Lättillgänglig deponi i Stockholm

Vid alla byggen och rivningar blir det en hel del material över som behöver transporteras bort för deponi. I Stockholm hittar du en lättillgänglig anläggning.

För att bli av med större mängder schaktmassor, betong, asfalt eller lera som blir över när man gräver grunden till byggnader krävs att man har tillgång till en deponi och återvinningsanläggning nära Stockholm. Det krävs också en transportör som kan frakta bort massorna på lastbil.

Det är lätt att ta sig till en deponianläggning för invägning av materialet. Materialet granskas och vägs in av personalen. Det är viktigt att ha en ifylld deklaration som redovisar vilken typ av massor som kommer. Är det förorenat måste det deklareras på ett tydligt sätt för att kunna analyseras och tas om hand på rätt sätt.

Deponi innebär att miljöskadliga ämnen tas om hand och att det som kan återvinnas återvinns

Allt material som kommer in till en deponianläggning sorteras och klassificeras av personal på plats. Schaktmassor får inte blandas med material som betong, tegel, plast, asfalt eller sopor. Stora mängder berg analyseras enligt Stockholms stads vägledning för provtagning. Schakt, jord och blöta massor testas enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer.

Det som kan se ut som oanvändbara, överblivna massor kan på en deponi- och återvinningsanläggning förädlas till användbara material. Det går därför också att köpa förädlat material, exempelvis jord som kan användas till parkanläggningar, golfbanor och andra större ytor. För att få tillgång till deponianläggningen kontaktar man en etablerad transportfirma som sköter både hantering och dokumentation. För mer information se damattsson.se.

13 Jul 2023

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!