Svar på tal om bergvärme

Det finns all anledning i världen för hus- och fastighetsägare att se över alternativa lösningar för uppvärmning och energi och där man genom ett byte kan komma väldigt mycket billigare undan. Särskilt intressant blir detta för en husägare i Stockholm som förmodligen tagit ett väldigt högt lån för att köpa sin bostad och som därför måste se över sina utgifter på ett helt annat sätt än vad fallet är för en husägare i exempelvis Kramfors. Ett vanligt byte som sker är till bergvärme och det ska vi titta lite närmare på här.

 

Kort sagt; vi tänkte – genom några vanliga frågor och svar på dessa – ge en lite bättre bild av bergvärme och hur man som husägare ska tänka kring denna energilösning. För enkelhetens skull så håller vi oss just till Stockholm då man där har mest att tjäna på att byta till bergvärme och att det dels också berör flest personer om vi har den staden som exempel.

Passar mitt hus i Stockholm för bergvärme?

Frågan ska snarare ställas enligt följande: passar min tomt i Stockholm för bergvärme? En tumregel är att det bör finnas berg inom femtio meter för att kunna förse huset med energi från bergvärme och lättast är att kontakta ett företag för en geoteknisk undersökning där denna även kan ge en uppskattning av priset.

Hur mycket kostar det att installera bergvärme?

Kostnaden avgörs till största del av hur djupt man måste borra; ju djupare man borrar desto dyrare blir det. Räkna med att det minst kommer att kosta kring 100.000 kronor. Börjar priset närma sig 180.000 kronor så bör du överväga ett annat alternativ. Här är ett tips gällande bergvärme i Stockholm och den totala prislappen – se till att kontakta och begära in offerter från så många företag som möjligt; skillnaden kan nämligen vara vara enormt stor mellan två olika företag.

Vad är effekten av bergvärme?

Effekten av bergvärme är  – förutsatt att du köpt rätt pump och fått denna installerad på rätt sätt – att du sparar 80%  av din totala energi- och uppvärmningskostnad. Årligen! Du ska således ställa de, säg 120.000 kronor, du lagt ut för borrning och installation av bergvärme som en riktig investering. Efter ungefär tio år har du gått jämnt upp och kan börja räkna hem vinsten. Tio år är inte en särskilt lång tid.

9 Sep 2017

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!