Trädfällning på ett säkrare sätt

Många tror att trädfällning enbart sker i skogen och där ingen annan än personen som håller i sågen riskerar att ta skada. Så är inte fallet, trädfällning sker överallt och av den anledningen så tänkte vi här gå igenom lite kring hur man ska tänka. ”Trädfällning i Stockholm? Vänta här nu”, så tänker många – men faktum är att det är vanligare än vad man tro.

Vi ger ett typiskt exempel på ett vanligt förekommande scenario där en privatperson i Stockholm kan komma i kontakt med trädfällning. Vanligt är att man köper en tomt eller ett hus i- eller utanför Stockholm och att man på den tomten har en massa träd. Träd som skymmer utsikten eller som ger mindre sol än vad man vill ha.

Kort och gott: flyttar man till en ny bostad så är det inte bara interiört som man vill sätta sin egen prägel – det gäller, tyvärr, även utsidan och tomten. Att vi skrev in ordet tyvärr skedde inte av någon slump. Nej, det som visat sig är att många hugger ner fullt friska träd som egentligen kunde beskäras eller få en kronrensning för att ge samma solinsläpp. Och: många fäller sina träd på ett sådant vårdslöst sätt att de riskerar att skada omgivningen.

Ta hjälp med din trädfällning i Stockholm

Ser man till vanlig bostadsområde och villakvarter i Stockholm så ligger husen tätt inpå varandra, man har parkeringar i nära anslutning och det kan finnas exempelvis gång- och cykelvägar i direkt anslutning till tomten. Här bör en trädfällning alltid ske av professionella yrkesmän och av den enkla anledningen att man vid felhantering kan göra sig själv, en granne eller någons egendom väldigt illa.

Det är skillnad på att fälla ett träd i skogen någonstans i Norrlands inland och att fälla ett träd i ett tätbebyggt villområde i Stockholm. Man får aldrig underskatta farorna och man måste alltid genomföra en noggrann planering innan. Det handlar om betydligt mer än att ta fram en såg, sätta ett riktskär, placera sig själv i säkerhet och ropa: Timber! I stort sett allt måste finnas med i beräkningen. Avstånd till grannen, avstånd till den egna bostaden, trädet skick – är det murket, finns det risk för fallande grenar? – vinden, var ska fallriktningen ligga?

En samlad bedömning som, utan tvekan, bäst görs av en yrkesman och där det hela inte behöver kosta så många kronor. På samma sätt som inom andra branscher och områden så kan man nämligen skaffa sig ett bra förhandlingsläge även inom trädfällning i Stockholm. Tack vare att det finns flera företag som erbjuder tjänsten så kan man också begära in fler offerter och genom det få fram ett bättre pris. Handlar det om ett- eller två träd som måste tas ner så ska man även veta att det – även utan denna metod – inte är särskilt dyrt.

Vi anser att man som privatperson riskerar för mycket genom att på egen hand kapa träd. Du kommer inte att ha tillgång till rätt maskiner, du kommer inte att ha rätt skyddsutrustning, du kommer att sakna den nödvändiga kunskapen kring olika fällningstekniker och allt detta gör att oddsen på någon typ av skada – på dig eller på egendom – ligger ganska låga. Ta hjälp och säkerställ att ingenting allvarligt inträffar. 

Du kan läsa mer om detta ämne på http://www.trädfällningstockholm.se/.

18 Aug 2017

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!