”Råd och tips” hjälper dig att hitta rätt underleverantörer

För att underlätta för byggföretbyggeag att skapa en ”sund konkurrens” i Sverige har Sveriges Byggindustrier tagit fram en broschyr med namnet ”Råd och Tips”. Den ska vägleda byggföretagen inför att de anlitar underentreprenörer. Målet är bland annat att man ska undvika företag som fuskar och inte håller sig till de lagar som gäller.

Syftet att kontrollera och skapa trygghet

Guiden skapades med syftet att guida och ge råd till byggföretag kring vad man bör kontrollera hos underleverantörer innan de anlitas. Detta på ett sätt som inte ska vara allt för krångligt, dyrt eller tidsödande vilket annars kan vara en orsak till att kontrollen inte sker.

Samtidigt är syftet även att lyfta upp en fråga inom branschen. En fråga om att alla har ett ansvar för den utveckling som annars kan ske. Det gäller därmed inte enbart stora byggföretag utan även de mindre. Alla behöver alltså ta det ansvar som krävs för att skapa en sund konkurrenssituation för de aktiva byggföretag som arbetar mot den svenska marknaden.

Guiden är grunden

Första steget är att läsa igenom den guide som Sveriges Byggindustrier tagit fram och som vänder sig till både små och stora byggföretag. I guiden visas vilka kontroller som kan ske för att man ska minska risken för att bli ansvarig för icke utbetalade löner, brott mot kollektivavtalet eller exempelvis förseningar. Kortfattat så kan samarbete med ett oseriöst byggföretag skapa mycket stora kostnader för entreprenören.

I en presentation om guiden nämns det även att ett mål är att göra det svårare för oseriösa företag att få jobb genom att de just kontrolleras innan avtal skrivs.

Ladda ner i  PDF

Broschyren ”Råd och Tips” går att ladda hem direkt via Sveriges Byggindustriers hemsida. Den är på åtta sidor och laddas ner som PDF-fil på 0,4MB. För att kunna läsa publikationen krävs det att man har en PDF-läsare på datorn. De som inte har det kan ladda hem även det från hemsida då det där finns en länk till den vanligaste PDF-läsaren Adobe Acrobate Reader.

Viktigt för att skapa en sund bransch

I en intervju på hemsidan framgår att broschyrens långsiktiga mål är att skapa en ”sund bransch”. Detta både utifrån att man bidrar till samhället med rätt skatter men även genom att byggföretag börjar inse vilken risk de tar om de anlitar oseriösa företag. En risk som kan resultera i stora kostnader och problem. Problem som kunnat undvikits om man följt de råd som broschyren ger.

12 May 2019

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!