hon i intervju till samma tidning.

Det hyresnämnden nämligen mycket sällan tar hänsyn till är om hyreshöjningen är ”oskäligt hög”.

Uppmärksammat i media

I vissa fall i Stockholm har större renoveringar inneburit en hyreshöjning på ca 50%. Det har, inte oväntat, inneburit att många varit tvungna att flytta eftersom man inte klarar av en sådan höjning. Samtidigt är bostadsbristen så enorm i Stockholm att få har möjlighet att flytta. Att det skapar en frustration är lätt att förstå och media har lyft upp problemet flera gånger under 2017.

Under det året kunde exempelvis följande rubriker hittas i riksmedia:

”Hyresgästföreningen synar Carnegies hyreshöjningar”

”Husrenoveringar väcker ilska – Stor maktlöshet”

”Protester – 40% höjd hyra på Albyberget”

Hur mycket kan då en fastighetsägare höja hyran efter en badrumsrenovering? Hur mycket får hyran justeras i förhållande till den förbättring som sker? Det finns inte någon mall för detta. Det enda som regleras är att hyran ska vara ”skälig” och att den kan förhandlas fram mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. För fler detaljer om badrumsrenoivering i Stockholm läs: www.lisana.se.

15 Jan 2018

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!