Injektering - så räddas betongkonstruktioner

Betongkonstruktioner kan kännas extremt säkra och detta kan leda till problem för villa- eller fastighetsägare. Man tar för givet att det hårda materialet ska vara beständigt och klara alla tänkbara påfrestningar. Sant är att betong är ett hårt material som klarar av att bära enorma tyngder. Lika sant är dock att betong kan visa sig ha stora brister - något som kan komma av en undermålig gjutning eller av att det åldrats på ett sämre sätt.

Hur mår betongplattan under ditt hus, hur ser de bärande betongväggarna ut och hur är egentligen skicket på de underliggande betonggolven i era fastigheter? Ser man exempelvis till betongkonstruktioner som ligger under jord så utsätts sådana för enorma påfrestningar.

Om problem finns i form av sprickor och håligheter så kan detta innebära att vatten och fukt letar sig in - det kan skapa frostsprängningar och det kan även leda till att andra delar av konstruktionen drabbas av rostangrepp. Vill det sig riktigt illa så kan det bli så att detta leder till att betongen inte längre klarar av att bära den tyngd som den utsätts för. Detta kan leda till allvarliga sättningsskador som blir kostsamma att åtgärda - om det ens är möjligt.

Anlita specialister på injektering

Vikten av att kontrollera betongkonstruktioner och åtgärda problem i tid är således stor. En åtgärd som vanligen används handlar om en injektering. En injektering - och här förenklar vi förloppet då det i grunden handlar om ett väldigt komplext projekt - innebär att man borrar små hål i konstruktionen och att man därefter fyller i ett material som stelnar i dessa hål.

Resultatet blir att alla håligheter, sprickor och skador bli tätade och att man återigen får en hållbar och stabil konstruktion. Injektering räddar, helt enkelt, en betongkonstruktion från att falla ihop. Tillvägagångssättet kan jämföras med en relining som sker istället för ett stambyte. Även där sprutas material in och tätar igen håligheter. En annan detalj som sammanfogar en relining och en injektering är att det material som används kan vara epoxiplast. Vid en relining är det nästan legio, men vid en injektering kan även andra material såsom lättbetong användas.

Vilket material som används i samband med en injektering är också avgörande för resultatet och detsamma gäller för utförandet. Vilket leder oss till det viktigaste: en injektering bör ske av specialister och där man, helt enkelt, anlitar ett företag som har lång vana och god erfarenhet av detta komplexa projekt. Väljer man ett företag lite på måfå så kan resultatet bli undermåligt och inte hålla den kvalitet man har rätt att förvänta sig. Ta dig tid att undersöka vilka företag som finns, hur länge de varit verksamma samt vilka referenser de har. Det ger dig goda möjligheter att få en professionell injektering utförd - en av den kalibern att den kan rädda konstruktionen.

Läs om speciallister på injektering.

25 Apr 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!