Förr eller senare behövs en fasadrenovering

Är du lycklig ägare till ett putsat hus? Glöm inte kolla standarden på husets fasad. Dags att byta kulör? Prata med kunniga hantverkare om behovet av underhåll och renovering av utsidan.

Många drömmer om ett hus med tegel eller puts på utsidan. Det är vackert och ofta är planlösningen bra, med hörnrum och mycket ljus. Inte sällan ligger den här typen av bostäder på äldre tomter med uppvuxen trädgård, vilket också är ett stort plus. Naturligtvis har det byggts stenhus under alla tider och det är ett byggnadsmaterial som är aktuellt i nyproduktion också. Självklart är materialet lättare att leva med än målat trä, men då och då bör du ändå ta en titt. Inte minst för att kunna planera för en renovering i tid. Väder och vind, men också utsläpp från trafik eller industrier påverkar hållbarheten.

Lär dig lyssna på fasaden

En duktig och erfaren murare vet hur det låter när putsen håller på att lossna. Det kan verka märkligt, men är sant. Ljudet uppkommer eftersom det är luft innanför det yttersta skiktet. I bästa fall räcker det med att laga just det skadade området, är det större delar av fasaden som rasat kanske det är lika bra att ta hela väggen eller huset. Ofta är det fukt och frost som skapar problem. Om du vet med dig att taket läcker eller stuprännan har lossnat är det hög tid. Ta hem någon som kan fasadrenovering för att få en bedömning. Då får du hjälp med det akuta, men också en uppfattning om hur du ska underhålla kåken för att undvika liknande situationer i framtiden.

Puts har olika egenskaper

Det första steget när en skada på fasaden ska lagas, är att avgöra vilket puts som använts tidigare. Tyvärr finns en lång rad historier om när man valt fel och fått börja om igen. Anledningen är att olika puts har olika hårdhetsgrad. Man brukar prata om cement-bruk, kalk-bruk eller en mix av de båda. Cement-typen är den hårdaste och bör inte användas på en kalkyta. Kalkputs är lätt att finfördela, blir nästan som mjöl mellan fingrarna. Typen av färg har också betydelse. Det är viktigt att du pratar om renoveringen i förväg, men någon som kan saken. Red ut om du bör använda organiska eller oorganiska ytskikt på ditt putsade hus. Om du tar hjälp första gången, kan du kanske göra jobbet själv nästa gång.

27 Apr 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!