Att anlägga och att bygga

Inga byggen kan startas utan markarbeten. Ett korrekt utfört markarbete är en nödvändig förutsättning för en korrekt utförd byggnation och kan förhindra katastrofer, stora och små!

Byggen pågår hela tiden, ändå är de oftast utanför vårt medvetna synfält. När de kommer i vägen för något vi gör - kör bil eller annat - vaknar vi och ser. Byggen och anläggningar ger oss vägar och byggnader, bland annat. Som med det mesta blir inte resultatet bättre än det arbete man lägger ner och ett korrekt skött och utfört markarbete är det som avgör hur resten kommer att bli. En ny väg är otänkbar utan rätt uträkningar som sedan omsätts och utförs och ger en grund som ska hålla i stort sett för alltid. En byggnad där människor ska vistas kan aldrig bli säker utan yrkeskunnande och engagemang från den som skapar grunden.

Vad räknas in i begreppet?

Om vi tänker oss en byggnad som exempel är det ganska självklart att utgrävning och dränering är stället där man börjar. Beroende på hur marken ser ut kan det också bli tal om sprängning innan något annat kan färdigställas. Man önskar en plan yta som dessutom är stabil. Det behövs plats inte bara för en husgrund utan för ventilation, el, VA och en del annat. Det tar plats, det kräver organisation och kunnande. De olika momenten behöver utföras i en bestämd ordning. I vissa fall kan också rivning förekomma i samband med markarbeten, till exempel om det på platsen finns strukturer sedan tidigare. Platsen avgör om det är mest utgrävning eller mest sprängning som behövs men vanligen handlar det naturligtvis om bådadera.

Fortsättning följer

Då ett effektivt och framgångsrikt projekt grundats är saken ganska långt ifrån klar. Däremot kan man känna sig trygg och nöjd med att det går att bygga vidare på det solida arbete som utförts. Vad är nästa steg? I den värld där markarbeten utförs finns också en hel del efterarbeten och så kallat finlir. När en byggnad är klar är få nöjda med att den ligger i en obearbetad lerhög där man får vänta några år på grönska och då i form av ogräs. Det behövs plattsättning, stenläggning, asfalt. Med hjälp av markarbeten har vi sedan åstadkommit inte bara en byggnad utan också en välfungerande och estetiskt tilltalande utemiljö. Gångar och grönytor, ytor där bilar och andra fordon kan köras och stenläggning och plattsättning där människor kan sitta och småhuttra under vår korta svenska sommar.

26 Feb 2020

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!