Grunden för ett lyckat husprojekt

Att köpa ett hus är ingen konst men att bygga ett är desto mer komplicerat. Både budget och planering måste göras noga. Det är många viktiga beslut att fatta innan drömhuset står där.

Grunden för ett lyckat husprojekt är planering och ganska så mycket tålamod. Det gäller först att hitta den optimala tomten och att dessutom sen få tillstånd att bygga där. Det är inte heller säkert att det är möjligt att bygga på tomten men detta kan Stadsbyggnadskontoret ge er svar på. Det tillkommer alltid en massa extra kostnader förutom material och arbetskostnader. Det är lätt att glömma dessa då man räknar på sin budget för husbygget men det är viktigt att räkna med dem. Det är kostnader som exempelvis bygglov, markundersökning, gatuutbyggnad, anslutning till vatten, avlopp och el. Kanske måste man gräva egen brunn och avlopp om man inte kan ansluta till det kommunala nätet?

Ett väl utfört markarbete gör att huset står stadigt i många år

Den geometriska undersökningen eller markundersökningen är av största vikt innan själva bygget kan påbörjas. Den talar om vad som finns i jorden där huset ska stå men berättar även om lutningar och avstånd och hur mycket jord och sten som måste fraktas bort. Denna undersökning görs innan det viktiga markarbetet påbörjas. De flesta anlitar en firma specialiserad på markarbete inför husbygget. Detta för att det är ett tungt arbete som dessutom kräver rätt kunskap. Ett bra markarbete är av största vikt annars kommer inte huset eller det som byggs ovanpå att stå stadigt. En markentreprenör gräver och fraktar bort matjord och sten så att man kommer ner på rätt djup och gör sen marken slät där huset ska stå. Det händer även att markentreprenören måste spränga bort sten eller berg.

Dränerande material som grus packas hårt där betongplattan ska gjutas

Själva dräneringen är A och O då man bygger ett stadigt hus. Innan man kan gjuta betongplattan packas grus och makadam hårt med hjälpa av speciella maskiner. Detta är ett tidskrävande arbete och det går åt en hel del grus och makadam innan marken är helt platt. Gruset gör att vatten lätt passerar och inte skadar huset. Markentreprenören bygger även upp med dränerande material runt själva huset så att avrinningen av vatten blir optimal och rinner från huset och inte mot. I arbetet ingår även att gräva för vatten, avlopp och el. Markarbetet är själva grunden och helt avgörande om det ska bli ett lyckat husprojekt.

19 Apr 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!