Lev ett säkrare liv

Det finns områden man aldrig bör ta sig an i hemmaprojekt. El är den viktigaste av de områdena. Felkopplingar och installationer kan vara farliga och dyra. Ta hjälp av en behörig elektriker.

Det finns alldeles för många bostäder som har el som inte är godkänd och säker. Ibland beror det helt enkelt på att huset och eldragningen är gammal och föråldrad. De bestämmelser som fanns för femtio år sedan tog inte samma hänsyn till vår säkerhet som de nuvarande. Sedan åldras material. Sladdar och övrig utrustning som var fräscht och fungerande blir spröd och går till slut sönder med åren. En annan vanlig anledning är rent hederligt svenskt slarv. Någon hade inte lust att lägga tid och resurser på att göra rätt. Man valde de billigaste materialen och lösningarna istället för de säkra varianterna. Anledningarna kan vara flera men lösningen blir densamma. Låt proffsen se över dina installationer.

Försäkringspengar och säkrare liv

Det händer inte sällan att bränder uppstår där el inte installerats på rätt sätt. Förutom att detta är uppenbart livsfarligt kan det också få ekonomiska konsekvenser. När ett scenario uppstår med brand och el inblandat önskar och behöver man såklart ersättning från sitt försäkringsbolag. Om det visar sig att brand och skada beror på att elinstallation utförts på ett icke säkert sätt av ej behörig elektriker kommer ersättningen att sänkas eller helt utebli.

De flesta är medvetna om detta fast kanske inte direkt tänker att det är något de själva kommer att drabbas av. När behöver vi mer elektriker? Ett givet tillfälle är förstås nybyggen och tillbyggen. Den som behöver utöka bostadens storlek planerar sällan att låta nytillskottet vara utan el vilket man kan förstå. Ofta kan byggfirman man anlitar låta någon känd elfirma ta den delen. I de fall när det inte är aktuellt behöver man få kontakt med en kompetent elektriker. Det kan också vara läge att se över elen i resten av byggnaden när man ändå håller på.

Hur känner man igen en behörig elektriker?

Det gör man nog inte. De finns i det fördolda och man kan endast hitta dem genom att fråga. På en elfirma ska minst en elektriker ha full behörighet. En icke behörig elektriker kan också installera elen, men då bör en annan med behörighet sedan kommer och inspekterar och godkänna arbetet. Elinstallationer, reparationer och larminstallation, elektrikern är din trygghet för att allt ska fungera korrekt. Säkerheten måste alltid komma i första hand. Läs mer om hur en elektriker kan hjälpa dig på denna sida: https://www.elektrikerstockholm.biz/

10 Aug 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!