Risker med bergsprängningar

Ska man bygga hus, fastigheter eller vägar, behöver man ofta avlägsna hela klippor, stenar och mark för att huset ska kunna stå plant, eller att vägarna ska kunna gå rakt. Det byggs mycket just nu i Stockholm, Malmö och Göteborg. Ute i landet dras nya järnvägslinjer och byggs nya spår. Motorvägar breddas och går runt stadskärnor så mycket som möjligt för att inte bilarna ska förorena mer än nödvändigt. När man genomför sprängningar är det vissa säkerhetsrisker som man måste eliminera. Här tar vi upp en del av dem.

1. Splitter av sten och grus

Detta kan vara den största risken att bergspränga; att det uppstår ett så starkt tryck av sprängningen att stenar och grus splittras okontrollerat och flyger iväg på ett sätt som man inte riktigt kan förutse. Det kan skada människor som befinner sig i närheten av sprängningen. Då gäller det att företaget som genomför sprängningen har rutiner som minimerar detta och kan skydda personal, som i första hand blir utsatta för denna risk. Då täcker man hela det område som ska sprängas så att inte stenar och grus kan skada omgivningen.

2. Sprängmedel som lämnas kvar

Man genomför alltid kontroller både innan som efter en bergsprängning att det inte finns något sprängmedel som kan gömmas kvar, eller skada någon efter en sprängning. Detta är en mycket viktigt säkerhetsåtgärd och som historiskt sett har lett till stora skador. 

3. Vibrationerna efter en sprängning skadar omgivningen

Ibland kan alltför stora vibrationer som kommer efter en sprängning leda till att omgivningen tar skada, till exempel i storstäder där andra byggnader kan skadas av vibrationerna. Då kan man genomföra en spräckning som är en mycket mindre sprängning och som inte skapar så stora vibrationer.

4. Att någon befinner sig för nära sprängningen

Detta är också en risk för icke-utbildad personal och människor som inte har erfarenhet av sprängningar, det är därför det är så viktigt med att alltid anlita professionella bergsprängare när det är dags att spränga berg och röja ytor.

Anlita därför alltid professionella bergsprängare

Det finns en del professionella företag som utför bergsprängningar i Stockholm. Om du googlar bergsprängning Stockholm lär du få förslag på flera professionella bergsprängare som arbetar i Stockholm. För både din och din omgivnings säkerhet är det bäst att anlita en professionell bergsprängare i Stockholm. Som du säkert förstår är det en hel del risker som absolut ska undvikas. Har man fått en skada, går det inte att reparera eller få det ogjort – och i synnerhet inte när det kommer till skador på människor och till och med människoliv.

30 May 2018

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!