Högtrycksspolning i Stockholm – håll rören rena

Ett utmärkt sätt att undvika problem med skador i avloppsrör är att låta rengöra dem regelbundet. Anlita en firma som utför högtrycksspolning i Stockholm.

Du är anställd som fastighetsskötare i ett bolag som äger flera hyreslägenheter. Om du upptäcker skador i exempelvis trapphus, tvättstuga och sophus, åtgärdar du det omedelbart. Men hur förhåller det sig med skador och slitage på avloppsrör? Den typen av skador blir du inte varse förrän hyresgästerna börjar klaga.

De hyreshus du sköter är byggda i början av 1950-talet. Om husens avloppsrör kunde tala, skulle de klaga över allt som hänt dem under sjuttio års tjänst. De har fått ta emot matavfall med mängder av fett som bildat proppar i rörkrökar och skarvar. Några hyresgäster har löst proppar med kaustiksoda som gett rören frätskador. Och vad som spolats ner i toaletten vill rören inte ens nämna.

Högtrycksspolning i Stockholm – inspektera och spola

Du tänker ta itu med fastigheternas avloppsrör. Du vill helst inte byta dessa gamla trotjänare utan istället kontrollera hur de mår och därefter vårda dem. Av din fastighetsägare får du tillåtelse att kontakta en firma som kan utföra effektiv högtrycksspolning i Stockholm. Det första steget är att inspektera rören och fotografera dem med hjälp av en specialkamera.

Du får en dokumentation som visar om och i så fall var det finns skador på rören. Bara på några ställen behöver rören bytas. När reparationen är utförd kommer avloppssystemet att bli rengjort med högtrycksspolning. Nu slipper du klagomål från hyresgäster och din fastighetsägare undviker framtida stambyten.

9 Dec 2022

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!