År 2016 minskade ROT-avdraget för första gången i Stockholm

Sedan ROT-avdraget infördes har antalet personer som utnyttjat avdraget ökat år från år – fram till 2016. Detsamma gäller den totala summa som betalats ut i ROT-avdrag till de byggföretag som genomfört tjänsterna. Fram till 2016 ökade det kraftigt varje år men detta år genomfördes ett tydligt trendbrott. Ett trendbrott som har flera olika orsaker.

Ökning och fokus på Stockholm

ROT-avdraget får genomföras på renoveringar och tillbyggnationer. Det gäller därmed samtliga hantverksyrken så som målare, snickare, rörmokare osv. De större jobben brukar genomföras av byggföretag som erbjuder totalentreprenad vilket gör att man lite förenklat kan säga att ROT-avdraget främst gäller byggföretag.

I Stockholms län var det 53 642 personer som utnyttjade ROT-avdraget år 2009. Detta med en gemensam summa på ca 840 miljoner. Bara året efter var det drygt 176 000 personer och värdet var nu upp på 3,3 miljarder. Som mest var det 2015 då 266 558 personer utnyttjade rätten till skattereduktionen till ett totalt värde av ca 5,2 miljarder. Med tanke på att det i hela Sverige utnyttjades ROT-avdrag på ca 19,7 miljarder så stod Stockholm för mer än 25%. Det gör att länet väger tungt då man räknar med att maximalt 20% av Sveriges befolkning bor i Stockholms län.

2016 – En vändning

Under 2015 togs beslutet att ROT-avdraget skulle ändras från 1:a januari 2016. Detta med en nedgång från 50% i avdrag till 30%. Ett stort antal byggföretag i Stockholm vittnade om en mycket stark efterfrågan under 2015 just eftersom många ville utnyttja det högre avdraget. En stor rädsla fanns även hos flera byggföretag att det sänkta ROT-avdraget skulle öka svartjobben. I intervjuer har också ett antal byggföretag i Stockholm tydligt pekat på en ökad konkurrens från svartjobben och att man till och med behövt säga upp folk. Om det är ökat svartjobb eller annat som ligger bakom den kraftigt minskade efterfrågan på ROT-avdraget är omöjligt att säga men siffrorna är, enligt många byggföretag, alarmerande.

År 2016 var det ca 225 000 personer som anlitade ett byggföretag och valde att genomföra ROT-avdrag på arbetet. Detta var alltså en minskning på ca 20% från året före. Den totala summan ROT-avdrag under det året var drygt 3 miljarder vilket alltså ska jämföras med 5,2 miljarder året innan.

Orsaker

En orsak till den kraftiga nedgången kan vara att efterfrågan var extremt hög år 2015. Så fort som det blev klart att avdraget skulle minskas till 30% valde många kunder att kontakta byggföretagen för att så snabbt som möjligt boka in arbetet på ”rätt sida” av årsskiftet.

En annan orsak kan vara att avdraget minskats så mycket att många väljer att istället anlita svartjobb. Att renoveringsviljan däremot skulle ha minskat överlag är knappast en bidragande orsak.

Samtidigt var minskningen enbart 20% i antal personer. Den stora skillnaden var beloppet vilket självklart beror på att avdraget är betydligt mindre per person.

17 Mar 2017

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!