En husbesiktning: Fördelar för både köpare och säljare

En husbesiktning är en viktig process både för dig som funderar på att köpa eller sälja hus. Det är ett steg som gynnar både säljaren och köparen och kan upptäcka eventuella fel och brister i huset innan en försäljning genomförs.

Fördelarna med en husbesiktning

En husbesiktning har betydande fördelar för både säljaren och den blivande köparen. Genom att genomföra en besiktning kan man förebygga potentiella tvister efter en avslutad affär, om eventuella fel eller skador upptäcks på huset. Det kan röra sig om allt från mindre avvikelser till mer omfattande problem. Genom att beställa en husbesiktning försäkrar sig köparen om att allt är i ordning innan köpet genomförs – något som är av stor vikt.

Husbesiktningen steg för steg

En certifierad besiktningsman kommer och utför besiktningen av huset. Personen samlar in relevanta dokument om huset och ställer frågor till husägaren om eventuella skador eller genomförda renoveringar. Därefter kontrolleras taket, vindsutrymmen och källare för att upptäcka eventuell fukt eller mögel – något som ofta påträffas vid en husbesiktning. Efter en noggrann genomgång sammanställs all information i ett besiktningsprotokoll. Det ger både husägaren och köparen insikt om vad som är i gott skick och vad som eventuellt behöver åtgärdas för att undvika framtida skador.

För säljaren: Trygghet och förtroende

För säljaren ger en husbesiktning trygghet och förtroende. Genom att presentera ett besiktningsprotokoll kan säljaren visa att huset är i gott skick och att allting är transparent. Detta kan öka köparens intresse och göra försäljningsprocessen smidigare. Genom att tidigt upptäcka eventuella brister har säljaren möjlighet att åtgärda dessa och därigenom öka värdet på fastigheten.

Som köpare är en husbesiktning en investering i framtiden. Genom att få insyn i husets skick kan köparen undvika obehagliga överraskningar och kostsamma reparationer i efterhand. Besiktningsprotokollet ger köparen förhandlingsutrymme, då eventuella brister kan användas som grund för prutning av köpesumman. Det ger också en möjlighet att bestämma sig för om man vill gå vidare med köpet eller inte, beroende på besiktningens resultat.

30 Sep 2023

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!