Fönsterrenovering är slitsamt

En fönsterrenovering kan vara både kostsam och tidskrävande. Det är oftast ett slitsamt jobb som kräver allt från kunskap till tålamod. Därför är det smartast att anlita en hantverkare.

Att renovera gamla fönster kan bli både kostsamt och slitsamt om det inte görs på rätt sätt. Med gamla fönster menas det i det här fallet träfönster som fortfarande förekommer relativt ofta i byggnader, hus och villor. Först och främst börjas det med rengöringen. Gamla tätningslister, alger och mögel tas bort. Sedan följer skrapning för att avlägsna den flagnande färgen, men även för att slipa ytan jämn. Steg nummer tre är att grundmåla när träet har torkat. Om kittet har spruckit, byts det ut. Sista arbetsmomentet är målningen som oftast görs i två omgångar. Är det nu så att fönstren är av PVC, så gäller helt andra arbetsmoment vid renovering. Oftast byts ramarna eller fönsterglasen ut mot mer energieffektiva sådana. Hur en renovering fortlöper beror helt och hållet på fönstertyp och ursprungligt fönstrets skick.

Att renovera själv eller att söka hjälp?

Om du har erfarenhet inom fönsterrenovering så är det bäst att anlita en specialist. Vissa arbetsmoment vid renovering av träfönster kan visserligen skötas av en person utan någon kompetens, såsom skrapning och målning. Men det är lätt hänt att det blir fel. Därför är det alltid smartast att anlita en hantverkare. Reparationer av PVC kräver däremot alltid kvalitativ hjälp då det oftast handlar om ram-, och fönsterbyten som man inte kan utföra själv.

Totalrenovering sparar pengar

Anledningarna till att göra en fönsterrenovering är många då den främsta är uppvärmningskostnader. Att isolera gamla träfönster och avlägsna onödigt tvärdrag leder till bättre inomhusklimat och självklart till lägre kostnader för uppvärmning. Att spara pengar genom att förbättra isoleringen på dina fönster kan idag göras på olika sätt. Det första som du bör ta hänsyn till är vilka typ av fönster du har och vilket skick de är i. Modernare fönstertyper ger en möjlighet att byta ut fönstren mot energiglas som garanterar lägre uppvärmningskostnader under höst -, och vinterhalvåret. PVC-ramarna är det perfekta exemplet för scenariot som just beskrevs. Ramarna förblir desamma men glasen byts ut mot energiglas. Dessa i kombination med de energisnåla ramarna gör den perfekta isoleringen. Självklart, går det att få samma effekt med äldre modeller, men dessa kräver en mer djupgående renovering och utbyte av flera befintliga delar. En fönsterrenovering kan vara kostsam men brukar löna sig i längden just tack vare de energibesparingar som den leder till.

14 Aug 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!