Pålning – för en stabil grund

Med pålning skapas en stabil grund för olika slags byggen. Det finns lite olika varianter. En fackman kan avgöra vilken som passar bäst i det enskilda fallet.

“Pålning” kan kanske, för den oinvigde, låta som någon medeltida tortyrmetod, men den som tror det tror fel. Det som det handlar om är att med hjälp av pålar förbättra grunden för olika typer av byggen eller anläggningar. Det är en teknik som man tar till när de övre jordlagren inte är tillräckligt stabila för att utgöra pålitlig grund.

Det finns lite olika varianter av pålning, som alla syftar till att skapa en förankring i berg eller mer solida jordlager. Det man kanske tänker på i första hand är användning av betongpålar. Det är en tillförlitlig metod, under rätt förutsättningar.

Pålning med KV-pelare eller stålkärna

Om inte förutsättningarna är de rätta för betongpålning så kan det ibland göras så kallade KC-pelare istället. Det innebär att man borrar så djupt ned i marken som det behövs, för att sedan fylla borrhålet med cement. Vid ytterligare en variant av pålning använder man sig av en stålkärna istället för betong eller cement.

Vilken typ av pålning som passar bäst vid olika förutsättningar är inte så enkelt att veta för den som är lekman. Det behövs både erfarenhet och rätt utrustning för undersökningar av marken, för att ta reda på det. Naturligtvis besitter de som arbetar med pålning den rätta kompetensen både för att avgöra vilken metod som passar bäst och för att genomföra den.

20 Nov 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!