Låt ditt hus nå sin fulla potential

Våra hem är för oss en källa till både glädje och bekymmer - valda för att passa oss perfekt men tiden går och livet förändras ständigt. Ibland är det dags för att bygga om och bygga till.

Många av oss kan dagligen glädja oss åt förmånen att äga vår bostad. När denna bostad är en fristående villa finns alla möjligheter till att skapa något annorlunda och något bättre. Det kan vara så att tiden sprungit iväg och behoven ser annorlunda ut än när vi köpte huset. Familjen kanske har blivit större eller mindre eller annorlunda sammansatt. Ibland är det bara en längtan vi vill följa. Den extra boden som ger utrymme åt din hobby eller dina redskap. Gästhuset som tillåter fler övernattande gäster med lite lagom distans. Altanen som ger utrymme för umgänge utomhus. Garaget som gör bilens viloplats lite tryggare och mindre utsatt för väder och vind. Allt börjar som en tanke och en längtan inom dig.

En rimlig planering

Den krassa verkligheten följer tätt i hälarna på dina drömmar. Det är ibland högst osäkert om byggnadsnämndens tankar överensstämmer med dina egna. Bor man inom ett detaljplanerat område gör man bäst i att i ett tidigt skede tala med rätt personer för att få klarlagt vad som får göras utan tillstånd, vad som får göras med tillstånd och vad som inte får göras alls. När presenterar sin dié behöver man ha koll på projektets omfattning, typ av material man tänkt använda och gärna kunna presentera en korrekt ritning. Allt fungerar mycket bättre om man är överens! Redan i detta stadie är det bra att involvera en byggfirma. Dels brukar de ha koll på vad som godkänns och inte, och dels kan de föreslå konstruktioner och material som är rimliga i sammanhanget.

Kvalificerad hjälp ger snyggaste tillbyggnaden

En tillbyggnad bör gå i harmoni med din nuvarande fastighet och alltså inte bestå av en betongklump fastsatt vid ett skirt trähus från 1800-talet. Även här kan förstås byggfirman stoppa din experimentlusta innan byggnadsnämnden skriker i fasa. Det ska du nog vara tacksam för! Om du inte själv är oerhört kunnig med utbildning och erfarenhet i bagaget så är en byggfirma alltså att föredra. Planering, offert, genomförande och slutbesiktning; i byggföretagets trygga famn kan du slappna av och anta rollen som rådgivare. Projektet är ditt och det är din fastighet där du ska bo och känna dig nöjd. Du låter bara andra göra grovjobbet!

26 Jun 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!