Behöver du fasadrenovering i Stockholm?

Alla hus har en fasad som slits av naturen; något som blir självklart då det också är den primära uppgiften. taket och fasaden har sin yppersta funktion i att skydda husets konstruktion mot allehanda attacker från omgivningen; vi kan här räkna snö, regn, vind, sol och avgaser som exempel på sådana. 

“Fasaden utgör det yttersta skyddet för hela husets konstruktion. Tillsammans med taket så är fasaden de viktigaste områdena på huset att hålla koll på. Då och då kan en fasadrenovering krävas“ 

Dessa medför att man som husägare med jämna mellanrum bör se över i vilket skick fasaden och taket befinner sig i - om man inte gör så; ja, då kan det i slutändan komma att handla om en ganska dyr nota. Det är alltid bättre att underhålla allt eftersom än att stå där och se att ett mer omfattande ingrepp måste göras - exempelvis då i form av ett takbyte. 

Vi ska här titta lite närmare på fasaden och underhåll av en sådan genom en fasadrenovering. För; det är ett lite bortglömt område - oavsett vilken  typ av fasad det än må handla om. Har du en träfasad, en fasad av puts eller en fasad av tegel så står alla dessa emot attacker från naturen lite olika och de har också olika livslängd. Det medför att även en fasadrenovering måste genomföras vid lite olika tidsintervaller. 

En fasad i trä kan du göra på egen hand

Ser man till exempelvis en träfasad så brukar sådana vara lite lättare att sköta om än vad exempelvis en putsad fasad är. En fasadrenovering vid en träfasad brukar innebära att man målar om huset i fråga; färgen utgör det skyddande lager som ger träet en längre hållbarhet och som gör att fukten stängs ute. Ett målarjobb kan de flesta privatpersoner göra på egen hand - där krävs det inga speciella verktyg vid en fasadrenovering; även om vi ska trycka på att man måste välja rätt typ av färg för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Professionell hjälp vid puts och tegel ett måste

Ser man till en putsad fasad och en fasad av tegel så blir vikten av professionell hjälp vid en fasadrenovering mer påtaglig än vid trä. Det krävs ofta speciella verktyg och speciella metoder för att underhålla sådana typer av fasader. Faran med att utföra en fasadrenovering på egen hand är att man kan missa viktiga moment och att man använder sig av sämre typer av material. 

“En fasadrenovering med fel verktyg och fel metodik kan vara förödande. Fukten kan stängas in under putsen och så småningom sprängas eller skapa en fuktskada. Rådet är att man anlitar professionell hjälp vid en putsad fasad“ 

Har du en putsad fasad på din villa i Stockholm och genomför en mindre fasadrenovering där du använder dig av syntetiska material snarare än kalkbaserade sådana - ja, då kan du skapa värre problem på sikt där mögel, fuktskador och sprickor kan uppstå. Detta som en konsekvens av att putsen inte får andas. Ett litet exempel på hur del det kan bli om man inte anlitar professionell hjälp vid en fasadrenovering i Stockholm. 

Att vi nämner just Stockholm som exempel är ingen slump. Där finns nämligen ett problem som inte finns på samma påtagliga sätt i mindre städer - nämligen avgaser. Avgaser förfular dels fasader (här kan man anlita en firma inom fasadtvätt) och dels så nöter gifterna på ytan. Låter man det går för långt så kan det påverka hela husets konstruktion och börja nöta sig in i huskroppen. Därför bör man vara mer vaksam om man har en villa i Stockholm; där kommer en fasadrenovering att krävas lite mer frekvent än för en husägare i en mindre stad med mindre avgaser i omlopp. 

9 Jan 2018

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!