Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

 

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvläggare och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

Sida 3

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

20 okt 2017

Att antalet projekt som rör byggnationer, nybyggnationer och renoveringar har ökat kraftigt sedan det blev möjligt att använda sig av rot-avdraget är ett faktum och särskilt vanlig har denna skattesubvention och dess användning visat sig vara i Stockholm. Kort sagt; i Stockholm bygger man som allra mest och detta sett även med rot-avdraget exkluderat. Staden Stockholm expanderar nämligen oerhört mycket och det här innebär att alla de nya invånarna måste ha någonstans att bo och av den anledningen så kan man också i stort förklara byggnadsbubblan.

Större byggherrar och mindre privata sådana – privatpersoner som bygger nya hus, som bygger ut sina befintliga eller som på något annat sätt ändrar dessa – är alltså vanligt förekommande i Stockholm och det finns två stycken gemensamma nämnare mellan dessa båda: bygglov och kontrollansvarig.

För att få bygga nytt så krävs det först och främst att man får tillåtelse från byggnadsnämnden för att göra detta och därefter – om man nu får sitt bygglov – så krävs det också att man anlitar en person som övervakar projektet i fråga och detta i form av en kontrollansvarig.

Vi kan här som exempel säga att du ska bygga ett nytt hus och att du ska göra detta på en tomt som du just köpt i Stockholm samt att det bygglov du ansökt om har blivit beviljat. Hur ska du välja en kontrollansvarig och vad ska du tänka på gällande detta?

Först och främst så ska du se till att du verkligen anlitar en kontrollansvarig i Stockholm som är certifierad och som har den utbildning som krävs. Steg två i detta är att du försöker välja en kontrollansvarig som har lång erfarenhet och som gärna haft ett tidigare yrkesliv inom någon del av byggbranschen. Vidare så tycker vi även att du och den person du anlitar som kontrollansvarig vid din nybyggnation verkligen kommer bra överens och varför detta är så viktigt kan vi förklara lite närmare nedan.

En kontrollansvarig och du kommer att ha kontakt

En kontrollansvarig och du som byggherre kommer att gemensamt delta vid tekniska samråd och ni kommer hela tiden att ha en löpande kontakt om hur allting förflyter. Det primära som en kontrollansvarig gör är att upprätta en kontrollplan och denna är sedan det som kommer att löpa som en röd tråd genom hela din nybyggnation i Stockholm; att det gör detta kommer att ligga på den kontrollansvariges bord då denne – genom stickkontroller och dokumentation – ser till att allting följs på ett tillfredsställande sätt.

Du som byggherre behöver således inte vara närvarande mer än nödvändigt utan kan sköta din vardag – jobb, familj och hobbies – utan att vara orolig för att den slutliga besiktningen inte kommer att godkännas. Har den kontrollansvarige skött sitt jobb korrekt och där arbetarna följt hans kontrollplan så kommer ditt nya hus i Stockholm också att hålla och stå emot tidens tand.

Det är också det som jobbet som kontrollansvarig handlar om; man ser till att allt sker säkert, att inga regler bryts och vedertagna lagat verkligen följs och detta oavsett om det – som i det här fallet – handlar om ett hus i Stockholm eller ett bygge av en skyskrapa i Malmö.

Om du behöver kontakta en kontrollansvarig i Stockholm kan du kontakta dessa: www.kontrollansvarigstockholm.net

Praktisk information för att bättra på taksäkerheten

20 sep 2017

Att ha en god taksäkerhet är viktigt och regleras till och med i lag. Sotare, snöröjare och andra som beträder taket ska kunna göra det på ett tryggt vis. Det ställs krav på vissa anordningar och att dessa håller en god standard.

Vilka anordningar som krävs beror på flera saker, där takets höjd ofta är avgörande. Ett höghus i Stockholm har till exempel andra krav på sig än ett mindre bostadshus. Det är ytterst fastighetsägaren som ansvarar för taksäkerheten. Om du är osäker på skicket är det viktigt att säkerställa att anordningar och annat är okej och enligt regelverket.

Olika skyddsanordningar

Det finns flera olika typer av skyddsanordningar som är vanliga att se på tak. Som nämnt ovan kan anordningarna skilja sig något mellan olika hus. Ett tidigare nämnt exempel på detta är att höghus i t.ex. Stockholm och ett bostadshus har vitt skilda krav på sig. Här har vi ett fokus mot bostadshus.

Säkerhetskrok

Något som är grundläggande i att kunna vistas på taket är att det finns en bra plats att fästa sin livlina på. För detta används som regel en säkerhetskrok som monteras på taket. Fästet måste sitta fast mycket bra och vara dimensionerat på så vis att det enkelt klarar att hålla kvar en tyngre person som faller.

Bärläktsteg

Bärläktsteg syns ofta på lägre tak med ganska stark lutning (dock max 45 grader). Dessa är enklare att montera än en takstege och bör kompletteras med en säkerhetskrok (som beskrivs ovan). Bärläktsteg används på hus där fasadhöjden inte överstiger fyra meter. I höghus i Stockholm eller andra större städer bör en takstege finnas för att god taksäkerhet ska kunna garanteras.

Takstege

En takstege har samma funktion som bärläktsteg, men är både större och stabilare. Brukar användas för väldigt branta tak eller för hus där fasadhöjden överstiger fyra meter.

Skyddsräcke

Det finns idag tydliga krav på säkerheten när man ska ta sig upp på ett tak. Dessa krav säger bland annat att ett godkänt skyddsräcke måste finnas vid ev. taklucka, om höjden på fasaden är mellan fyra och åtta meter. Skyddsräcket ska vara minst en meter högt från gåytan och ska innehålla fotlist, överledare och mellanledare.

Snörasskydd

Det är viktigt att ha takets lutning i åtanke när man väljer ett snörasskydd, eftersom snö som samlas på taket kan bli väldigt tungt. Funktionen är att helt enkelt förhindra att snö faller ner över gångpassager, till exempel utanför ytterdörren. Det här är mycket viktigt för fastigheter som står i anslutning till välbesökta gator i till exempel Stockholm, Göteborg och andra städer.

Glidskydd

Glidskydd har man för att stegen ska stå stabilt när taket beträds. Ett glidskydd är ett viktigt led i en god taksäkerhet och är ofta ett krav från sotare. Kravet gäller dock endast om inte taklucka finns.

Om du vill läsa mer om taksäkerhet i Stockholm kan du göra det här: www.taksäkerhetstockholm.nu

 

Svar på tal om bergvärme

9 sep 2017

Det finns all anledning i världen för hus- och fastighetsägare att se över alternativa lösningar för uppvärmning och energi och där man genom ett byte kan komma väldigt mycket billigare undan. Särskilt intressant blir detta för en husägare i Stockholm som förmodligen tagit ett väldigt högt lån för att köpa sin bostad och som därför måste se över sina utgifter på ett helt annat sätt än vad fallet är för en husägare i exempelvis Kramfors. Ett vanligt byte som sker är till bergvärme och det ska vi titta lite närmare på här.

 

Kort sagt; vi tänkte – genom några vanliga frågor och svar på dessa – ge en lite bättre bild av bergvärme och hur man som husägare ska tänka kring denna energilösning. För enkelhetens skull så håller vi oss just till Stockholm då man där har mest att tjäna på att byta till bergvärme och att det dels också berör flest personer om vi har den staden som exempel.

Passar mitt hus i Stockholm för bergvärme?

Frågan ska snarare ställas enligt följande: passar min tomt i Stockholm för bergvärme? En tumregel är att det bör finnas berg inom femtio meter för att kunna förse huset med energi från bergvärme och lättast är att kontakta ett företag för en geoteknisk undersökning där denna även kan ge en uppskattning av priset.

Hur mycket kostar det att installera bergvärme?

Kostnaden avgörs till största del av hur djupt man måste borra; ju djupare man borrar desto dyrare blir det. Räkna med att det minst kommer att kosta kring 100.000 kronor. Börjar priset närma sig 180.000 kronor så bör du överväga ett annat alternativ. Här är ett tips gällande bergvärme i Stockholm och den totala prislappen – se till att kontakta och begära in offerter från så många företag som möjligt; skillnaden kan nämligen vara vara enormt stor mellan två olika företag.

Vad är effekten av bergvärme?

Effekten av bergvärme är  – förutsatt att du köpt rätt pump och fått denna installerad på rätt sätt – att du sparar 80%  av din totala energi- och uppvärmningskostnad. Årligen! Du ska således ställa de, säg 120.000 kronor, du lagt ut för borrning och installation av bergvärme som en riktig investering. Efter ungefär tio år har du gått jämnt upp och kan börja räkna hem vinsten. Tio år är inte en särskilt lång tid.

Jobba som målare i Göteborg

5 sep 2017

Vill du börja jobba som målare i Göteborg? I sådana fall har du ofta många arbetstillfällen att välja mellan. För den här artikeln har vi använt oss av en populär jobbsökartjänst för att se vilka krav arbetsgivarna ställer och vad de efterfrågar. Notera att inga kontaktuppgifter eller företagsnamn förekommer. Syftet är endast att ge en bild över hur läget ser ut för målare i Göteborg att hitta anställning och hur dessa anställningar ser ut.

Första erbjudandet

Genom en sökning på ”målare Göteborg” får vi fram flera resultat i listan. Den första firman som dyker upp berättar att de har ansvarsförsäkring, att de är ISO-certifierade och att de är medlemmar i organisationen Måleriföretagen. Kraven de ställer är att man ska ha referenser från ett tidigare arbete, körkort och gesällbrev. Ett gesällbrev är det som erhålls när lärlingstiden är slut och man avlagt ett godkänt yrkesprov.

Andra erbjudandet

Även den andra firman i Göteborg uppfyller kraven enligt ISO och är även miljöcertifierade enligt samma kvalitetsledningssystem. Firman söker en målare som är skicklig och stolt och att en erfarenhet inom måleribranschen innehas. Även ett stycke tillägnat service finns i annonsen. Den målare som söker tjänsten ska vara ”trevlig” och ge kunderna en ”fin service”.

Vidare trycker firman på att man bör ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel samt kunna arbeta självständigt. I annonsen finns inget krav på körkort som ofta annars är fallet. Däremot bör du ha referenser, eller ”goda vitsord”, med dig sedan ett tidigare arbete.

Tredje erbjudandet

Den tredje firman som söker målare i Göteborg är betydligt mer kortfattad i sin annons. Här står inget om ansvarsförsäkringar eller certifieringar och inga större krav på personliga egenskaper kan utläsas i annonsen. Istället står endast att målaren som söks ska vara erfaren, är noggrann och lämnar ett gott resultat efter sig.

Därtill finns även vissa krav och meriter. Meriterande är att ha en eftergymnasial utbildning på två år eller längre samt kompetens inom måleriarbete eller bygg. Det här står dock alltså inte som krav. Det krav som finns är att den som söker tjänsten som målare ska ha B-körkort.

Fjärde erbjudandet

Firman bakom det fjärde erbjudandet understryker vikten av att känna sig trygg på arbetsplatsen. Alla tjänster hos företaget omfattas av kollektivavtal vilket ger goda villkor gällande arbetet på en rad olika vis.

Ett krav som ställs är att ha B-körkort och egen bil. Hos tidigare firmor har endast B-körkort varit ett krav, men här krävs det alltså också en egen bil för att få anställning. Ett annat krav som ställs i annonsen är att den som söker tjänsten som målare ska kunna svenska i tal och skrift. Därtill ska man ha goda referenser eller yrkesbevis. Utöver kraven säger firman att framförallt två saker är meriterande – att kunna tapetsera och att ha erfarenhet av måleriarbete sedan tidigare.

Trädfällning på ett säkrare sätt

18 aug 2017

Många tror att trädfällning enbart sker i skogen och där ingen annan än personen som håller i sågen riskerar att ta skada. Så är inte fallet, trädfällning sker överallt och av den anledningen så tänkte vi här gå igenom lite kring hur man ska tänka. ”Trädfällning i Stockholm? Vänta här nu”, så tänker många – men faktum är att det är vanligare än vad man tro.

Vi ger ett typiskt exempel på ett vanligt förekommande scenario där en privatperson i Stockholm kan komma i kontakt med trädfällning. Vanligt är att man köper en tomt eller ett hus i- eller utanför Stockholm och att man på den tomten har en massa träd. Träd som skymmer utsikten eller som ger mindre sol än vad man vill ha.

Kort och gott: flyttar man till en ny bostad så är det inte bara interiört som man vill sätta sin egen prägel – det gäller, tyvärr, även utsidan och tomten. Att vi skrev in ordet tyvärr skedde inte av någon slump. Nej, det som visat sig är att många hugger ner fullt friska träd som egentligen kunde beskäras eller få en kronrensning för att ge samma solinsläpp. Och: många fäller sina träd på ett sådant vårdslöst sätt att de riskerar att skada omgivningen.

Ta hjälp med din trädfällning i Stockholm

Ser man till vanlig bostadsområde och villakvarter i Stockholm så ligger husen tätt inpå varandra, man har parkeringar i nära anslutning och det kan finnas exempelvis gång- och cykelvägar i direkt anslutning till tomten. Här bör en trädfällning alltid ske av professionella yrkesmän och av den enkla anledningen att man vid felhantering kan göra sig själv, en granne eller någons egendom väldigt illa.

Det är skillnad på att fälla ett träd i skogen någonstans i Norrlands inland och att fälla ett träd i ett tätbebyggt villområde i Stockholm. Man får aldrig underskatta farorna och man måste alltid genomföra en noggrann planering innan. Det handlar om betydligt mer än att ta fram en såg, sätta ett riktskär, placera sig själv i säkerhet och ropa: Timber! I stort sett allt måste finnas med i beräkningen. Avstånd till grannen, avstånd till den egna bostaden, trädet skick – är det murket, finns det risk för fallande grenar? – vinden, var ska fallriktningen ligga?

En samlad bedömning som, utan tvekan, bäst görs av en yrkesman och där det hela inte behöver kosta så många kronor. På samma sätt som inom andra branscher och områden så kan man nämligen skaffa sig ett bra förhandlingsläge även inom trädfällning i Stockholm. Tack vare att det finns flera företag som erbjuder tjänsten så kan man också begära in fler offerter och genom det få fram ett bättre pris. Handlar det om ett- eller två träd som måste tas ner så ska man även veta att det – även utan denna metod – inte är särskilt dyrt.

Vi anser att man som privatperson riskerar för mycket genom att på egen hand kapa träd. Du kommer inte att ha tillgång till rätt maskiner, du kommer inte att ha rätt skyddsutrustning, du kommer att sakna den nödvändiga kunskapen kring olika fällningstekniker och allt detta gör att oddsen på någon typ av skada – på dig eller på egendom – ligger ganska låga. Ta hjälp och säkerställ att ingenting allvarligt inträffar. 

Du kan läsa mer om detta ämne på http://www.trädfällningstockholm.se/.

Hantverkstips för studenter (och andra med minimal budget)

1 aug 2017

Behöver det kosta tusenlappar att få hemmet ommålat, trappan renoverad eller elen dragen på ett korrekt sätt? Inte alls. Lägg ner tid och energi på att planera och jämföra så kommer du kunna spara stora summor. Kanske behöver du inte ens anlita en målare, snickare eller annan hantverkare.

För det första finns ofta möjligheten att få hjälp av människor som håller på att lära sig ett yrke (inte sällan som lärlingar). Ett yrke där det är relativt vanligt med lärlingar är målare. Detta eftersom det är ett yrke man sakta kan lära sig grunderna i och sedan växa in i sin yrkesroll. Samtidigt behöver dessa personer riktiga objekt att utföra målning på. Kontakta flera måleriföretag och hör om de har behov av dessa arbeten. Räkna däremot inte att det blir av samma kvalité som om en utbildad målare genomfört arbetet.

För det andra finns det nästan alltid andra studenter som hjälper till mycket billigt. I stora studentstäder som exempelvis Uppsala och Umeå är studenterna en mycket stor procent av befolkningen. Det är människor som har låg inkomst via bidrag och lån och mer än gärna söker efter extrajobb. För att få erbjuda sina hantverkstjänster behövs inte specifika tillstånd. Det enda som krävs för att få genomföra tjänster mot betalning är att man har F-skatt. Men även det finns det alternativa lösningar på genom att ta betalt via Frilansfinans eller liknande fakturalösningar.

För det tredje är det viktigt att ta in många offerter och även söka utanför tätorten. Överlag är det dyrare att bo och leva i Uppsala än i Tierp (ort någon mil norr om Uppsala). I likhet med andra storstäder har priserna pressats uppåt rejält i Uppsala och därmed även priserna för hantverksyrken. Ta in offerter från flera målare och jämför dessa. Men ta även in offerter från målare belägna i närliggande mindre orter. Det gör då inget om det är några mil in till staden förutsatt att det är ett arbete som tar några dagar. Med lägre kostnad för kontor, lager och en allmänt lägre kostnadsnivå kan dessa målare inte sällan ta ett lägre pris.

För det fjärde gäller det att göra så mycket som möjligt själv. Kan man själv renovera köket, bygga om trappen och måla väggarna så är det självklart det billigaste alternativet. Men alla har inte den kunskapen. Däremot kanske du har kunskapen att riva bort gammal tapet, köpa in material eller köra iväg skräp till återvinningscentralen. Kom ihåg att allt som målaren, snickaren och rörmokaren gör tas med i offerten. Försök därför att göra så mycket som möjligt av arbetet för att därmed pressa priset.

Att tänka på när du bygger nedgrävd pool

21 jul 2017

En nedgrävd pool (markpool) har flera fördelar mot en pool som står ovanpå marken. Inte minst kommer poolen i samma nivå som resterande del av tomten. Den smälter därmed in tydligt i trädgården. Ska du bygga en markpool bör du verkligen planera var den ska vara och hur den ska se ut. Att flytta denna pool i ett senare skede är inget alternativ.

Vill du ha klinkers eller liner?

Det kan vara mycket snyggt med en pool med kakel och klinkers. Det skapar en känsla av exklusivitet. Men priset följer därefter. De flesta väljer istället att bygga poolen med hjälp av ett kar som har en liner som ”ytskikt”. Det kan alltså liknas med ett extremt stort badkar i formgjuten plast som sätts ner i marken. Därefter läggs en duk (liner) på väggarna. Det är denna liner som får samma funktion som klinkers. Oavsett val bör man välja material som är extra tåligt. På grund av de kalla vintrarna i Sverige kan pooler av sämre kvalité få skador när de utsätts för hårdare klimat.

Vilken form vill du ha?

Det går i princip att bygga pool i vilken form som helst. Detta inte minst om man väljer att gjuta väggarna och sedan använda klinkers. De som istället bygger med gjuten plastform kan välja mellan de modeller som finns på marknaden. Utbudet är oavsett mycket stort och man kan välja mellan allt från rektangulära klassiska varianter till de med mjukare och rundare kanter.

Det är lättast att gräva för, och montera, en rektangulär pool. Men samtidigt upplevs de med rundade kanter mer välkomnande och snyggare. Vilken modell som ska väljas beror till stor del på vem som ska använda poolen.

Tillbehör – Ett måste

Det finns en mängd tillbehör som kan köpas när poolen är färdigbyggd. En del av tillbehören kan ses som obligatoriska. Ett exempel är ett överdrag. Eftersom det är en markpool finns alltid risken att barn eller djur ramlar ner i den. Då krävs det ett överdrag för att förhindra detta. Samtidigt fyller överdraget funktionen att hålla borta löv, kvistar m.m.

Ett annat tillbehör som bör läggas med i budgeten är pooldammsugaren. Dessa kostar mellan 5000 kr och 15 000 kr beroende på funktion och kapacitet.

Att ha en trappa ner i poolen, alternativt en stege, är också ett självklart tillval. Andra saker man bör fundera på är belysning och värmesystem. När du gör en budget för att bygga pool handlar det alltså inte enbart om poolens kostnader utan även om de tillbehör som krävs för en skön poolvistelse.

Renovering från topp till tå

19 jul 2017

Vi vet att en renovering kan ta massor med tid och kosta en hel del pengar. För att komma undan lite mer lindrigt så kan du alltid jämföra olika företags offerter. Det bästa är att samla in offerter från företag som sköter hela renoveringen, men även vad separata företag tar för en viss del av renoveringen.

Det är som när man åker utomlands - med charter är allt ihoppackat åt dig, med reguljärt får du lösa hotell, flyg och transfer själv. Precis som vid en charterresa är en renovering med ett och samma företag att föredra - du behöver inte oroa dig för att något ska krocka eller strula när ett företag lämnar över arbetet till nästa. Om du väljer att ta in flera olika företag för olika delar av renoveringen så kan det bli billigare, men troligtvis mer struligt. Strulet kan bli att ena företaget säger sig vara klara ett datum och nästa företag ska börja dagen efter. Om då det första företaget drar ut på tiden så kan inte nästa starta i tid. Det kan skapa ordentligt med problem och kan göra att renoveringen drar ut onödigt mycket på tiden. Så - är det viktigaste att det är billigt eller att det blir smidigt gjort och allt funkar?

Om du väljer ett och samma företag för hela renoveringen så betyder det inte att dom gör hela arbetet själva, de har troligtvis någon samarbetspartner som ska göra någon del. Men då sköter dom kontakten och du själv behöver inte vara med och peta i planeringen eller kontakten.

Det finns gott om golvläggare, byggare, fönsterrenoverare och andra hantverkare som säkert gärna vill ha en del av din renovering. Men för din skull, välj ett företag som kan utföra en helentreprenad.

Vad innebär en renovering från topp till tå?

Det innebär att golven byts ut, flera eller någon vägg rivs eller flyttas, eluttag flyttas, vatten dras om, taket görs om. Det finns självklart olika nivåer på en topp till tå-renovering. Vi skulle vilja beskriva det som att man gör om hela insidan av huset, så bara skalet är detsamma. Som sagt, det finns många olika hantverkare som kan göra vissa bitar av renoveringen, men om man blåser ut hela insidan av huset så tar det tid att göra om allt. Du kanske inte sparar pengar på att leja hela arbetet till ett och samma företag, men du sparar ork och tid!

Inte bra för hälsan med för mycket stark sol

6 jul 2017

Det finns många bra anledningar att investera i markiser. Trivseln är förstås viktigt,, att sitta under en markis i skydd från stark sol men ett glas saft eller en öl i handen är något vi alla förknippar med svensk sommar. Även rent estetiskt kan en snygg markis bli ett lyft för en ordinär husfasad. I dag finns det ett stort utbud av snygga och flexibla markiser  som kan ge ditt hus ett lyft.

Hälsan är en annan viktig aspekt när det handlar om markiser och andra former av solskydd. Solljus i lagom mängder är bra för välmåendet, men som med allting annat handlar det om balans. D-vitaminet man får från solen är livsviktigt och energigivande, men överdosera inte - det kan vara riskabelt.

Solbrännan är hudens sätt att skydda från solen

Många vill exempelvis ha en klädsam solbränna, men glöm inte att solbrännan faktiskt är hudens metod att skydda sig mot solens skadeverkningar.

När är då solbrännan på en lagom nivå? Gyllenbrun hud är ett gott tecken på en hälsosam bränna, det innebär att överhuden har blivit lite tjockare och skyddar på ett bra sätt. Men trots detta uppstår hela tiden småskador, så det är bäst att varva “stekandet” i solen med en stund i skuggan under markisen, eller andra aktiviteter. Tumregeln är att man inte bör vara utsatt för direkt sol mer än ett par timmar om dagen. Sol mitt på dagen är bäst att undvika helt och hållet, särskilt söderut.

Små barn är särskilt känsliga

Små barn är särskilt känsla för stark sol. De söker sig instinktivt till skuggan, och låt dem stanna där. När du sätter upp en markis, se då gärna till att ha lite kuddar eller en lekhörna på altanen där barnen kan leka utan att utsätta sig för brännande sommarsol. Du kan sitta och slappna av medan barnen har kul!

Att sitta i skuggan under markisen har även en positiv inverkan på lång sikt. Flitigt solande påverkar med tiden solens åldrande och risken för malignt melanom, hudtumören ökar. Dessutom blir huden lätt läderaktig och rynkig i förtid om man solar för mycket utan ordentligt solskydd. Sätt dig i skuggan under markisen istället för att steka i solen timmer efter timme. Det kommer du inte att ångra i framtiden.

År 2016 minskade ROT-avdraget för första gången i Stockholm

17 mar 2017

Sedan ROT-avdraget infördes har antalet personer som utnyttjat avdraget ökat år från år – fram till 2016. Detsamma gäller den totala summa som betalats ut i ROT-avdrag till de byggföretag som genomfört tjänsterna. Fram till 2016 ökade det kraftigt varje år men detta år genomfördes ett tydligt trendbrott. Ett trendbrott som har flera olika orsaker.

Ökning och fokus på Stockholm

ROT-avdraget får genomföras på renoveringar och tillbyggnationer. Det gäller därmed samtliga hantverksyrken så som målare, snickare, rörmokare osv. De större jobben brukar genomföras av byggföretag som erbjuder totalentreprenad vilket gör att man lite förenklat kan säga att ROT-avdraget främst gäller byggföretag.

I Stockholms län var det 53 642 personer som utnyttjade ROT-avdraget år 2009. Detta med en gemensam summa på ca 840 miljoner. Bara året efter var det drygt 176 000 personer och värdet var nu upp på 3,3 miljarder. Som mest var det 2015 då 266 558 personer utnyttjade rätten till skattereduktionen till ett totalt värde av ca 5,2 miljarder. Med tanke på att det i hela Sverige utnyttjades ROT-avdrag på ca 19,7 miljarder så stod Stockholm för mer än 25%. Det gör att länet väger tungt då man räknar med att maximalt 20% av Sveriges befolkning bor i Stockholms län.

2016 – En vändning

Under 2015 togs beslutet att ROT-avdraget skulle ändras från 1:a januari 2016. Detta med en nedgång från 50% i avdrag till 30%. Ett stort antal byggföretag i Stockholm vittnade om en mycket stark efterfrågan under 2015 just eftersom många ville utnyttja det högre avdraget. En stor rädsla fanns även hos flera byggföretag att det sänkta ROT-avdraget skulle öka svartjobben. I intervjuer har också ett antal byggföretag i Stockholm tydligt pekat på en ökad konkurrens från svartjobben och att man till och med behövt säga upp folk. Om det är ökat svartjobb eller annat som ligger bakom den kraftigt minskade efterfrågan på ROT-avdraget är omöjligt att säga men siffrorna är, enligt många byggföretag, alarmerande.

År 2016 var det ca 225 000 personer som anlitade ett byggföretag och valde att genomföra ROT-avdrag på arbetet. Detta var alltså en minskning på ca 20% från året före. Den totala summan ROT-avdrag under det året var drygt 3 miljarder vilket alltså ska jämföras med 5,2 miljarder året innan.

Orsaker

En orsak till den kraftiga nedgången kan vara att efterfrågan var extremt hög år 2015. Så fort som det blev klart att avdraget skulle minskas till 30% valde många kunder att kontakta byggföretagen för att så snabbt som möjligt boka in arbetet på ”rätt sida” av årsskiftet.

En annan orsak kan vara att avdraget minskats så mycket att många väljer att istället anlita svartjobb. Att renoveringsviljan däremot skulle ha minskat överlag är knappast en bidragande orsak.

Samtidigt var minskningen enbart 20% i antal personer. Den stora skillnaden var beloppet vilket självklart beror på att avdraget är betydligt mindre per person.

Material för stenskivor

10 mar 2017

Marmor

Marmor är en bergart som består till stor del av kalkspat. Den kan vara både grov- eller finkornig. Marmor bildas då kalksten utsätts för högt tryck och temperatur som leder till att den ursprungliga kemiska sammansättningen och kristallstruktur ändras. Ren marmor är vanligtvis vit men föroreningar av olika slag kan då ge bergarten olika färger, ofta i ett flammande mönster. Det flammande mönstret är det vi kallar marmorerad. Marmor är relativt lätt att arbeta med och har ett väldigt tilltalande utseende som gör att den har använts som byggnadssten under tusentals år. Det är just det tilltalande utseendet som gör att marmor senare även kommit in i hemmet som stenskivor både i fönster, som bord, som lampfot och som skivor i både kök, badrum och vardagsrum.

Granit

Granit är en av de vanligaste bergarterna på jordskorpan och är en magmatiskt djupbergart som bildas när jordens magma långsamt avkyls. Granit kan ha en grovkornig struktur och kan variera i färg, från vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättningen och textur. Graniten är väldigt hård och har väldigt hög motståndskraft mot stötar, tryck och deformering. Granit är väldigt vanligt på många håll i världen och används därför mycket till både gatubeläggning, som byggnadssten, för murverk och även stenskivor i hemmet. Granit är väldigt svår att repa, tål hög värme och är bra på att stöta bort vatten. Graniten är en hårdsten och hårdheten gör att den är har hög hållbarhet. De ljusare varianterna av granit är mer absorberande av vätska och det kan lättare bli fläckar, därför kräver dessa mer skötsel än de mörka granitskivorna. De görs bäst rent med en fuktig trasa dagligen.

Kompositsten

Kompositsten, även kallat konststen och kvartssten är tillverkat av människan. Det är en blandning av olika krossade bergarter, bland annat kan det innehålla kalksten, marmor och granit. Fördelarna med kompositsten är att den är oföränderlig och har en enhetlig färg samt goda tekniska kunskaper, den är både stark och resistent mot vatten. Stenskivor av kompositsten består av minst 90 procent naturlig sten, därefter finns även lim, färg och andra tillsatser som förbättrar de tekniska egenskaperna som kompositsten besitter. Den största fördelen med kompositsten är att den i princip är helt underhållsfri och lätt att hålla ren. Att den är så lätt att hålla ren gör att den ger en bra hygienisk arbetsyta.

Här kan du läsa mer om stenskivor i olika material.

Renovera ditt kök billigt i Stockholm

25 feb 2017

Fler familjer idag drömmer om ett modernt kök, komplett med nya vitvaror, med smarta lösningar och där det framförallt finns ytor att jobba på. Däri ligger också skillnaden mellan hur vi förr såg på köket och där detta i många fall endast involverade en person – kvinnan – och där det låg på hennes bord att laga maten.

Krasst, naturligtvis – men det är faktiskt något som man kan se prov på. Vi ger ett exempel där vi säger att du köpt en lägenhet i Stockholm, belägen i en fastighet byggd på 70-talet och där allt är i originalskick – man har samma planlösning och familjen som bott där innan ha således inte gjort några större ingrepp.

Hur syns då detta? Jo, primärt genom att köket är mindre och drar vi en parallell mellan en nyproducerad lägenhet i Stockholm så kommer den att ha väldigt mycket yta och där den gärna går ihop med något annat rum – exempelvis vardagsrummet. Där om något ser man köket blivit en mer social plats och därför ser man också i dagens Stockholm att fler och fler väljer att renovera sina kök. Man öppnar upp, man köper nya vitvaror och man får exakt den plats som vi nämnde i textens inledning.

Dock: är det inte väldigt dyrt att renovera ett kök? Inte nödvändigtvis och särskilt inte i Stockholm. Varför? Vi radar upp några faktorer som kan hjälpa dig att renovera ditt kök till ett överkomligt pris och vi förutsätter att du inte gör något själv; något som naturligtvis blir absolut billigast – men som är få förunnat att klara.

 • Rot-avdraget. Ska du renovera ditt kök – oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige – så går det naturligtvis utmärkt att använda rot-avdraget. Du anlitar en firma och drar av 30% av den totala arbetskostnaden. Missa inte det!
 • Många tänker att de kommer att tjäna på att anlita en elektriker, en snickare, en plattsättare och en rörmokare vid sin köksrenovering. Vår erfarenhet säger det motsatta, projektet drar ut på tiden, kostar mer pengar – helt enligt den gamla devisen om ju fler kockar... En och samma firma jobbar effektivare och till ett bättre pris.
 • Nu finns det i Stockholm inte bara en firma som kan tänka sig att renovera ditt kök och det är något som du ska utnyttja. Kort sagt; dra nytta av konkurrensen och ställ offerter mot varandra. Var inte rädd för att förhandla lite.

Utrustning för golvslipning på parkettgolv

17 jan 2017

Att ge sitt parkettgolv nytt liv genom en golvslipning kan ge hemmet ett riktigt lyft. Efter ett par år kan ett parkettgolv börjar se ganska slitet och glanslöst ut. En bra golvslipning kommer med stor sannolikhet få parkettgolvet att nästan se helt nytt ut.

En golvslipning är relativt enkel att göra själv. Samtidigt krävs speciell utrustning, bra lack till golvet, och gärna en lång roller för att applicera lacket med. En hel del bestämmer sig för att anlita en firma för sin golvslipning. Dessa firmor finns det relativt gott om, och det bör inte vara något problem att hitta en i din närhet. Givetvis är det dock enklare om du bor i till exempel Stockholm, än i ett mindre samhälle.

Å andra sidan finns det en hel del som istället vill göra jobbet själv. Den stora fördelen med detta är givetvis att det är betydligt skonsammare mot plånboken. En annan fördel är att det faktiskt kan vara ett roligt projekt att göra tillsammans med någon man tycker om.

Hyr en golvslip

De allra flesta har troligtvis inte en golvslip ståendes i garaget och behöver därför hyra en. Kostnaden för att hyra en slipmaskin ser ganska olika ut, men ofta kan ett dagspris ligga på ungefär 350 - 500 kr. Dock brukar de efterföljande dygnen ge kraftig rabatt. Ofta är det halva priset på dag 2 och 3 som slipen hyrs.

Om du inte är kunnig inom området, är det bäst att gå till en uthyrningsfirma och informera om dina förutsättningar. Dels bör de veta vilken typ av parkett du har. Beroende på hur dess mönster ser ut ska de slipas annorlunda.

Var beredd på att det kan behövas två golvslipar – en för de större ytorna, och en för parkettens kanter. Andra tips att ha i åtanke vid uthyrningsstället är:

 • Fråga om det finns en instruktionsfilm, och om du i så fall kan få låna hem den.
 • Be om att få låna hörsel- och munskydd.

För lacket

För lacket rekommenderas det att införskaffa en lång roller. Med en lång roller får du en betydligt bättre arbetsposition rent ergonomiskt. Det här är särskilt viktigt om det är stora ytor golv det gäller. Värnar om du om miljön bör du köpa ett golvlack som är miljömärkt. Leta till exempel efter EU-blomman.

… eller så kan du anlita hjälp

Att hitta en firma som gör golvslipning brukar inte vara några större problem. Ofta räcker det med att använda sig av sökmotorer på nätet för att få fram en rad relevanta resultat. Tips på fraser är till exempel golvslipning Stockholm (om du bor i Stockholm d.v.s.). Vill du istället sondera terrängen lite innan du bestämmer dig för att anlita någon, kan du använda fraser som ”Golvslipning Stockholm firma recensioner” och liknande. Testa dig fram med olika fraser för att se vad som passar dig bäst.

Kostnaderna för att anlita en firma som gör golvslipning skiljer sig åt en hel del. Dock är det bra att räkna med ungefär 100 – 200 kronor per kvadratmeter golvyta. Om du ser ett företag som lägger sig runt 200 kronor, bör även golvlackning vara inkluderat i priset.  

Har ditt hus i Stockholm för hög radonhalt

9 dec 2016

Det finns faror som syns och känns och som man därmed också snabbt kan åtgärda. Sitter det en spik i golvet så drar man upp den, börjar en lampa hänga på ett oroväckande sätt – ja, då stärker man upp den och om det exempelvis skulle börja lukta väldigt konstigt i huset så skulle man agera genom att kontakta ett lämpligt företag (exempelvis inom mögelsanering). Det här är givet – potentiella faror och saker som riskerar att skada oss på ett eller annat sätt åtgärdar vi så fort de uppkommer.

Men: det finns även faror som inte syns och som heller inte känns; men som ligger kring oss hela tiden och som definitivt har potential att åsamka oss tar skada. Ett tydligt exempel på detta gäller radon och för höga halter av detta skadliga ämne i huset. Näst efter cigaretter så är nämligen radon den största anledningen till lungcancer och – här kommer det värsta: det finns en sannolikhet att just ditt hus har för höga halter av radon.

Från den Svenska Strålmyndigheten så räknar man nämligen med att ungefär 400.000 hus i Sverige har radonvärden överstigande 200 BQ/kubikmeter. Av dessa har man upptäckt ungefär 40.000 och i ca 25.000 av dessa så har en radonsanering genomförts. Mycket arbete återstår således.

Hitta rätt företag för din radonsanering

Hur vet du då att ditt hus i Stockholm har för höga halter radon? Jo, först och främst så måste du boka in en tid för en radonmätning. Denna mätning sker – via små dosor (du påverkas inte av dessa) – under en period om minst två månader och mellan 1:a oktober och 30:e april (eldningssäsongen). Att en radonmätning tar så pass lång tid beror på att man måste säkerställa att en eventuell hög halt inte beror på exempelvis ventilation, temperatur eller vilken tid på dygnet det handlar om. Samtliga dessa är nämligen faktorer som påverkar radonhalten och den längre mättiden ger således ett mer rättvist och korrekt resultat.

Om nu ditt hus i Stockholm skulle visa sig ha för höga halter radon; halterna överstiger 200 bq/kubikmeter – innebär då detta att det är kört, att ni måste flytta och huset är bortom räddning? Definitivt inte. Som vi nämnde ovan, det är möjligt att genomföra en radonsanering och där man sänker halterna till en lämplig nivå.

Det är således steg nummer två: de första du gör är att boka in en tid för radonmätning och därefter – om det är nödvändigt – så bokar du in en radonsanering av ett företag i Stockholm. Här ska du dock veta att det finns några stycken att välja på och att kostnaden för en radonsanering är varierande dem emellan. En undersökning kan således löna sig sett till priset.

Viktigast är dock att den radonsanering du beställt verkligen ger resultat och vi tänkte därför rada upp några punkter som du kan ha i åtanke då du står inför att anlita ett företag för din radonsanering:

 

 • Medlem i Svensk Radonförening? Den här punkten är en kvalitetsstämpel och innebär att de anställda hos företaget genomfört utbildningar hos Svenska Strålskyddsmyndigheten.
 • Erbjuder man fast pris? Det är en klar fördel för dig.
 • Följer man upp sitt utförda jobb? Vikten av uppföljning efter en radonsanering ska inte underskattas. Vad händer om halterna av radon stiger? Se till att företaget inkluderar en uppföljande mätning och att du får garanti på jobbet.
 • Se till att använda rot-avdraget. Det ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Läs mer om Radonsanering på http://www.radonsaneringstockholm.biz/

Hur kan en plåtslagare hjälpa dig?

5 dec 2016

Det finns några yrken som ”alltid” har funnits – men som ingen verkar ha riktig koll på vad det gör. Plåtslagare är ett typiskt sådant yrke och det är något som vi ska titta lite närmare på här. Det vi kan börja med att säga är följande: så länge det byggs hus i Sverige och i världen så kommer man att behöva en plåtslagare. Om vi tittar på ett vanligt hus i Uppsala och bryter ner detta i molekyler så kan vi skapa en bättre förståelse för vad en plåtslagare gör.

Vi kan här göra det enkelt för oss och säga att huset i Uppsala har ett plåttak och där har vi allt som hör det till; vi har en skorsten av plåt (tillbockad av en plåtslagare), vi har alla hängrännor, vi har alla stuprör och vi allt som hör dem till – uträkning av exempelvis fall som leder regnvatten och annan nederbörd bort från huset. Vidare då? Ja, till detta hus i Uppsala så har även en plåtslagare legat bakom exempelvis fönsterblecken och alla ventilationstrummor. Som sagt; så länge det byggs hus så finns ett behov av en plåtslagare.

Frågan många ställer sig är vad en plåtslagare gör på vintern och då det sällan görs några jobb på fasader och hus som ligger inom dennes gebit. Nej, sant är att det sällan kläds några fasader på vintern – men däremot så fyller en plåtslagare en annan viktig funktion och detta i form av snöskottning på tak. Något som kräver kompetens och som kräver att man man är van vid höjder. Plåtslagare och takläggare brukar här vara de självklara valen och på så sätt så kan man säga att det handlar om ett väldigt varierande yrke sett till att man helt bryter bransch i takt med klimatomslagen och då vintern träder in.

Modern arkitektur kräver en plåtslagare

 • Frihetsgudinnan
 • Globen
 • Guggenheimmuseet i Bilbao
 • Turning Torso
 • Judiska museet i Berlin...

... Listan kan göras lång där modern arkitektur och en plåtslagare gått hand i hand. Det finns flera gemensamma nämnare här. En plåtslagare och egenskaper som en sådan bör ha är nämligen fantasi, en förmåga att lösa problem och inneboende kreativitet – egenskaper som definitivt även stämmer in på arkitekter.

Egentligen så påmminer en plåtslagare i arbete mer om någon som jobbar med mönster – gärna inom textil och sömnad  – det handlar till mångt och mycket om att jobba fram mönster, få delar att passa ihop – hitta nya lösningar på kort tid; och att få allting att se bra ut för ögat. Estetik och snygga lösningar är något som nästan varje plåtslagare fäster stor vikt vid.

Frågan i rubriken om hur nen plåtslagare kan hjälpa dig ska alltså omformuleras och se ut så här: hur skulle vi klara oss utan denna ack så bortglömda yrkesgrupp? De behövs överallt och gör ett enormt jobb – i varje stad; från Uppsala till Bilbao – i det tysta. En ”plåtis” är värd all uppskattning!

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.