Boka tid för en radonundersökning

I Sverige räknar man med att 250.000 villor har för höga halter av radon i sig. Då radon varken syns eller luktar så innebär det att många svenska familjer lever i en riskzon. Radon är, näst efter cigarettrökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Hur ser det ut i din bostad? Boka in en tid för en radonundersökning och få ett tydligt svar.

Radon kommer primärt från två stycken källor. Byggmaterial eller från marken. Det senare är absolut vanligast; markradon är något som drabbar flest hus. Detta innebär att radon från marken tränger in i bostaden och här kan man se att åtgärderna för att lösa problemet ofta handlar om att täta till grunden. Kompletterar man den tätningen med radonsug eller en så kallad radonbrunn så blir luften renare och fri från de höga halterna av radon- och radondöttrar som andas in och sätter sig i våra lungor.

Vid radon i byggmaterial så handlar det nästa uteslutande om blåbetong - ett material som inte används idag; men som var vanligt mellan åren 1929-1975 (ibland längre in på 80-talet). Blåbetong avger radon konstant och här är lösningen att öka på ventilationen i huset. En tumregel är nämligen att dubblerat insläpp av luft genom ökad ventilation kan halvera halterna av radon. Det ger effektiva lösningar.

Vi ska även peka på en tredje källa i form av vattenburen radon. Detta är ovanligare och syns primärt om man borrat efter en egen brunn. Har du det så bör du också genomföra en radonundersökning.

Radonundersökning ger svar och möjlighet till sanering

Det första steget är att anlita ett företag för en radonundersökning. Vid en mätning av radon så måste man använda sig av auktoriserat material - av SWEDAC - och mätningen i fråga ska ske under en viss period. Mellan 1:april och 30:e oktober så infaller den så kallade eldningssäsongen och det är under denna period som en radonundersökning ger de mest exakta svaren. Gränsvärdet för hur mycket radon som får finnas i en villa ligger på 200 Bq/m3 och som vi nämnde ovan så är det inte ovanligt att den gränsen överskrids.

Skulle en mätning och en radonundersökning visa på att din villa de facto har ett för högt gränsvärde så är det ingen katastrof. Först och främst: det kostar pengar att både undersöka och åtgärda radon. Men, det handlar om en ren investering i den egna hälsan.

Undersökningen påverkar dessutom inte vardagen på något sätt. Instrumenten som används placeras ut på platser i bostaden där de inte syns och då de dessutom är väldigt små till formen så märks de knappt överhuvudtaget. Det handlar inte om större maskiner som lever om och blinkar.

Ansökan om radonbidrag innan sanering

Idag kan man ansöka om radonbidrag. Det innebär att du som privatperson kan söka ekonomisk stöd i händelse av att en radonundersökning visar på halter högre än 200 Bq/m3. Viktigt att påpeka är att radonbidrag handlar om sanering - inte undersökning - och att man ska lämna in sin ansökan till boverket innan saneringen äger rum. Storleken på ett radonbidrag ligger på maximalt 50% av 25000 kronor.

Det viktiga är att man agerar. Misstänker du radon i ditt hem så finns det ingen anledning att vänta - ingenting gällande radon blir bättre av sig självt. Det är bara att boka in en tid för en radonundersökning och utifrån svaret på denna vidta lämpliga åtgärder.

20 May 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!