Sprinklersystem för bevarande av kulturarv

Sprinklersystem gör att brandkåren hinner fram i tid för att släcka innan en eld hunnit sprida sig. Trähus kan till och med förses med utvändiga system.

I många av Sveriges städer har den ursprungliga och genuina bebyggelsen i trä brunnit, ofta vid mer än ett tillfälle. Inte sällan har den ersatts av praktiska men väldigt fula betongklossar till byggnader. Ibland har liknande så kallad förnyelse gjorts även utan bränder som bakomliggande orsak. De vackra gamla trähusen har fått stryka på foten för det moderna.

Det finns dock några gamla fina trästäder kvar i vårt avlånga land. De kanske också har brunnit i omgångar men har sedan byggts upp i samma stil. När man nu tittar på att träfasaderna och deras vackra pastellfärger så är det svårt att förstå att man oftast inte har prioriterat deras bevarande högre.

Sprinklersystem för träfasader

En stad som värnat och fortfarande värnar om sina vackra gamla trähus är Eksjö i Småland. Här har man till och med lyckats kombinera det gamla med moderna säkerhetssystem för att förebygga risken för nya storbränder. Ett av de viktigaste sätten att göra detta har varit att installera sprinklersystem. Här finns till och med utvändiga sprinklersystem, så kallade fasadsprinklersystem.

Om olyckan skulle vara framme och ett intilliggande hus skulle börja brinna, så kommer fasadsprinklersystemet att aktiveras på detta hus och husen bredvid. Det blir ett väldigt effektivt sätt att begränsa brandens spridning till dess att räddningstjänsten hinner komma fram och påbörja det operativa släckningsarbetet. Att på detta sätt säkerställa bevarandet av trähusen gynnast staden. Bland annat så utgör kvarteren med trähus en säker turistmagnet. Läs vidare om sprinklersystem här: maxcon.se

15 Sep 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!