Har ditt hus i Stockholm för hög radonhalt

Det finns faror som syns och känns och som man därmed också snabbt kan åtgärda. Sitter det en spik i golvet så drar man upp den, börjar en lampa hänga på ett oroväckande sätt – ja, då stärker man upp den och om det exempelvis skulle börja lukta väldigt konstigt i huset så skulle man agera genom att kontakta ett lämpligt företag (exempelvis inom mögelsanering). Det här är givet – potentiella faror och saker som riskerar att skada oss på ett eller annat sätt åtgärdar vi så fort de uppkommer.

Men: det finns även faror som inte syns och som heller inte känns; men som ligger kring oss hela tiden och som definitivt har potential att åsamka oss tar skada. Ett tydligt exempel på detta gäller radon och för höga halter av detta skadliga ämne i huset. Näst efter cigaretter så är nämligen radon den största anledningen till lungcancer och – här kommer det värsta: det finns en sannolikhet att just ditt hus har för höga halter av radon.

Från den Svenska Strålmyndigheten så räknar man nämligen med att ungefär 400.000 hus i Sverige har radonvärden överstigande 200 BQ/kubikmeter. Av dessa har man upptäckt ungefär 40.000 och i ca 25.000 av dessa så har en radonsanering genomförts. Mycket arbete återstår således.

Hitta rätt företag för din radonsanering

Hur vet du då att ditt hus i Stockholm har för höga halter radon? Jo, först och främst så måste du boka in en tid för en radonmätning. Denna mätning sker – via små dosor (du påverkas inte av dessa) – under en period om minst två månader och mellan 1:a oktober och 30:e april (eldningssäsongen). Att en radonmätning tar så pass lång tid beror på att man måste säkerställa att en eventuell hög halt inte beror på exempelvis ventilation, temperatur eller vilken tid på dygnet det handlar om. Samtliga dessa är nämligen faktorer som påverkar radonhalten och den längre mättiden ger således ett mer rättvist och korrekt resultat.

Om nu ditt hus i Stockholm skulle visa sig ha för höga halter radon; halterna överstiger 200 bq/kubikmeter – innebär då detta att det är kört, att ni måste flytta och huset är bortom räddning? Definitivt inte. Som vi nämnde ovan, det är möjligt att genomföra en radonsanering och där man sänker halterna till en lämplig nivå.

Det är således steg nummer två: de första du gör är att boka in en tid för radonmätning och därefter – om det är nödvändigt – så bokar du in en radonsanering av ett företag i Stockholm. Här ska du dock veta att det finns några stycken att välja på och att kostnaden för en radonsanering är varierande dem emellan. En undersökning kan således löna sig sett till priset.

Viktigast är dock att den radonsanering du beställt verkligen ger resultat och vi tänkte därför rada upp några punkter som du kan ha i åtanke då du står inför att anlita ett företag för din radonsanering:

 

  • Medlem i Svensk Radonförening? Den här punkten är en kvalitetsstämpel och innebär att de anställda hos företaget genomfört utbildningar hos Svenska Strålskyddsmyndigheten.
  • Erbjuder man fast pris? Det är en klar fördel för dig.
  • Följer man upp sitt utförda jobb? Vikten av uppföljning efter en radonsanering ska inte underskattas. Vad händer om halterna av radon stiger? Se till att företaget inkluderar en uppföljande mätning och att du får garanti på jobbet.
  • Se till att använda rot-avdraget. Det ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Läs mer om Radonsanering på http://www.radonsaneringstockholm.biz/

9 Dec 2016

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!