Bygg Stenungsund - bästa byggbloggen

 

Välkommen till Bygg Stenungsund - en blogg om allt som har med byggbranschen att göra. Här kommer du att kunna läsa om takläggare, snickare, målare, rörmokare, plattläggare, plåtslagare, golvläggare och mycket annat. 

Oavsett om det handlar om nybyggnation från grunden eller renoveringar och tillbyggen finns vi till hands och kommer med värdefulla tips.

Vi skriver om alla typer av renovering, från badrum till kök och har kolla på alla lagar och regler som finns. Vet du till exempel vad som gäller för ventilation och OVK-besiktning? Det kommer vi att kunna berätta!

Vi önskar trevlig läsning!

Sida 3

Behöver du fasadrenovering i Stockholm?

9 jan 2018

Alla hus har en fasad som slits av naturen; något som blir självklart då det också är den primära uppgiften. taket och fasaden har sin yppersta funktion i att skydda husets konstruktion mot allehanda attacker från omgivningen; vi kan här räkna snö, regn, vind, sol och avgaser som exempel på sådana. 

“Fasaden utgör det yttersta skyddet för hela husets konstruktion. Tillsammans med taket så är fasaden de viktigaste områdena på huset att hålla koll på. Då och då kan en fasadrenovering krävas“ 

Dessa medför att man som husägare med jämna mellanrum bör se över i vilket skick fasaden och taket befinner sig i - om man inte gör så; ja, då kan det i slutändan komma att handla om en ganska dyr nota. Det är alltid bättre att underhålla allt eftersom än att stå där och se att ett mer omfattande ingrepp måste göras - exempelvis då i form av ett takbyte. 

Vi ska här titta lite närmare på fasaden och underhåll av en sådan genom en fasadrenovering. För; det är ett lite bortglömt område - oavsett vilken  typ av fasad det än må handla om. Har du en träfasad, en fasad av puts eller en fasad av tegel så står alla dessa emot attacker från naturen lite olika och de har också olika livslängd. Det medför att även en fasadrenovering måste genomföras vid lite olika tidsintervaller. 

En fasad i trä kan du göra på egen hand

Ser man till exempelvis en träfasad så brukar sådana vara lite lättare att sköta om än vad exempelvis en putsad fasad är. En fasadrenovering vid en träfasad brukar innebära att man målar om huset i fråga; färgen utgör det skyddande lager som ger träet en längre hållbarhet och som gör att fukten stängs ute. Ett målarjobb kan de flesta privatpersoner göra på egen hand - där krävs det inga speciella verktyg vid en fasadrenovering; även om vi ska trycka på att man måste välja rätt typ av färg för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Professionell hjälp vid puts och tegel ett måste

Ser man till en putsad fasad och en fasad av tegel så blir vikten av professionell hjälp vid en fasadrenovering mer påtaglig än vid trä. Det krävs ofta speciella verktyg och speciella metoder för att underhålla sådana typer av fasader. Faran med att utföra en fasadrenovering på egen hand är att man kan missa viktiga moment och att man använder sig av sämre typer av material. 

“En fasadrenovering med fel verktyg och fel metodik kan vara förödande. Fukten kan stängas in under putsen och så småningom sprängas eller skapa en fuktskada. Rådet är att man anlitar professionell hjälp vid en putsad fasad“ 

Har du en putsad fasad på din villa i Stockholm och genomför en mindre fasadrenovering där du använder dig av syntetiska material snarare än kalkbaserade sådana - ja, då kan du skapa värre problem på sikt där mögel, fuktskador och sprickor kan uppstå. Detta som en konsekvens av att putsen inte får andas. Ett litet exempel på hur del det kan bli om man inte anlitar professionell hjälp vid en fasadrenovering i Stockholm. 

Att vi nämner just Stockholm som exempel är ingen slump. Där finns nämligen ett problem som inte finns på samma påtagliga sätt i mindre städer - nämligen avgaser. Avgaser förfular dels fasader (här kan man anlita en firma inom fasadtvätt) och dels så nöter gifterna på ytan. Låter man det går för långt så kan det påverka hela husets konstruktion och börja nöta sig in i huskroppen. Därför bör man vara mer vaksam om man har en villa i Stockholm; där kommer en fasadrenovering att krävas lite mer frekvent än för en husägare i en mindre stad med mindre avgaser i omlopp. 

Välja företag för badrumsrenovering – Inte bara prisfråga

23 dec 2017

En badrumsrenovering är en stor investering som mycket ofta kostar en bit över 100 000 kr. Det är därmed självklart för de allra flesta att beställa offerter från flera företag som genomför renoveringen för att ställa deras prisnivåer mot varandra. Men vad mer skiljer företagen åt? Vad finns det mer än pris att fokusera på?

I Farsta finns det (enligt både Google Maps och Reco.se) fyra företag som genomför badrumsrenoveringar. Dessa skiljer sig på följande punkter:

Tiden – Är det viktigt att få badrummet klart fort? Jämför då tidsaspekten vilken varierar mycket stort. Ett av de större företagen i Farsta har ett koncept som innebär att badrummet är klart på sju dagar. Men vill man ha detta alternativ så kostar det lite extra. Här får man därmed ställa tiden mot priset. Exakt hur mycket mer det kostar beror på projektets storlek och därmed är det inget som de nämner på hemsidan.

Andra anger inte någon tidsaspekt utan de måste först se på badrummet för att kunna ge en offert och tidsangivelse. Att be om offerter är alltid gratis så det är något som tydligt rekommenderas.

Hur presenteras priset? – Det är extremt vanligt att företag helt gratis kommer ut för att se på badrummet och därigenom kunna ge en gratis offert. Detta gäller inte enbart i Farsta utan i hela Sverige. Men vägen fram till en färdig offert på badrumsrenoveringen varierar däremot en hel del.

En del av företagen nöjer sig med att komma ut, se på badrummet, och därefter ge en offert inom några dagar. Andra gör det i flera steg. Ett exempel är företaget som först ger en ”prisidé” på renoveringen av badrummet varpå kunden och företaget träffas ännu en gång för en tydligare genomgång av vad som man förväntar sig för resultat. Därefter ges vad man kalla för en ”skarp offert”.

En del väljer även att ha prisexempel på hemsidan utifrån tidigare badrumsrenoveringar som genomförts. Det är en prisindikation på vad det kan kosta att renovera olika stora badrum.

Garanti – Självklart ska företagen ge garanti på utfört arbete. Det ska framgå i offerten hur många års garanti som ingår. Men det är ändå skillnad på ”garanti och garanti”. En del av företagen i Farsta har därför utarbetat egna garantier där man tydliggör för kunden vad som ingår i garantin. Det kan exempelvis gälla vad som händer om företaget inte håller angiven tidsplan. Många förknippar garanti på badrumsrenovering som något som enbart gäller efter att renoveringen är klar. Men det kan alltså lika gärna handla om en garanti gällande att arbetet blir utfört efter uppsatta kriterier, tidsplan osv.

Läs mer om badrumsrenovering här.

En takmålning ger ditt tak längre livslängd

28 nov 2017

Att ett tak tar skada och tappar sin glans är inte så konstigt sett till vad taket i fråga tvingas utstå för typ av angrepp på en daglig basis. Taket utgör det primära skyddet mot regn, mot snö, mot blåst, mot solsken och mot exempelvis avgaser och annan smuts. Allt detta gör att taket i fråga solkas ner och att ett naturligt slitage uppstår. Inte så konstigt - men väldigt irriterande.

Äger man ett hus i Stockholm så vill man naturligtvis visa upp detta från sin bästa sida; man vill att gäster, grannar och förbipasserande ska få ett bra intryck av bostaden. Taket spelar en väldigt stor roll i detta. Ett slitet tak förfular intrycket och det kan dessutom innebära att det inte längre fyller sin huvudsakliga funktion: har det exempelvis börjat lossna färg och rosta på ett plåttak så kan detta leda till fukt-, vatten eller mögelskador - saker som kan komma att kosta mycket pengar att korrigera.

Överväg professionell hjälp i Stockholm

Dock: det går att åtgärda ett liknande problem och få både ett fungerande skydd och ett vackrare tak. Detta genom en takmålning. Ett bortglömt sätt att få ett finare och mer hållbart tak - som dessutom inte kostar så mycket pengar. Du kan genomföra en takmålning på egen hand, men vi skulle ändå rekommendera att du tar hjälp av en professionell aktör. Detta då det finns några starka argument som vi lutar oss mot och som ser ut som följer:

  • Taket är högt. Oavsett hur högt hus du äger så kommer ett fall att innebära en stor risk för skada. I många fall så är det rent livsfarligt. Till kostnaden - om du väljer att genomföra en takmålning på egen hand - så måste du alltså addera saker för att säkra dig själv. Exempelvis en ställning är nästan ett måste.
  • Det är krävande: Har du någonsin målat en vägg så vet du att det krävs ett omfattande grundarbete. Ser man till en takmålning så är det nästan tio gånger större noggrannhet som krävs. Tvätta - gärna med högtryckstvätt, slipa, putsa och grundmåla. Det tar tid och i kombination med den höga höjden och den försiktighet denna kräver så brukar det ta avsevärt mycket längre tid än vad man från början räknat med - och avsett för projektet. Något som gör att arbetet kan bli lidande och slarvigt utfört.

Det är billigt att anlita professionell hjälp. Ja, i sammanhanget så är det inte så dyrt att ta professionell hjälp med en takmålning i exempelvis Stockholm. Detta då man ställer kostnader för exempelvis hyra av ställning, vilken tid det tar samt hur det färdiga resultatet blir mot kostnaden för en takläggare (som ofta erbjuder takmålning som en del av sin verksamhet). Rot-avdraget går också att använda och där du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. Dessutom kan du använda dig av konkurrensen och ställa offerter mot varandra. Det blir definitivt billigare att göra jobbet på egen hand - men sett över tid (hållbarhet, resultat och så vidare) så skulle vi säga att du tjänar på den professionella hjälpen. Taket blir, helt enkelt, mer hållbart genom detta.

Läs mer om takmålning på denna sida.

Är ditt golv slitet?

21 nov 2017

Golvet är den yta i bostaden som slits allra mest. Vi går på det dagligen, det står tunga möbler på det, vi tappar saker på golvet och våra barn leker på det. Därtill så samlas damm, smuts och annat på golvet och allt detta gör att ett naturligt slitage sker – ett omfattande sådant som ingen annan yta i huset drabbas av. Trots detta så är det inte ovanligt att se att golvet blir ignorerat då man ser till renoveringar. Man målar om väggarna, man byter ut slitna köksluckor, man ersätter trasiga och utsuttna möbler – men det slitna golvet får vara i samma skick.

Varför? Jo, för att man inte tänker på sitt golv och för att man – i vissa fall – tänker att det skulle kosta väldigt mycket pengar att byta ut det. Ja, sant är att ett byta av golv medför en kostnad – men sant är också att ett sådant omfattande ingrepp sällan behövs för att få golvet vackert igen. Nej, det som krävs i de flesta fall är istället en uppfräschning av det befintliga golvet och detta genom en golvslipning. Vi kan säga att du har en bostad i Stockholm och att du funderar på att genomföra en golvslipning; de här frågorna kommer att dyka upp i ditt huvud innan- inför och efter projektet:

Några tankar om golvslipning

  • Gör jag min golvslipning på egen hand? Det är möjligt att slipa golven på egen hand – mn det krävs en del uppoffringar. Du måset ta undan möbler, du måste täcka allting och du får vara beredd på att det tar lite tid innan du får kläm på det. Dessutom så måste du hyra maskiner. I många fall så är det lite enklare att anlita en golvläggare för din golvslipning. I Stockholm är det dessutom ganska billigt att göra så med tanke på konkurrensen. Rot-avdraget går också att använda för en golvslipning – detta naturligtvis oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan svensk stad.
  • Hur lång tid tar en golvslipning? Naturligtvis så beror tiden på hur stort du bor. Räkna med att en bostad på 30 kvm tar ungefär en dag att slipa golven i – inklusive lackning.
  • Kommer mina möbler att ta skada? Nej, inte om du täcker dem på ett korrekt sätt. Tänk även på att hyra en speciell typ av dammsugare om du ska slipa dina golv på egen hand – din vanliga räcke inte till och riskerar dessutom att ta skada av dammet.
  • Blir det snyggt? Ja, har du ett trägolv så kommer det att se som nytt ut igen. I de flesta fall så är ett äldre trägolv avsevärt mycket vackrare än ett nytt golv – i synnerhet om det handlar om ett billigare sådant. Kvalitet syns och genom en golvslipning så tar du fram träets unika egenskaper och får ett golv som verkligen har patina: det kommer att höja intrycket av hela din bostad i Stockholm.

Läs mer på http://www.parkettspecialisten.se/parkettgolv/golvslipning/.

Ta hand om din IBC-tank

10 nov 2017

En IBC-tank är en kubformad behållare för transport av flytande eller granulära ämnen, exempelvis olja och diesel eller livsmedel som salt, socker och säd. EN IBC-tank är oftast tillverkad i polyetenplast med en ram av stål. Den står på en lastpall vilket gör den enkel att lyfta och flytta runt med en gaffeltruck. Formen gör den även ideal att lasta med, det är enkelt att stapla flera IBC-tankar på varandra. EN IBC-tank rymmer vanligtvis upp till 100o liter, men kan tillverkas för att motsvara beställarens krav. Den används ofta för transport av farligt gods, men även inom livsmedelsindustrin, jordbruket och sjöfartsnäringen för transport och förvaring av svårhanterliga varor eller bulkmaterial.

Kan få långt liv

En IBC-tank kan hålla i många år om den sköts om på rätt sätt. I skötseln ingår regelbunden rengöring och besiktning. Ofta har försäljare och uthyrare av IBC-tankar egna system för återvinning av använda tankar men det finns även företag som sköter rengöring och besiktning åt dig utan att du behöver investera i nya tankar.

Lagar och regler

Hanteringen av farligt gods i Sverige regleras ytterst av Lagen om transport av farligt gods (2006:263). Den redogör för vad som ska klassas som farligt gods, hur det ska behandlas och transporteras , samt vilka myndigheter som tillsammans med polisen ska se efter att lagar och regler efterföljs. Det finns även tre internationella regelverk, ADR, RID och IMDG. ADR behandlar transporter på väg, RID gäller järnvägstransporter och IMDG gäller sjöfartstransporter. För de svenska versionerna, som tagits fram av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, läggs ett -S till och visar att det handlar om Sverige.

Återvinning spar på miljön

För att säkerställa att användning, rengöring och besiktning sköts på ett korrekt och säkert sätt har SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, en utbildning i hantering av IBC-tankar. Efter genomgången utbildning är man certifierad som behörig kontrollant av tankarna och har god kunskap i hur man rengör och ser efter IBC-tankar så att de håller länge. Man har även en god inblick i de olika regelverken och hur det tillämpas i Sverige och internationellt.

Oavsett om du använder din IBC-tank till jordbruk, förvaring av regnvatten på tomten, eller transport av farligt gods behöver den rengöras och besiktigas regelbundet för att få ett så långt liv som möjligt. Att rengöra och besiktiga en eller flera tankar är omständigt och tar tid, varför vi rekommenderar att du lämnar över ansvaret och arbetet med så kallad rekonditionering av IBC-tankar till en certifierad aktör.

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

20 okt 2017

Att antalet projekt som rör byggnationer, nybyggnationer och renoveringar har ökat kraftigt sedan det blev möjligt att använda sig av rot-avdraget är ett faktum och särskilt vanlig har denna skattesubvention och dess användning visat sig vara i Stockholm. Kort sagt; i Stockholm bygger man som allra mest och detta sett även med rot-avdraget exkluderat. Staden Stockholm expanderar nämligen oerhört mycket och det här innebär att alla de nya invånarna måste ha någonstans att bo och av den anledningen så kan man också i stort förklara byggnadsbubblan.

Större byggherrar och mindre privata sådana – privatpersoner som bygger nya hus, som bygger ut sina befintliga eller som på något annat sätt ändrar dessa – är alltså vanligt förekommande i Stockholm och det finns två stycken gemensamma nämnare mellan dessa båda: bygglov och kontrollansvarig.

För att få bygga nytt så krävs det först och främst att man får tillåtelse från byggnadsnämnden för att göra detta och därefter – om man nu får sitt bygglov – så krävs det också att man anlitar en person som övervakar projektet i fråga och detta i form av en kontrollansvarig.

Vi kan här som exempel säga att du ska bygga ett nytt hus och att du ska göra detta på en tomt som du just köpt i Stockholm samt att det bygglov du ansökt om har blivit beviljat. Hur ska du välja en kontrollansvarig och vad ska du tänka på gällande detta?

Först och främst så ska du se till att du verkligen anlitar en kontrollansvarig i Stockholm som är certifierad och som har den utbildning som krävs. Steg två i detta är att du försöker välja en kontrollansvarig som har lång erfarenhet och som gärna haft ett tidigare yrkesliv inom någon del av byggbranschen. Vidare så tycker vi även att du och den person du anlitar som kontrollansvarig vid din nybyggnation verkligen kommer bra överens och varför detta är så viktigt kan vi förklara lite närmare nedan.

En kontrollansvarig och du kommer att ha kontakt

En kontrollansvarig och du som byggherre kommer att gemensamt delta vid tekniska samråd och ni kommer hela tiden att ha en löpande kontakt om hur allting förflyter. Det primära som en kontrollansvarig gör är att upprätta en kontrollplan och denna är sedan det som kommer att löpa som en röd tråd genom hela din nybyggnation i Stockholm; att det gör detta kommer att ligga på den kontrollansvariges bord då denne – genom stickkontroller och dokumentation – ser till att allting följs på ett tillfredsställande sätt.

Du som byggherre behöver således inte vara närvarande mer än nödvändigt utan kan sköta din vardag – jobb, familj och hobbies – utan att vara orolig för att den slutliga besiktningen inte kommer att godkännas. Har den kontrollansvarige skött sitt jobb korrekt och där arbetarna följt hans kontrollplan så kommer ditt nya hus i Stockholm också att hålla och stå emot tidens tand.

Det är också det som jobbet som kontrollansvarig handlar om; man ser till att allt sker säkert, att inga regler bryts och vedertagna lagat verkligen följs och detta oavsett om det – som i det här fallet – handlar om ett hus i Stockholm eller ett bygge av en skyskrapa i Malmö.

Om du behöver kontakta en kontrollansvarig i Stockholm kan du kontakta dessa: www.kontrollansvarigstockholm.net

Praktisk information för att bättra på taksäkerheten

20 sep 2017

Att ha en god taksäkerhet är viktigt och regleras till och med i lag. Sotare, snöröjare och andra som beträder taket ska kunna göra det på ett tryggt vis. Det ställs krav på vissa anordningar och att dessa håller en god standard.

Vilka anordningar som krävs beror på flera saker, där takets höjd ofta är avgörande. Ett höghus i Stockholm har till exempel andra krav på sig än ett mindre bostadshus. Det är ytterst fastighetsägaren som ansvarar för taksäkerheten. Om du är osäker på skicket är det viktigt att säkerställa att anordningar och annat är okej och enligt regelverket.

Olika skyddsanordningar

Det finns flera olika typer av skyddsanordningar som är vanliga att se på tak. Som nämnt ovan kan anordningarna skilja sig något mellan olika hus. Ett tidigare nämnt exempel på detta är att höghus i t.ex. Stockholm och ett bostadshus har vitt skilda krav på sig. Här har vi ett fokus mot bostadshus.

Säkerhetskrok

Något som är grundläggande i att kunna vistas på taket är att det finns en bra plats att fästa sin livlina på. För detta används som regel en säkerhetskrok som monteras på taket. Fästet måste sitta fast mycket bra och vara dimensionerat på så vis att det enkelt klarar att hålla kvar en tyngre person som faller.

Bärläktsteg

Bärläktsteg syns ofta på lägre tak med ganska stark lutning (dock max 45 grader). Dessa är enklare att montera än en takstege och bör kompletteras med en säkerhetskrok (som beskrivs ovan). Bärläktsteg används på hus där fasadhöjden inte överstiger fyra meter. I höghus i Stockholm eller andra större städer bör en takstege finnas för att god taksäkerhet ska kunna garanteras.

Takstege

En takstege har samma funktion som bärläktsteg, men är både större och stabilare. Brukar användas för väldigt branta tak eller för hus där fasadhöjden överstiger fyra meter.

Skyddsräcke

Det finns idag tydliga krav på säkerheten när man ska ta sig upp på ett tak. Dessa krav säger bland annat att ett godkänt skyddsräcke måste finnas vid ev. taklucka, om höjden på fasaden är mellan fyra och åtta meter. Skyddsräcket ska vara minst en meter högt från gåytan och ska innehålla fotlist, överledare och mellanledare.

Snörasskydd

Det är viktigt att ha takets lutning i åtanke när man väljer ett snörasskydd, eftersom snö som samlas på taket kan bli väldigt tungt. Funktionen är att helt enkelt förhindra att snö faller ner över gångpassager, till exempel utanför ytterdörren. Det här är mycket viktigt för fastigheter som står i anslutning till välbesökta gator i till exempel Stockholm, Göteborg och andra städer.

Glidskydd

Glidskydd har man för att stegen ska stå stabilt när taket beträds. Ett glidskydd är ett viktigt led i en god taksäkerhet och är ofta ett krav från sotare. Kravet gäller dock endast om inte taklucka finns.

Om du vill läsa mer om taksäkerhet i Stockholm kan du göra det här: www.taksäkerhetstockholm.nu

 

Svar på tal om bergvärme

9 sep 2017

Det finns all anledning i världen för hus- och fastighetsägare att se över alternativa lösningar för uppvärmning och energi och där man genom ett byte kan komma väldigt mycket billigare undan. Särskilt intressant blir detta för en husägare i Stockholm som förmodligen tagit ett väldigt högt lån för att köpa sin bostad och som därför måste se över sina utgifter på ett helt annat sätt än vad fallet är för en husägare i exempelvis Kramfors. Ett vanligt byte som sker är till bergvärme och det ska vi titta lite närmare på här.

 

Kort sagt; vi tänkte – genom några vanliga frågor och svar på dessa – ge en lite bättre bild av bergvärme och hur man som husägare ska tänka kring denna energilösning. För enkelhetens skull så håller vi oss just till Stockholm då man där har mest att tjäna på att byta till bergvärme och att det dels också berör flest personer om vi har den staden som exempel.

Passar mitt hus i Stockholm för bergvärme?

Frågan ska snarare ställas enligt följande: passar min tomt i Stockholm för bergvärme? En tumregel är att det bör finnas berg inom femtio meter för att kunna förse huset med energi från bergvärme och lättast är att kontakta ett företag för en geoteknisk undersökning där denna även kan ge en uppskattning av priset.

Hur mycket kostar det att installera bergvärme?

Kostnaden avgörs till största del av hur djupt man måste borra; ju djupare man borrar desto dyrare blir det. Räkna med att det minst kommer att kosta kring 100.000 kronor. Börjar priset närma sig 180.000 kronor så bör du överväga ett annat alternativ. Här är ett tips gällande bergvärme i Stockholm och den totala prislappen – se till att kontakta och begära in offerter från så många företag som möjligt; skillnaden kan nämligen vara vara enormt stor mellan två olika företag.

Vad är effekten av bergvärme?

Effekten av bergvärme är  – förutsatt att du köpt rätt pump och fått denna installerad på rätt sätt – att du sparar 80%  av din totala energi- och uppvärmningskostnad. Årligen! Du ska således ställa de, säg 120.000 kronor, du lagt ut för borrning och installation av bergvärme som en riktig investering. Efter ungefär tio år har du gått jämnt upp och kan börja räkna hem vinsten. Tio år är inte en särskilt lång tid.

Jobba som målare i Göteborg

5 sep 2017

Vill du börja jobba som målare i Göteborg? I sådana fall har du ofta många arbetstillfällen att välja mellan. För den här artikeln har vi använt oss av en populär jobbsökartjänst för att se vilka krav arbetsgivarna ställer och vad de efterfrågar. Notera att inga kontaktuppgifter eller företagsnamn förekommer. Syftet är endast att ge en bild över hur läget ser ut för målare i Göteborg att hitta anställning och hur dessa anställningar ser ut.

Första erbjudandet

Genom en sökning på ”målare Göteborg” får vi fram flera resultat i listan. Den första firman som dyker upp berättar att de har ansvarsförsäkring, att de är ISO-certifierade och att de är medlemmar i organisationen Måleriföretagen. Kraven de ställer är att man ska ha referenser från ett tidigare arbete, körkort och gesällbrev. Ett gesällbrev är det som erhålls när lärlingstiden är slut och man avlagt ett godkänt yrkesprov.

Andra erbjudandet

Även den andra firman i Göteborg uppfyller kraven enligt ISO och är även miljöcertifierade enligt samma kvalitetsledningssystem. Firman söker en målare som är skicklig och stolt och att en erfarenhet inom måleribranschen innehas. Även ett stycke tillägnat service finns i annonsen. Den målare som söker tjänsten ska vara ”trevlig” och ge kunderna en ”fin service”.

Vidare trycker firman på att man bör ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel samt kunna arbeta självständigt. I annonsen finns inget krav på körkort som ofta annars är fallet. Däremot bör du ha referenser, eller ”goda vitsord”, med dig sedan ett tidigare arbete.

Tredje erbjudandet

Den tredje firman som söker målare i Göteborg är betydligt mer kortfattad i sin annons. Här står inget om ansvarsförsäkringar eller certifieringar och inga större krav på personliga egenskaper kan utläsas i annonsen. Istället står endast att målaren som söks ska vara erfaren, är noggrann och lämnar ett gott resultat efter sig.

Därtill finns även vissa krav och meriter. Meriterande är att ha en eftergymnasial utbildning på två år eller längre samt kompetens inom måleriarbete eller bygg. Det här står dock alltså inte som krav. Det krav som finns är att den som söker tjänsten som målare ska ha B-körkort.

Fjärde erbjudandet

Firman bakom det fjärde erbjudandet understryker vikten av att känna sig trygg på arbetsplatsen. Alla tjänster hos företaget omfattas av kollektivavtal vilket ger goda villkor gällande arbetet på en rad olika vis.

Ett krav som ställs är att ha B-körkort och egen bil. Hos tidigare firmor har endast B-körkort varit ett krav, men här krävs det alltså också en egen bil för att få anställning. Ett annat krav som ställs i annonsen är att den som söker tjänsten som målare ska kunna svenska i tal och skrift. Därtill ska man ha goda referenser eller yrkesbevis. Utöver kraven säger firman att framförallt två saker är meriterande – att kunna tapetsera och att ha erfarenhet av måleriarbete sedan tidigare.

Trädfällning på ett säkrare sätt

18 aug 2017

Många tror att trädfällning enbart sker i skogen och där ingen annan än personen som håller i sågen riskerar att ta skada. Så är inte fallet, trädfällning sker överallt och av den anledningen så tänkte vi här gå igenom lite kring hur man ska tänka. ”Trädfällning i Stockholm? Vänta här nu”, så tänker många – men faktum är att det är vanligare än vad man tro.

Vi ger ett typiskt exempel på ett vanligt förekommande scenario där en privatperson i Stockholm kan komma i kontakt med trädfällning. Vanligt är att man köper en tomt eller ett hus i- eller utanför Stockholm och att man på den tomten har en massa träd. Träd som skymmer utsikten eller som ger mindre sol än vad man vill ha.

Kort och gott: flyttar man till en ny bostad så är det inte bara interiört som man vill sätta sin egen prägel – det gäller, tyvärr, även utsidan och tomten. Att vi skrev in ordet tyvärr skedde inte av någon slump. Nej, det som visat sig är att många hugger ner fullt friska träd som egentligen kunde beskäras eller få en kronrensning för att ge samma solinsläpp. Och: många fäller sina träd på ett sådant vårdslöst sätt att de riskerar att skada omgivningen.

Ta hjälp med din trädfällning i Stockholm

Ser man till vanlig bostadsområde och villakvarter i Stockholm så ligger husen tätt inpå varandra, man har parkeringar i nära anslutning och det kan finnas exempelvis gång- och cykelvägar i direkt anslutning till tomten. Här bör en trädfällning alltid ske av professionella yrkesmän och av den enkla anledningen att man vid felhantering kan göra sig själv, en granne eller någons egendom väldigt illa.

Det är skillnad på att fälla ett träd i skogen någonstans i Norrlands inland och att fälla ett träd i ett tätbebyggt villområde i Stockholm. Man får aldrig underskatta farorna och man måste alltid genomföra en noggrann planering innan. Det handlar om betydligt mer än att ta fram en såg, sätta ett riktskär, placera sig själv i säkerhet och ropa: Timber! I stort sett allt måste finnas med i beräkningen. Avstånd till grannen, avstånd till den egna bostaden, trädet skick – är det murket, finns det risk för fallande grenar? – vinden, var ska fallriktningen ligga?

En samlad bedömning som, utan tvekan, bäst görs av en yrkesman och där det hela inte behöver kosta så många kronor. På samma sätt som inom andra branscher och områden så kan man nämligen skaffa sig ett bra förhandlingsläge även inom trädfällning i Stockholm. Tack vare att det finns flera företag som erbjuder tjänsten så kan man också begära in fler offerter och genom det få fram ett bättre pris. Handlar det om ett- eller två träd som måste tas ner så ska man även veta att det – även utan denna metod – inte är särskilt dyrt.

Vi anser att man som privatperson riskerar för mycket genom att på egen hand kapa träd. Du kommer inte att ha tillgång till rätt maskiner, du kommer inte att ha rätt skyddsutrustning, du kommer att sakna den nödvändiga kunskapen kring olika fällningstekniker och allt detta gör att oddsen på någon typ av skada – på dig eller på egendom – ligger ganska låga. Ta hjälp och säkerställ att ingenting allvarligt inträffar. 

Du kan läsa mer om detta ämne på http://www.trädfällningstockholm.se/.

Hantverkstips för studenter (och andra med minimal budget)

1 aug 2017

Behöver det kosta tusenlappar att få hemmet ommålat, trappan renoverad eller elen dragen på ett korrekt sätt? Inte alls. Lägg ner tid och energi på att planera och jämföra så kommer du kunna spara stora summor. Kanske behöver du inte ens anlita en målare, snickare eller annan hantverkare.

För det första finns ofta möjligheten att få hjälp av människor som håller på att lära sig ett yrke (inte sällan som lärlingar). Ett yrke där det är relativt vanligt med lärlingar är målare. Detta eftersom det är ett yrke man sakta kan lära sig grunderna i och sedan växa in i sin yrkesroll. Samtidigt behöver dessa personer riktiga objekt att utföra målning på. Kontakta flera måleriföretag och hör om de har behov av dessa arbeten. Räkna däremot inte att det blir av samma kvalité som om en utbildad målare genomfört arbetet.

För det andra finns det nästan alltid andra studenter som hjälper till mycket billigt. I stora studentstäder som exempelvis Uppsala och Umeå är studenterna en mycket stor procent av befolkningen. Det är människor som har låg inkomst via bidrag och lån och mer än gärna söker efter extrajobb. För att få erbjuda sina hantverkstjänster behövs inte specifika tillstånd. Det enda som krävs för att få genomföra tjänster mot betalning är att man har F-skatt. Men även det finns det alternativa lösningar på genom att ta betalt via Frilansfinans eller liknande fakturalösningar.

För det tredje är det viktigt att ta in många offerter och även söka utanför tätorten. Överlag är det dyrare att bo och leva i Uppsala än i Tierp (ort någon mil norr om Uppsala). I likhet med andra storstäder har priserna pressats uppåt rejält i Uppsala och därmed även priserna för hantverksyrken. Ta in offerter från flera målare och jämför dessa. Men ta även in offerter från målare belägna i närliggande mindre orter. Det gör då inget om det är några mil in till staden förutsatt att det är ett arbete som tar några dagar. Med lägre kostnad för kontor, lager och en allmänt lägre kostnadsnivå kan dessa målare inte sällan ta ett lägre pris.

För det fjärde gäller det att göra så mycket som möjligt själv. Kan man själv renovera köket, bygga om trappen och måla väggarna så är det självklart det billigaste alternativet. Men alla har inte den kunskapen. Däremot kanske du har kunskapen att riva bort gammal tapet, köpa in material eller köra iväg skräp till återvinningscentralen. Kom ihåg att allt som målaren, snickaren och rörmokaren gör tas med i offerten. Försök därför att göra så mycket som möjligt av arbetet för att därmed pressa priset.

Att tänka på när du bygger nedgrävd pool

21 jul 2017

En nedgrävd pool (markpool) har flera fördelar mot en pool som står ovanpå marken. Inte minst kommer poolen i samma nivå som resterande del av tomten. Den smälter därmed in tydligt i trädgården. Ska du bygga en markpool bör du verkligen planera var den ska vara och hur den ska se ut. Att flytta denna pool i ett senare skede är inget alternativ.

Vill du ha klinkers eller liner?

Det kan vara mycket snyggt med en pool med kakel och klinkers. Det skapar en känsla av exklusivitet. Men priset följer därefter. De flesta väljer istället att bygga poolen med hjälp av ett kar som har en liner som ”ytskikt”. Det kan alltså liknas med ett extremt stort badkar i formgjuten plast som sätts ner i marken. Därefter läggs en duk (liner) på väggarna. Det är denna liner som får samma funktion som klinkers. Oavsett val bör man välja material som är extra tåligt. På grund av de kalla vintrarna i Sverige kan pooler av sämre kvalité få skador när de utsätts för hårdare klimat.

Vilken form vill du ha?

Det går i princip att bygga pool i vilken form som helst. Detta inte minst om man väljer att gjuta väggarna och sedan använda klinkers. De som istället bygger med gjuten plastform kan välja mellan de modeller som finns på marknaden. Utbudet är oavsett mycket stort och man kan välja mellan allt från rektangulära klassiska varianter till de med mjukare och rundare kanter.

Det är lättast att gräva för, och montera, en rektangulär pool. Men samtidigt upplevs de med rundade kanter mer välkomnande och snyggare. Vilken modell som ska väljas beror till stor del på vem som ska använda poolen.

Tillbehör – Ett måste

Det finns en mängd tillbehör som kan köpas när poolen är färdigbyggd. En del av tillbehören kan ses som obligatoriska. Ett exempel är ett överdrag. Eftersom det är en markpool finns alltid risken att barn eller djur ramlar ner i den. Då krävs det ett överdrag för att förhindra detta. Samtidigt fyller överdraget funktionen att hålla borta löv, kvistar m.m.

Ett annat tillbehör som bör läggas med i budgeten är pooldammsugaren. Dessa kostar mellan 5000 kr och 15 000 kr beroende på funktion och kapacitet.

Att ha en trappa ner i poolen, alternativt en stege, är också ett självklart tillval. Andra saker man bör fundera på är belysning och värmesystem. När du gör en budget för att bygga pool handlar det alltså inte enbart om poolens kostnader utan även om de tillbehör som krävs för en skön poolvistelse.

Renovering från topp till tå

19 jul 2017

Vi vet att en renovering kan ta massor med tid och kosta en hel del pengar. För att komma undan lite mer lindrigt så kan du alltid jämföra olika företags offerter. Det bästa är att samla in offerter från företag som sköter hela renoveringen, men även vad separata företag tar för en viss del av renoveringen.

Det är som när man åker utomlands - med charter är allt ihoppackat åt dig, med reguljärt får du lösa hotell, flyg och transfer själv. Precis som vid en charterresa är en renovering med ett och samma företag att föredra - du behöver inte oroa dig för att något ska krocka eller strula när ett företag lämnar över arbetet till nästa. Om du väljer att ta in flera olika företag för olika delar av renoveringen så kan det bli billigare, men troligtvis mer struligt. Strulet kan bli att ena företaget säger sig vara klara ett datum och nästa företag ska börja dagen efter. Om då det första företaget drar ut på tiden så kan inte nästa starta i tid. Det kan skapa ordentligt med problem och kan göra att renoveringen drar ut onödigt mycket på tiden. Så - är det viktigaste att det är billigt eller att det blir smidigt gjort och allt funkar?

Om du väljer ett och samma företag för hela renoveringen så betyder det inte att dom gör hela arbetet själva, de har troligtvis någon samarbetspartner som ska göra någon del. Men då sköter dom kontakten och du själv behöver inte vara med och peta i planeringen eller kontakten.

Det finns gott om golvläggare, byggare, fönsterrenoverare och andra hantverkare som säkert gärna vill ha en del av din renovering. Men för din skull, välj ett företag som kan utföra en helentreprenad.

Vad innebär en renovering från topp till tå?

Det innebär att golven byts ut, flera eller någon vägg rivs eller flyttas, eluttag flyttas, vatten dras om, taket görs om. Det finns självklart olika nivåer på en topp till tå-renovering. Vi skulle vilja beskriva det som att man gör om hela insidan av huset, så bara skalet är detsamma. Som sagt, det finns många olika hantverkare som kan göra vissa bitar av renoveringen, men om man blåser ut hela insidan av huset så tar det tid att göra om allt. Du kanske inte sparar pengar på att leja hela arbetet till ett och samma företag, men du sparar ork och tid!

Inte bra för hälsan med för mycket stark sol

6 jul 2017

Det finns många bra anledningar att investera i markiser. Trivseln är förstås viktigt,, att sitta under en markis i skydd från stark sol men ett glas saft eller en öl i handen är något vi alla förknippar med svensk sommar. Även rent estetiskt kan en snygg markis bli ett lyft för en ordinär husfasad. I dag finns det ett stort utbud av snygga och flexibla markiser  som kan ge ditt hus ett lyft.

Hälsan är en annan viktig aspekt när det handlar om markiser och andra former av solskydd. Solljus i lagom mängder är bra för välmåendet, men som med allting annat handlar det om balans. D-vitaminet man får från solen är livsviktigt och energigivande, men överdosera inte - det kan vara riskabelt.

Solbrännan är hudens sätt att skydda från solen

Många vill exempelvis ha en klädsam solbränna, men glöm inte att solbrännan faktiskt är hudens metod att skydda sig mot solens skadeverkningar.

När är då solbrännan på en lagom nivå? Gyllenbrun hud är ett gott tecken på en hälsosam bränna, det innebär att överhuden har blivit lite tjockare och skyddar på ett bra sätt. Men trots detta uppstår hela tiden småskador, så det är bäst att varva “stekandet” i solen med en stund i skuggan under markisen, eller andra aktiviteter. Tumregeln är att man inte bör vara utsatt för direkt sol mer än ett par timmar om dagen. Sol mitt på dagen är bäst att undvika helt och hållet, särskilt söderut.

Små barn är särskilt känsliga

Små barn är särskilt känsla för stark sol. De söker sig instinktivt till skuggan, och låt dem stanna där. När du sätter upp en markis, se då gärna till att ha lite kuddar eller en lekhörna på altanen där barnen kan leka utan att utsätta sig för brännande sommarsol. Du kan sitta och slappna av medan barnen har kul!

Att sitta i skuggan under markisen har även en positiv inverkan på lång sikt. Flitigt solande påverkar med tiden solens åldrande och risken för malignt melanom, hudtumören ökar. Dessutom blir huden lätt läderaktig och rynkig i förtid om man solar för mycket utan ordentligt solskydd. Sätt dig i skuggan under markisen istället för att steka i solen timmer efter timme. Det kommer du inte att ångra i framtiden.

År 2016 minskade ROT-avdraget för första gången i Stockholm

17 mar 2017

Sedan ROT-avdraget infördes har antalet personer som utnyttjat avdraget ökat år från år – fram till 2016. Detsamma gäller den totala summa som betalats ut i ROT-avdrag till de byggföretag som genomfört tjänsterna. Fram till 2016 ökade det kraftigt varje år men detta år genomfördes ett tydligt trendbrott. Ett trendbrott som har flera olika orsaker.

Ökning och fokus på Stockholm

ROT-avdraget får genomföras på renoveringar och tillbyggnationer. Det gäller därmed samtliga hantverksyrken så som målare, snickare, rörmokare osv. De större jobben brukar genomföras av byggföretag som erbjuder totalentreprenad vilket gör att man lite förenklat kan säga att ROT-avdraget främst gäller byggföretag.

I Stockholms län var det 53 642 personer som utnyttjade ROT-avdraget år 2009. Detta med en gemensam summa på ca 840 miljoner. Bara året efter var det drygt 176 000 personer och värdet var nu upp på 3,3 miljarder. Som mest var det 2015 då 266 558 personer utnyttjade rätten till skattereduktionen till ett totalt värde av ca 5,2 miljarder. Med tanke på att det i hela Sverige utnyttjades ROT-avdrag på ca 19,7 miljarder så stod Stockholm för mer än 25%. Det gör att länet väger tungt då man räknar med att maximalt 20% av Sveriges befolkning bor i Stockholms län.

2016 – En vändning

Under 2015 togs beslutet att ROT-avdraget skulle ändras från 1:a januari 2016. Detta med en nedgång från 50% i avdrag till 30%. Ett stort antal byggföretag i Stockholm vittnade om en mycket stark efterfrågan under 2015 just eftersom många ville utnyttja det högre avdraget. En stor rädsla fanns även hos flera byggföretag att det sänkta ROT-avdraget skulle öka svartjobben. I intervjuer har också ett antal byggföretag i Stockholm tydligt pekat på en ökad konkurrens från svartjobben och att man till och med behövt säga upp folk. Om det är ökat svartjobb eller annat som ligger bakom den kraftigt minskade efterfrågan på ROT-avdraget är omöjligt att säga men siffrorna är, enligt många byggföretag, alarmerande.

År 2016 var det ca 225 000 personer som anlitade ett byggföretag och valde att genomföra ROT-avdrag på arbetet. Detta var alltså en minskning på ca 20% från året före. Den totala summan ROT-avdrag under det året var drygt 3 miljarder vilket alltså ska jämföras med 5,2 miljarder året innan.

Orsaker

En orsak till den kraftiga nedgången kan vara att efterfrågan var extremt hög år 2015. Så fort som det blev klart att avdraget skulle minskas till 30% valde många kunder att kontakta byggföretagen för att så snabbt som möjligt boka in arbetet på ”rätt sida” av årsskiftet.

En annan orsak kan vara att avdraget minskats så mycket att många väljer att istället anlita svartjobb. Att renoveringsviljan däremot skulle ha minskat överlag är knappast en bidragande orsak.

Samtidigt var minskningen enbart 20% i antal personer. Den stora skillnaden var beloppet vilket självklart beror på att avdraget är betydligt mindre per person.

← Äldre inlägg

Vi som driver bloggen

Bygginspektör

Vi har lång erfarenhet inom bygg då vi funnits i branschen i ungefär 30 år. Genom åren har vi arbetat åt både privatpersoner och olika företag, bostadsbolag försäkringsbolag och har alltid gått in i nya projekt med stort engagemang och en ambition att göra ett riktigt bra jobb.

Självklart vill vi alltid göra våra läsare nöjda och är därför lyhörda och vi anpassar oss efter era önskemål och visioner. Vi gör allt för att ni ska lyckas med era renoveringsarbeten.

Glöm inte att du som privatperson kan spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det innebär att det går att dra av upp till 50 000 kr av arbetskostnaden, vilket naturligtvis gör stor skillnad på slutpriset för alla lite mer omfattande byggprojekt. 

När du planerar eller funderar på ett nytt byggprojekt är det viktigt att ta hjälp av någon med bra erfarenhet och mycket engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper mer än gärna till med det mesta som har med bygg i Stenungsund att göra och har gott om referenser att hänvisa till. 

Om du till exempel vill flytta in i ditt drömhus kan vi ge tips om hur du byger upp det från grunden efter ritningarna så det anpassas precis efter dina visioner och önskemål. Eller om du kanske bara vill ha en ny och fräsch altan för att göra din bostad komplett finns vi tillhands och är villiga att hjälpa till med detta.

Renoveringar är också något vi behärskar Vare sig du vill göra små ändringar för att bli helt nöjd med din bostad eller om du vill rusta upp ett nästan förfallet hus kan vi ge bra tips.