Asbest - vilka material innehåller det farliga ämnet?

Asbest är ett byggmaterial som tidigare var vanligt förekommande på grund av dess hållfasthet och isolerande egenskaper. Dock har man senare upptäckt att det är mycket farligt för hälsan och kan orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer.

I detta inlägg kommer vi att titta närmare på vilka material som kan innehålla asbest samt hur man på ett säkert sätt hanterar det farliga ämnet.

Asbest - Ett farligt material som kan orsaka allvarliga sjukdomar

Asbest är ett material som användes i byggindustrin på grund av dess hållfasthet och isolerande egenskaper. Det är även känt för att ha brandskyddande egenskaper och användes därför även i ventilationsanläggningar och soprum. Men efter att man upptäckte att asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer och mesoteliom har användningen av materialet minskat drastiskt. Ämnet är mycket farligt att hantera då det vid felhantering kan frigöra små fibrer som sedan flyger runt i luften och är lätta att andas in.

Vilka material kan innehålla asbest?

Asbest kan finnas i många byggnadsmaterial som exempelvis tak, fasader, rör, värmepannor, kakelfog och underskikt till plastmattor. Det är dock inte alltid lätt att identifiera om ett material innehåller asbest då det inte syns på ytan. Därför kan det vara farligt att själv börja riva eller hantera byggnadsmaterial utan att först ha undersökt om det innehåller asbest.

Ska man hantera asbest krävs rätt kunskap och skyddsutrustning

Ska man riva eller hantera asbest krävs rätt kunskap och skyddsutrustning för att inte utsätta sig själv eller andra för farliga partiklar. Enligt lag måste de som arbetar med rivning eller hantering av asbest ha gått en särskild asbestutbildning för att lära sig om ämnets tekniska egenskaper samt vilka hälsoeffekter det kan ha. I utbildningen lär man sig även hur man på ett säkert sätt hanterar asbest samt vilka skyddsåtgärder som krävs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

4 Jun 2023

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!