Praktisk information för att bättra på taksäkerheten

Att ha en god taksäkerhet är viktigt och regleras till och med i lag. Sotare, snöröjare och andra som beträder taket ska kunna göra det på ett tryggt vis. Det ställs krav på vissa anordningar och att dessa håller en god standard.

Vilka anordningar som krävs beror på flera saker, där takets höjd ofta är avgörande. Ett höghus i Stockholm har till exempel andra krav på sig än ett mindre bostadshus. Det är ytterst fastighetsägaren som ansvarar för taksäkerheten. Om du är osäker på skicket är det viktigt att säkerställa att anordningar och annat är okej och enligt regelverket.

Olika skyddsanordningar

Det finns flera olika typer av skyddsanordningar som är vanliga att se på tak. Som nämnt ovan kan anordningarna skilja sig något mellan olika hus. Ett tidigare nämnt exempel på detta är att höghus i t.ex. Stockholm och ett bostadshus har vitt skilda krav på sig. Här har vi ett fokus mot bostadshus.

Säkerhetskrok

Något som är grundläggande i att kunna vistas på taket är att det finns en bra plats att fästa sin livlina på. För detta används som regel en säkerhetskrok som monteras på taket. Fästet måste sitta fast mycket bra och vara dimensionerat på så vis att det enkelt klarar att hålla kvar en tyngre person som faller.

Bärläktsteg

Bärläktsteg syns ofta på lägre tak med ganska stark lutning (dock max 45 grader). Dessa är enklare att montera än en takstege och bör kompletteras med en säkerhetskrok (som beskrivs ovan). Bärläktsteg används på hus där fasadhöjden inte överstiger fyra meter. I höghus i Stockholm eller andra större städer bör en takstege finnas för att god taksäkerhet ska kunna garanteras.

Takstege

En takstege har samma funktion som bärläktsteg, men är både större och stabilare. Brukar användas för väldigt branta tak eller för hus där fasadhöjden överstiger fyra meter.

Skyddsräcke

Det finns idag tydliga krav på säkerheten när man ska ta sig upp på ett tak. Dessa krav säger bland annat att ett godkänt skyddsräcke måste finnas vid ev. taklucka, om höjden på fasaden är mellan fyra och åtta meter. Skyddsräcket ska vara minst en meter högt från gåytan och ska innehålla fotlist, överledare och mellanledare.

Snörasskydd

Det är viktigt att ha takets lutning i åtanke när man väljer ett snörasskydd, eftersom snö som samlas på taket kan bli väldigt tungt. Funktionen är att helt enkelt förhindra att snö faller ner över gångpassager, till exempel utanför ytterdörren. Det här är mycket viktigt för fastigheter som står i anslutning till välbesökta gator i till exempel Stockholm, Göteborg och andra städer.

Glidskydd

Glidskydd har man för att stegen ska stå stabilt när taket beträds. Ett glidskydd är ett viktigt led i en god taksäkerhet och är ofta ett krav från sotare. Kravet gäller dock endast om inte taklucka finns.

Om du vill läsa mer om taksäkerhet i Stockholm kan du göra det här: www.taksäkerhetstockholm.nu

 

20 Sep 2017

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!