Markentreprenad i Göteborg med all kompetens inom företaget

Markarbetet är en viktig del av all byggnation och måste alltid anpassas efter markförhållandena. I Göteborg är det inte ovanligt att markentreprenaden också innehåller sprängarbeten.

All byggnation börjar med det viktiga markarbetet vilket kan innefatta många olika saker. Detta eftersom markentreprenaden alltid måste anpassas efter de markförhållanden som råder, men också efter vad som ska byggas. Markentreprenad kan förutom en hel del grävningsarbeten också innefatta dränering och sprängning. För att kunna bedöma markarbetes omfattning och göra en projektering måste man först göra en geologisk undersökning. Ska man bygga ett hus eller en större fastighet kan det därför vara en god idé att ta hjälp av en markentreprenör som kan ansvara för hela projektet. I Göteborg finns det exempelvis företag som är specialiserade på markentreprenad och som har civilingenjörer, geologer och sprängtekniker inom företaget.

Man kan inte bara se till pris då man väljer markentreprenad

Markarbetet kan kosta en hel del beroende på dess omfattning men det är främst schaktningens storlek och eventuell sprängning som driver upp priset. Men det kan löna sig att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämföra priser. I och med att markarbetet är så pass viktigt för stabiliteten och kan påverka livslängden på det man ska bygga, måste man även ta hänsyn till erfarenhet och referenser. Detta eftersom ett undermåligt eller otillräckligt markarbete kan leda till både sättningar i marken och översvämningar. Det i sin tur kan göra att fastigheten kan drabbas av fukt och mögelskador. Läs mer om markentreprenad på den här hemsidan: markentreprenadgöteborg.nu

14 Mar 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!