Hur skapar man ett komplett brandskydd?

Brandskydd är ett komplext begrepp som består av många delar. Arbetet med att åstadkomma brandskydd är både förebyggande och aktivt. Arbeta proaktivt och spara både liv och resurser.

Ur brandsäkerhetssynpunkt borde kanske alla byggnader vara helt nyuppförda. På så vis kunde samtliga moderna uppfinningar och krav uppfyllas till punkt och pricka. Den situationen kommer aldrig att uppstå dock. Det är heller inte direkt önskvärt ur andra synvinklar som exempelvis historia och estetik.

Däremot är det viktigt att vi alla gör allt vi kan för att anpassa även äldre byggnader till modern brandskyddsstandard. I en sådan situation kan man som fastighetsägare har god nytta av att gå igenom byggnaden ifråga med en expert vid sin sida. Med rätt hjälp och med rätt åtgärder kan vi åstadkomma en betydligt mer brandsäker byggnad. Det är till gagn för alla, såväl boende och hyresgäster som försäkringsbolag och såklart dig själv som ägare.

Vad krävs av ett modernt brandskydd?

Ett förebyggande brandskyddsarbete startar redan då man planerar ett bygge. I de fall då detta inte är möjligt får man arbeta vidare utifrån de givna förutsättningarna. En bärande princip i modernt brandskydd handlar om celler. Begreppet betyder enkelt uttryckt att man genom en rad åtgärder försöker förhindra att eld sprids från den del där den startat till andra delar av en fastighet. Idag är detta en naturlig del av den planering som sker då man ritar, konstruerar och bygger hus.

Brandtätning handlar om att det alltid finns förbindelser mellan olika delar av en byggnad. Det handlar om saker som balkar, kablar och rör. System för ventilation och telefoni och data samt de material som använts för att uppföra byggnaden går oftast genom flera, rentav många, av byggnadens utrymmen. Speciella åtgärder behövs därför för att förhindra att rökgaser sprids via dessa vägar.

Brandtätning förhindrar spridning och förlänger tiden för släckning och evakuering

De åtgärder man väljer att vidta kan vid ett senare tillfälle förhindra en större brand och även skador och dödsfall. Vid brandtätning använder man speciella material, framtagna för att vara brandtäta och för att täta utrymmen kring genomgående strukturer. Det handlar om fogmassa som består av till exempel gips, akryl eller grafit. Typen beror på vad som fungerar med tanke på vad för sorts material som finns i de installationer som bryter brandceller. En genomgång av din fastighet avseende brandskydd är den vettigaste investeringar du som fastighetsägare kan göra. Givetvis ska genomgången sedan följas upp och samtliga åtgärder genomföras!

30 Sep 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!