Tydliga avtal och gott resultat - Vägen till att bli populär snickare

Sett till antal konsumentklagomål inom olika branscher så dominerar hantverkare stort. Det är även denna yrkesgrupp som ofta hittas på Råd & Röns Svarta Lista. Men orsaken handlar inte om allmänt slarv inom branschen utan ofta om otydliga avtal och för höga förväntningar hos kunden. Som nyetablerad snickare handlar det därmed om att lägga stort fokus på att få nöjda kunder eftersom det är grunden till att få fler kunder. Som snickare på en liten ort kan det vara lättare att marknadsföra sina tjänster men i Stockholm, och andra större städer, är utbudet större och konkurrensen hårdare. I Stockholm gäller det därmed att ”sticka ut” och erbjuda kunderna något mer än vad konkurrenterna gör. Tidningen Driva Eget ger ett par förslag på vad man bör tänka på, framförallt gällande tydlighet.

Redogör för kostnader som kan tillkomma

För det första gäller det att presentera alla sina kostnader för kunden. När en snickare pratar med en kund så uppfattar kunden ofta bara att de kostnader som uppstår är timtaxan och materialet. Men det kan ju tillkomma resekostnader m.m. I Stockholm uppstår detta till mindre grad då det är lätt att anlita en snickare relativt nära och att byggvaruhus alltid finns tillgängliga. Handlar det om ett arbete som ska utföras på mindre ort kan det vara flera mil till butikerna där snickarna hämtar sitt byggmaterial.

För det andra bör det även finnas tydliga friskrivningsklausuler. Med det menas i vilka tillfällen som exempelvis deadline får förskjutas framåt. Ett exempel är när takarbeten utförs då detta är extremt väderberoende.

För det tredje bör snickaren även vara tydlig med vad som gäller vid tilläggstjänster. Det är mycket vanligt att snickare får förfrågningar om att montera upp gardinstänger, laga en låda eller liknande när de ändå är på plats. Det kan ofta lösas men det bästa är i så fall att beställningen finns skriftlig och att snickaren i detta fall svarar med en skriftlig offert gällande vad det kostar. Många kunder tror nämligen att sådana ”småtjänster” går så fort att det lika gärna kan ingå i priset.

Se till att ge specifikation

Gällande tydlighet och avtal handlar det alltså om att presentera kostnader och tidsaspekten så att kunden känner sig trygg i vad som gäller och att några extrakostnader inte uppstår. Ett enkelt sätt att minska risken för irriterade kunder är att ladda hem färdiga mallar från Bygg.org. Det är mallar som är framtagna av Sveriges Byggindustrier och möter de flesta krav som kan uppstå.

Kom även ihåg att anpassa ditt utbud av tjänster och priser utifrån var du är aktiv. Det är stor skillnad på att vara snickare i en liten by på landet till att vara det i Stockholm. Både gällande efterfrågan på olika tjänster och vilka regler och lagar man behöver förhålla sig till. Här kan du läsa mer om snickare i Stockholm.

28 Mar 2018

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!