Dags för en fasadrenovering?

Det väder som vi har i Sverige är nyckfullt. Vi har varma somrar, vi har iskalla vintrar och vi har en vår och en höst där solen kan skina ena dagen för att i nästa ersättas av ett ihållande spöregn. Det är också en del av tjusningen med Sverige; vi har verkligen fyra årstider där alla har sin egen lilla unika charm.

Men, väderomslagen påverkar också negativt - någots om främst kan synas på våra hus och fastigheter. Varje villa och varje hus har ett lager som finns för att skydda huskroppen. Det kan handla om tegel, det kan handla om puts eller om färg - samtliga fungerar för olika typer av hus och samtliga har fina egenskaper. Men, samtliga drabbas också av ett naturligt slitage och behöver därför också, med jämna mellanrum, ses över och repareras.

Om du äger en villa i Stockholm vars fasad är av trä så kommer detta att innebära att du målar om fasaden. Att måla om är mer än bara en estetisk handling; det handlar om en typ av fasadrenovering. Skulle din villa vara byggd av tegel eller ha puts på fasaden så brukar detta ofta innebära att din fasadrenovering kräver mer professionell hantering - av den enkla anledningen att det är material som är svårare att hantera som lekman.

Ta professionell hjälp med din fasadrenovering

Vi kan säga att din villa är av puts och att du börjat upptäcka sprickor lite här och var på fasaden. Dessa sprickor ger dig en tydlig signal om att det är dags att agera och anlita ett företag för en fasadrenovering. Om du skulle ignorera dessa sprickor så kan de leda till värre saker. Dels så kan det innebära att vatten tar sig in mellan puts och hus; vatten som kan frysa och leda till en frostsprängning då det tinar. Den innebär att större sjok av puts lossnar och faller ner.

Här ska vi även peka på olycksrisk och ditt ansvar som husägare. Om någon skulle träffas av puts och göra sig illa som en följd av detta så ligger det på ditt ansvar. Den frågan kanske inte är så vanlig för en villaägare i Stockholm - men om man tänker på fastigheter i centrala delar och det faktum att dessa ofta är putsade så kan man förstå att en fastighetsägare måste ta den frågan på ett stort allvar.

En annan sak som sprickorna och vattnet kan leda till om de inte åtgärdas genom en fasadrenovering är mögelskador, rötangrepp och en försvagad huskonstruktion som en följd av detta. Kort och gott: vänta inte för länge med att genomföra en fasadrenovering - även om det bara handlar om några få sprickor. Dessa blir också billigare att åtgärda.

Som vi sa dock: du kommer att behöva professionell hjälp med detta. En bra sak att använda sig av som måttstock är att företaget du anlitar använder sig av naturmaterial då de åtgärdar problemen. Många företag verkar ha övergett den beprövade metod som innebär att man använder sig av exempelvis kalk. Vår erfarenhet säger att de syntetiska material som istället används ger sämre effekt och att de också har ett problem i att fukt kan komma att stängas inne; det kan i sin tur leda till att putsen ånyo spricker.

Mer om fasadrenovering: https://www.fasadrenoveringstockholm.net

22 Mar 2019

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!