Betydelsen av en välfungerande ventilation i Stockholm.

Ventilation i Stockholm – är det dags att se över den? Hur vet man att ventilationen fungerar som den ska? Har du ordning på ditt ventilationssystem?

En god ventilation är en förutsättning för ett trivsamt hem, såväl som en behaglig kontorsmiljö. Vare sig det gäller din bostadsrätt, villa eller större fastighet är boningens luft av största vikt för en skön inomhusmiljö. Många ser på frisk luft som en självklarhet som de inte ägnar någon extra fundering över. Ofta tänker man inte på hemmets eller lokalens ventilation förrän det redan är för sent. En ofullständig ventilation är något som man märker av extra mycket i städer och tätorter med mycket utsläpp – i städer som Stockholm är det speciellt viktigt att hålla koll på sin ventilation. Utan regelbunden besiktning riskerar du både fuktskador, mögel och andra föroreningar i inomhusmiljön, vilket i sin tur kan komma att påverka den personliga hälsan negativt.

Hur vet du att det är dags att se över fastighetens ventilationssystem?

En dåligt ventilerad lokal kan ta sig uttryck på flera olika sätt och vis. De tydligaste tecknen på detta kan vara immiga fönsterrutor, fuktiga badrum och mögliga källarutrymmen. Ett ofullständigt ventilationssystem kan även yttra sig genom fysiska krämpor, såsom trötthet och tung, rasslig andning. I allra värsta fall kan fastigheten drabbas av förhöjda halter av det cancerframkallande ämnet radon. Det finns kort sagt många anledningar till att hålla koll på att ventilationssystemet fungerar som det ska. För att förebygga de olika riskerna finns lagen OVK, som står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll. Lagen är till för att regelbundna kontroller av bostäder och fastigheter görs. Kontrollen ska utföras var 3:e eller 6:e år, beroende på vilken typ av ventilationssystem man har. Bor du dock i ett mindre hus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning krävs bara en besiktning.

Hur får man koll på sin ventilation?

Bra luft och välventilerade lokaler är alltså mycket viktigt. Genom att se efter sin ventilation och se till att regelbunden service utförs så minskar man riskerna för allvarliga problem. Men att installera, besiktiga eller se över sin ventilation i Stockholm är ingenting man gör själv. För det krävs någon med kompetens och erfarenhet som kan se till att allt går till på rätt sätt. Vare sig du har problem med ventilationssystemet eller är i behov av service, eller en OVK- besiktning, så behöver du ta kontakt med en specialist.

14 Apr 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!